John Hansen

Graverjournalist, Politiken, bestyrelsesformand, Foreningen for Undersøgende Journalistik

Uddannet: journalist (DJH 1979)

Født 16. juni 1954, Holstebro

Hjemmeside

Twitter