• Jan Christensen · Cand. Scient. Adm.

    Ja. Det står slemt til

    Men befolkningens fokus på klima og miljø er dog i kraftig vækst. Man kan håbe, det påvirker dagsordenen og giver andre end venstrefløjen mod på lederskab.