• Henrik Glensbo ·

    Forfaldent demokrati

    "Når man dertil lægger, at mange politikere i stadig større grad offentligt kritiserer medierne for at indtage den rolle, der er deres givne opgave − at gå magthaverne efter i kortene − begynder det at ligne et brud med den demokratiske balance, som i mange år har udgjort det tålte samarbejde mellem magten og medierne." Det er ikke blot dette - politikerne har gjort det meget besværligt at se dem over skuldrene med indførelsen af den nye offentlighedslov. Det er vel endnu mere udemokratisk at lægge så stor afstand til medier og folket? Dernæst kan det tages som en ny tendens at det egentlig bekommer politikerne vel, at facebook m.fl tager sig af splittelsen af samfundet - det vil i den sidste ende skabe bedre rum for at de kan lede og dirigere, samtidig med at vagthundene en efter en bukker under.