• Anne Mette Jørgensen · Jørgensen

    så må de dø i Finland

    Hvis der medregnes hjemmepleje i Danmark, så er grafen ikke til at stole på. Så forstår jeg bedre hvorfor behandlingen er så elendig i Danmark.
    Der kunne spares mange ressourcer, hvis man gav sig tid til aktiv lytning.
    Hastværk er lastværk.