• Jes V.N. Christiansen ·

    Spot on!

    Din analyse er i overensstemmelse med min egen.

    Danskerne synes at have fået en uberettiget trang til at demonstrere national stolthed i form af en selvbevidsthed, som ikke er sund, men som lægger afstand til alt det, som ikke er dansk, og som isolerer os som nation og som befolkning.

    Vi er tidligere blevet beskrevet som et stammefolk, på godt og på ondt, og i disse år er det især stammens protektionisme, trang til selvglæde og had til alt, der ikke er "dansk", der gør os selvforherligende og isolerede.

    Jeg drømmer mig tilbage til dengang, hvor vi som nation viste vilje og evne til at tænke store, visionære tanker i en international kontekst.