I tænketanken Mandag Morgen skaber vi indsigt og mødesteder for mennesker, der vil forandre verden.

Indsigt: Vi sætter en ære i at indsamle, skabe og formidle viden, der kaster nyt lys på morgendagens samfundsudfordringer.

Mødesteder: Vi brænder for at bringe mennesker sammen for at udvikle nye løsninger.

Vores samarbejdspartnere er offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund. Sammen med dem spørger vi fx:

  • Hvordan skaber vi fremtidens velfærdssamfund?
  • Hvad er afgørende for fremtidens job og kompetencer?
  • Hvordan udvikler vi fremtidens demokrati og deltagelsesformer?

Vores arbejde bygger altid på fire principper:

Nytænkning: Vi er fremsynede og tænker i nye løsninger.

Uafhængighed: Vi er drevet af helhedssyn, ikke særinteresser.

Saglighed: Vi står på et solidt og systematisk vidensgrundlag.

Åbenhed: Vi formidler vores resultater på en levende og engagerende måde og stiller vores viden til rådighed for alle.

Tænketanken Mandag Morgen er uafhængig af politiske særinteresser.