Lotte Folke Kaarsholm

Vært, Deadline, DR, fhv. redaktionschef, Information

Uddannet: cand.mag. i litteraturvidenskab (Københavns Uni. 2009)

Født 17. juli 1975, Frederiksberg

Twitter