• Poul Jaszczak · Overlæge

  Lad være med at idyllisere.

  Titlen kan kun have et romantisk eller idyliserende formål.
  Data kan aldrig redde liv fordi det forudsætter at: redde liv kræver en aktiv handling.
  Data er alene oplysninger, der anvendt i en given sammenhæng, kan bruges til at planlæge eller give ide om handling.
  Den herskende modstand mod at åbne databaserne er alene baseret på det offentliges ligegyldighed overfor sikkerheden, samt at opretterne af databserne i meget stor udstrækning ikke har ønsket at formidle deres eksistens og/eller indhold.
  Grundlæggende er holdningen, at data er fornuftige at indsamle og bruge, når de har et konkret formål, hvad enten det er udvikling af ny medicin eller forbedring af en given behandling samt at leverandørerne/patienterne ved at deres data indsamles. Ukendskab og den manglende sikkerhed, skaber/har skabt den modtand der i øjeblikket gives udtryk for.