Verden efter corona

Coronakrisen vil ændre verden permanent.

Ingen kan selvfølgelig vide nøjagtigt, hvor store forandringer en krise i denne skala vil få. Men vi kan give et bud, så vi kan lære af krisen. Blive mere robuste til fremtiden. Gøre den største trussel siden 2. Verdenskrig til en mulighed.

Jeg har bedt 23 skarpe hjerner om hver at give deres bud på, hvordan verden vil se ud på den anden side af krisen med fokus på de blivende forandringer. Du kan læse alle deres forskellige og dybt tankevækkende bud lige herunder.

De giver et indblik i den verden, der venter os. På godt og ondt.

– Torben K. Andersen, politisk redaktør


Rasmus Kleis: Coronakrisen skaber vindere og tabere blandt medier

Rasmus Kleis: Coronakrisen skaber vindere og tabere blandt medier

VERDEN EFTER CORONA: De medier, som virkeligt tilbyder noget distinkt og værdifuldt, som folk er villige til at betale for, har ”en god krise”. Men de fleste kommer til at miste omsætning og må derfor til at skære yderligere på redaktionerne. De store teknologivirksomheder bliver de største vindere.

Lise Kingo: Lad os bruge coronakrisen til et bæredygtigt comeback

Lise Kingo: Lad os bruge coronakrisen til et bæredygtigt comeback

VERDEN EFTER CORONA: FN blev skabt for 75 år siden. Krisen kan bruges til at samles igen – nationer, byer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere – om den fælles sag, det er at genopbygge vores verden, så den bliver mere bæredygtig, mere retfærdig og til lige gavn for os selv og kommende generationer