Steen Enemark Kildesgaard

Rektor, KEA - Københavns Erhvervsakademi, fhv. ressourcedirektør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune, fhv. direktør, Gymnasieskolernes Rektorforening

Uddannet: Kandidat i samfundsfag og idræt (Københavns Uni. 1999)

Født 21. november 1969, Rønne

Hjemmeside

LinkedIn
Twitter