• Henriette Hemmingsen · Chefkonsulent

    Selvreflektion og selvindsigt til UG, kryds og slange

    Et super godt indlæg, at tænke over og tage ved lære af. Selv om fyringerne blev nogle af de skelsættende øjeblikke, og det er det, der måske i sidste ende og nogle gange skal til, kunne jeg for flere arbejdspladsers vedkommende ønske mig, at ledere (og medarbejdere) stopper op og gør sig lignende overvejelser inden. Frigør sig fra "den rille" man kører i - i det omfang som omgivelserne tillader det og er modtagelige for også at skabe en organisatorisk forandring for at det kan ske. Individets udviklings- og forandringsproces kommer sjældent dem man forlader til gode, til trods for at de kunne have haft så meget glæde af det i deres tilgang, deres arbejde og karriere.
    Tak for at Mandag Morgen og Marianne Dahl deler endnu en god lærerig "fortælling".