• Henning Wettendorff ·

    PIRLS eller Nationale test?

    Det er en glimrende observation - at man er mere til falds for test(resultater) der bekræfter ens holdninger. Mht. PIRLS læsetesten i 4. klasse er der ydermere det specielle, at de Nationale test i de mindre klasser ikke har antydet sådan en negativ udvikling:
    https://uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/sider/indhold/Nationale%20m%C3%A5ltal%20-%20Testresultater.aspx
    Så er det jo reelt nok at tage stilling til, hvilke typer læsetest der er grund til at tage mest alvorligt. Det er nærmest en nødvendighed. Og hvis ikke fagfolk vil tage det ansvar på sig, er der jo frit slag for politikere og andre aktører.