• Jens B. · Selvstændig

    Reform af det politiske system er nødvendigt

    Meget enig i analysen og dermed at det politiske system vi Danmark ikke længere fungerer efter hensigten. Det er ikke længere repræsentativt, men dominerer af DF som er ubestridt dygtige som beskrevet. Jeg forestiller mig et groft skitseret optimalt koncept kunne være et Folketing bestående af MF'ere med min. 5 års erhvervserfaring, alle løsgængere og ingen partier længere, samt mulighed for at kunne stemme på den enkelte person uagtet hvor man bor i landet. Mange beslutninger er sålefes brede demokratiske forlig og der stemmes meget mere end i dag. Vi stemmer desuden nemt og digitalt og hver især på vores fødselsdag. Se Nynke Tromp forklare på YouTube om denne idé.