Spaede biotekselskaber savner

Få adgang til et univers af viden

Spæde biotekselskaber savner risikovillig kapital

Det er svært at få øje på morgendagens store danske bioteksucceser. Mens veletablerede selskaber som Genmab og Zealand Pharma skaber både vækst og arbejdspladser i Danmark, får kun et fåtal af nye biotek-spirer i dag samme mulighed.