• Kristian Olesen · Virksomhedsudvikler

    Pressen er blevet DF medløbere

    I rapporteringen fra den svenske valgkamp, har danske journalister gang på gang stillet spørgsmålstegn ved at Sverigedemokraterne, som måske får 20 % af stemmerne i morgen, udelukkes fra indflydelse på udlændingepolitikken. Mens det ikke falder dem ind at ræsonnere, at de største partier her i landet på forhånd udelukker op mod 1/3 af folketinget fra nogen som helst indflydelse på den danske udlændingepolitik.
    Og i den helt fejlagtige beskrivelse af Sverige som værende på sammenbruddets rand, overser de at landet har haft - og formodentlig vil vedblive med at have - en vækst der ligger 1 % over den danske. Det kan finansiere mange hospitalsbehandlinger af de ældre over de næste 20 år. Dertil kommer, at der er unge mennesker til at overtage efter de mange, der går på pension. I 2035 beregnes pensionsalderen i Sverige at være 68 år mod 72 år i Danmark.
    DF er en rigtig dyr dreng for Danmarks fremtid. I løbet af de næste 20 år sakker vi mere og mere bagud for Sverige i sundhedstilbuddene til ældre fordi vi ikke har råd - og vi skal gå hele 4 år senere på pension.