• Tina Moe · Direktør i Leadership of the Future

    Det gælder overlevelse - af virksomheder og kloden

    Fuldstændig enig! - godt beskrevet Erik Rasmussen, vi er i gang med værdiernes årti - ikke for værdiernes skyld men for kloden. Desuden enig i karateristikken af fremtidens CEO og ledere. Helt i tråd med det opskriften på et nyt ledelsesmindset beskrevet i bogen "Leadership of the Future - How to lead in a world that looks nothing like the past".