• John Foley · Foley

    Rådet får desværre ikke den nødvendige råstyrke og løfteevne.

    Tak for en god og tankevækkende artikel samt mange gode forslag til hvad et etisk råd burde tage sig af og hvilke beføjelser det burde få.
    Men som allerede sagt af Ida Auken tidligere på året, er det tvivlsomt om rådet vil få de fornødne "muskler" til at sætte magt bag intensionerne - desværre.
    I stedet for burde der oprettes et nationalt cybersikkerheds råd, der gives både beføjelser og opgaver, der også indbefatter etik, men så sandelig også mange andre opgaver, der kan samle befolkningen i bestræbelserne på at sikre den enkelte borger. Det vil ikke ske med et etisk råd, der bliver en sovepude og noget politikerne vil fremhæve ved festtaler, men reelt være tandløs.