scaleup

MM-RAPPORT

Fra startup-nation til scaleup-nation

Mandag Morgen og Danske Regioner definerer, kortlægger og analyserer Danmarks potentielle højvækstvirksomheder – de såkaldte scaleups.

Det er, når virksomheder skalerer fra små til mellemstore til store virksomheder, at ny vækst og nye job skabes. Men kun få danske virksomheder kommer ind i sådanne skaleringsforløb. Og det er en stor del af forklaringen på Danmarks lave vækst.

Med publikationen “VækstDanmark 2025” formulerede Mandag Morgen og Danske Regioner derfor i 2015 en mission: At Danmark skal udvikles fra en startup- til en scaleup-nation.

Denne rapport konkretiserer missionen ved at definere, kortlægge og analysere Danmarks vækstlag af virksomheder – nærmere betegnet de 1.246 danske virksomheder som indfrier kriterierne for at blive kaldt scaleups.

Formålet er at skabe en referenceramme – og et fælles sprog – for den fremadrettede debat om scaleup-vækst i Danmark. I “Fra startup-nation til scaleup-nation” kan du således læse om

  • Det nye scaleup-vækstparadigme i en global kontekst
  • Danmarks rejse fra startup- til scaleup-nation
  • Scaleup-vækstlaget i hver af Danmarks fem regioner
  • Anbefalinger til den fremadrettede vækstindsats
Hent PDF