• Bent Møller · Portør

  Magten som ejendom.

  Blandt Folketingets politikere idag, er der- hos flere- et syn på magten, som noget, der bruges til at få personlige fordele, fremfor at være et redskab til at gøre hele samfundet bedre.

  I min optik, er der ligeledes en opfattelse blandt nogle af Folketingets politikere, af at de selv er hævet over de love, der gælder for resten af befolkningen.
  Det samme gør sig forøvrigt gældende for "eliten" andre steder i samfundet. Her vil jeg nævne embedsmandsværket og flere virksomheder, uden dog at ville nævne nogen ved navn.
  Jeg er ret overbevist om, at mange vil kunne spole deres indre "historie-film" tilbage og selv sætte mærker ved episoder, der minder om dette.

  Dette skifte fra at opfatte sig som samfundets tjener til at "profitmaksimere" for egen vindings skyld, tror jeg er skyld i den politiker lede, der er så udbredt i dag.
  Samtidigt med, at der ikke ses mange bannerførere, der holder nogle visioner højt, som vi vælgere kan identificere os med og lade os inspirere af.

  Politiken, der føres, er i vid udstrækning dikteret af pressens spisesedler og en ufrugtbar "enkeltsags-politik" der ikke bærer noget visionært i sig.
  En politik som bruges kortsigtet som symbolpolitik, for at vise handlekraft på grundlag af pressens fokus punkter denne uge.
  Dette gøres, efter min mening, for fiske efter stemmer i "vælger-havet" så politikerne kan opnå genvalg og bevare de magtens privilegier og skumme fløden som folkevalgt, uden direkte at involvere sig i samfundets langsigtede udvikling.
  Selvom verdenssamfundet og vilkårene udvikler sig med rivende hast og det derfor kan forekomme vanskeligt at lovgive og styre samfundet af denne grund, så er jeg overbevist om, at det må kunne gøres, med større mod og fremsynethed, end den, der øjensynligt udfoldes i dag.
  Mit misantropiske syn på vore politikere kan synes uhyre negativt og groft generaliserende. Det er det også. Heldigvis findes der endnu politikere, som tager tillidshverv som folkevalgt alvorligt og gør en kæmpe indsats. Desværre er der også nogle, som giver op og forlader politik, fordi de i gentagne tilfælde præsenteres for valg, der udfordrer deres værdier og integritet. Kæmpe respekt for dem.
  Det kunne være godt for demokratiet og for samfundet, hvis de "fire" statsmagter arbejdede på at få en debat og politik fremelsket, som var fremadrettet og visionær, I stedet for-hver især-at profitmaksimere her og nu. Vi har alle et ansvar for at vort samfund kan udvikle sig. I den forbindelse må vi alle give køb på visse ønsker og behov.

  Selvom der er forskellige værdisæt og holdninger til, hvordan det skal se ud og foregå. Så er jeg overbevist om at det kan gøres mere fremsynet og elegant end for øjeblikket..