• Henrik Ernlund Pedersen · Adm Direktør SAS Institute

  Lad teknologien støve af...

  Jeg har med stor fornøjelse læst artiklen Guldgrube af sundhedsdata samler støv i Mandag Morgen, og jeg synes, den havde havde flere gode pointer.
  Særligt hæftede jeg mig ved den store enighed, der er om, at de eftertragtede sundhedsdata er tilstede. Dog ikke på et sted, men gemt i mindst 164 forskellige databaser – omgivet af uoverskuelighed og bureaukrati. Og ofte med forskellige krav til, hvordan forskere og virksomheder kan få adgang til de mange data.
  Derfor er jeg helt enig med Per Christiansen, Direktør Rigshospitalet i, at forskere og virksomheder skal have en lettere og mere enkel adgang til at forske i sundhedsdata og jeg er enig med alle aktørerne i, at det er en god ide at etablere en sikker dataadgang til de mange databaser.
  ”Det handler om at skabe overblik og give adgang til data, så både forskere i det offentlige og i private virksomheder kan skabe værdi ud fra de danske sundhedsdata,” sagde Henning Langberg, direktør for Copenhagen Healthtech Cluster i artiklen, og det har han jo fuldstændig ret i.
  Forskning i big data inden for sundhed er ikke nyt, men mulighederne i de store datamængder, som nu kan håndteres sikrere, nemmere og billigere end tidligere, gør dem attraktive. Som borgere kan vi ikke nøjes med kun at være tilskuere til, at mulighederne for at blive rask efter alvorlig sygdomme måske bremses af, at der ikke er adgang til eksisterende data. Manglende dataadgang kan ikke være en undskyldning for udvikling. Ikke med min viden om teknologi.
  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby anerkender i artiklen, at der er behov for at skabe et overblik. Men overblik alene er ikke nok. Der skal vises mere mod i brugen af data, for teknologien er til stede. I SAS Institute er vi eksperter i sikker håndtering og brug af data, og derfor bliver jeg en kende frustreret, hvis der ikke vises mod til at sætte ”strøm” til data nu.
  Efter min menig skal vi gentænke hele modellen for brug af sundhedsdata og fra start af se på, hvor langt teknologien kan tage os. Lad os udtænke den ideelle løsning for brugen af sundhedsdata og med udgangspunkt i den se på mulighederne. På den måde rækker vi efter højeste fællesnævner og ikke den laveste. Og vi har allerede erfaring fra mange andre sektorer, som vi kan udnytte samt fremragende regler, om databeskyttelse, der allerede beskytter borgernes data. Dem skal vi værne om, men vi skal udnytte teknologiens muligheder bedre og mere modigt.