Har miljøministeren ret i, at danskerne er de værste til at producere skrald?

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger, at Danmark er det land i Europa, der producerer mest skrald per indbygger. Men det kan ministeren slet ikke vide, siger forskere.

”Vi har en kedelig europarekord her i Danmark som dem, der producerer allermest affald per indbygger.” 

Kilde: Miljøminister Lea Wermelin (S) i 21 Søndag den 25. august 2019.

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet henviser til en rangliste udarbejdet af Eurostat i juni 2019, der godt nok siger, Danmark er det europæiske land, der producerer mest affald per indbygger. Men flere forskere slår fast, at man ikke kan sammenligne EU-landene, da der er forskellige måder at registrere skrald. Derfor er det heller ikke sikkert, at det lige er Danmark, der ligger nummer et.

Skal man tro miljøminister Lea Wermelin (S), er Danmark det land i Europa, der producerer allermest skrald per indbygger.

Så kontant lød hendes udmelding i hvert fald i 21 Søndag på DR1 den 25. august, hvor hun blev interviewet i forbindelse med regeringens forslag om at fordoble afgiften på plastikposer og engangsservice samt forbyde gratis udlevering af bæreposer af plastik.

Samme dag gentog også videoer fra regeringens facebook- og twitterprofil, at danskerne er dem i Europa, der smider mest i skraldespanden.

Påstanden er ifølge Miljø- og Fødevareministeriet baseret på tal fra Europa-Kommissionens statistikdatabase, Eurostat, hvor Danmark rigtignok indtager førstepladsen som det land i EU, der producerede mest affald per indbygger ved den seneste opgørelse i 2017.

Artiklen fortsætter under videoen

Regeringen offentliggjorde den 25. august denne video, hvor det hævdes, at danskerne er den befolkning i Europa, der smider mest i skraldespanden.

Men reelt kan hverken Danmark eller noget andet land kåres til at være Europas største affaldsproducent, da der ikke er ensartede regler for, hvordan landene tæller og registrerer skrald.

Det siger Anders Damgaard, der er seniorforsker ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU, og kalder derfor tallene bag statistikken “ekstremt usikre”.

“Danmark har nok en høj placering, men jeg ville være påpasselig med at sige så konsekvent, at vi er dem, der producerer mest affald per indbygger. Det er forskelligt, hvordan EU-landene indrapporterer deres affaldstal, og det er derfor meget svært at sammenligne,” siger Anders Damgaard til TjekDet.

Artiklen fortsætter under billedet

Anders Damgaard, seniorforsker ved Institut for Vand- og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. (Foto: DTU). 

Landes affald kan ikke sammenlignes

Anders Damgaard påpeger, at Eurostat endda selv medgiver, at deres affaldsopgørelser er usikre. Lige der, hvor man finder affaldstallene, skriver Eurostat derfor, at de opfordrer til forsigtighed, når man sammenligner affaldmængder fra de forskellige lande.

Også Marianne Thomsen, professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, slår fast, at selvom Danmark formentlig er blandt de lande i Europa, der producerer mest affald, så kan tallene fra Eurostat ikke bruges til at placere danskerne på den kedelige førsteplads. Årsagen er, at landene selv vælger, hvilken af fire måder de tæller affald på. Men det fremgår ikke af Eurostats tal, hvilken af måderne landene gør brug af.

”Der er ikke nogen tvivl om, at vi producerer meget affald, men jeg vil stadig ikke mene, at de opgørelsesmetoder, de forskellige lande anvender, er sammenlignelige,” siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet

Marianne Thomsen, professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet.

God registrering af affald

Regeringen henviser til en oversigt over den type affald, som Eurostat kalder “kommunalt affald”. Den betegnelse dækker over det affald, du smider i skraldespanden hjemme i privaten. Det er også det, du smider ud på arbejdet, hvis du arbejder et sted, hvor affaldet ligner det, man smider ud derhjemme - for eksempel et kontorjob.

Desuden dækker kommunalt affald over haveaffald fra både private haver og offentlige parker, offentlige skraldespande og affald fra gaderengøring.

Til gengæld tæller de store mængder af affald fra industri og landbrug ikke med.

Desuden er vi i Danmark generelt gode til at registrere og genbruge vores affald. Det puster Danmarks affaldstal op, så danskerne sammenlignet med andre europæere ser værre ud, end vi egentlig er, forklarer Marianne Thomsen.Der findes ikke andre beregninger

TjekDet har spurgt de to forskere, om der findes andre rapporter eller beregninger, som mon kunne tildele Danmark en europarekord i affaldsproduktion per indbygger. Marianne Thomsen er ikke stødt på andre opgørelser, og Anders Damgaard afviser, at det skulle være tilfældet. Han har forhørt sig blandt andre europæiske forskere med speciale i affald, og det kastede ikke resultater af sig.

“Det er svært at indsamle data, når hvert land har sit eget affaldssystem, og vi kunne ikke finde andre statistikker, hvor tallene var registreret på en ensartet måde,” siger han.

Også i Miljøstyrelsen, der står for den danske registrering af affald, er de opmærksomme på, at landenes forskellige måder at opgøre affald kan spille ind. Det siger Anne Elizabeth Kamstrup, kontorchef i styrelsens enhed Cirkulær Økonomi og Affald.

“Vi sender tal ind til Eurostat, og vi bruger de data, der er tilgængelig hos Eurostat, men selvfølgelig med forbehold for de forskellige indberetningsmetoder, som Eurostat også selv gør opmærksom på,” siger hun.

Eurostats egne forbehold

EU gør flere steder opmærksom på, at affaldstallene er usikre:

"Det er vigtigt at forstå, at begrebet “kommunalt” bruges forskelligt. Forskellene mellem landene er til en vis grad resultatet af forskelle på, hvordan affald behandles. Ud fra de tilgængelige data er det uklart, hvilke lande der følger hvilken definition. Derfor opfordres der til forsigtighed, når man sammenligner EU-lande".

Fra Eurostats egen beskrivelse af, hvad kommunalt affald er.

"Indsamlingen af data for kommunalt affald afhænger af det enkelte lands affaldshåndtering og varierer derfor i høj grad. Det besværliggør sammenligning af data mellem landene".

Fra Europa-Kommissionens anvisning til, hvordan medlemslande bør indrapportere affald.

“Variationerne skyldes forskelle i forbrugsmønstre og økonomisk rigdom, men de er også afhængige af, hvordan kommunalt affald bliver indsamlet og håndteret. Der er forskelle mellem lande på, i hvilken grad affald fra handel og administration bliver indsamlet og håndteret sammen med affald fra husholdninger”.

Fra Eurostat-notatet, som Miljøministeriet selv henviser til.

Ministeriet holder fast i europarekord

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin. I stedet holder Camilla Bjerre, der er kontorchef i Ressourcer og Forsyning i Miljø- og Fødevareministeriet, fast i, at danskerne skulle være dem i Europa, der producerer mest affald.

“Der er flere måder at indberette tal til Eurostat, som direktivet ser ud i dag, og det er rigtigt, at landene gør det forskelligt. Så ja, der er usikkerhed ved de her tal. Men det er de tal, der findes, og derfor henviser vi til dem,” siger Camilla Bjerre til TjekDet.

Hvorfor fortæller I ikke, at det er baseret på usikre tal?

“Det kunne vi også godt have gjort. Jeg er enig i, at der er usikkerhed, men det er der ved rigtig mange tal, som vi går og bruger i vores kommunikation.“

Og derfor er det okay ikke at tage de her usikkerheder med?

“Vi henviser til, at vi ligger øverst på en opgørelse fra Eurostat.”

Eurostat skriver selv, at man skal være varsom med at sammenligne lande. Så bruger I deres tal, og alligevel er I ikke varsomme.

“Vi siger, at det er det tal, vi har.”

I siger, at vi har europarekord som dem, der producerer mest affald per indbygger.

“Det har vi også, når man kigger på Eurostats tal for husholdningslignende affald (kommunalt affald, red.). Det holder vi fast i,” siger Camilla Bjerre.

Artiklen fortsætter under billedet

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix). 

Mærkværdige statistikker

Seniorforsker ved DTU Anders Damgaard har tidligere over for TjekDet givet eksempler på, at der er tydelige tegn på haltende tal i Eurostats affaldsstatistikker. For eksempel er bulgarerne gået fra at producere 588 kg affald per indbygger i 2005 til 435 kg i 2017. Et fald på 26 procent.

Det burde være en god historie, men i samme periode er deres bruttonationalprodukt per indbygger næsten fordoblet, og så bliver deres fald i affaldsproduktion mistænkeligt. Det hænger i grove træk sådan sammen, at jo rigere et land er, des mere forbruger indbyggerne - og det skaber mere affald.

En anden sjov detalje kan man se hos Norge, som Eurostat også har med i deres statistikker. I årene 2005 til 2015 var der ikke de store udsving i Norges produktion af affald, men fra 2015 til 2016 tog Norges affaldstal et dramatisk hop. På et enkelt år gik den gennemsnitlige nordmand ifølge Eurostats tal pludselig fra at smide 422 til 754 kg affald i skraldespanden, altså en stigning på hele 78,7 procent.

Norges Statistisk Sentralbyrå (SSB), der står for at indberette de norske tal til Eurostat, forklarer til TjekDet, at det norske hop skyldes, at Norge i 2016 ændrede deres indberetning til rent faktisk at stemme overens med Eurostats beskrivelse af kommunalt affald.

At Norge er begyndt at indberette affald på en ny måde, står dog ikke nævnt med et ord i Eurostats affaldstal.

Definitionerne harmoniseres i 2020

I maj 2018 vedtog man i EU et direktiv, der forpligter medlemslandene til at definere kommunalt affald ens fra 2020.

Definitionen afgrænses af i alt 51 kategorier fra en liste over affaldstyper.

Der fastsættes ligeledes en formel definition af kommunalt affald.

Denne definition er ifølge Miljøstyrelsen allerede grundlag for Danmarks opgørelse af kommunalt affald, og dette kommer altså nu også til at gælde i andre lande.  

Forrige artikel Ida Auken affærdiger eksperters kritik af vindmøllevideo: “Der er ingen faktuelle fejl” Ida Auken affærdiger eksperters kritik af vindmøllevideo: “Der er ingen faktuelle fejl” Næste artikel "Skamløs manipulation"? Vanopslaghs tal møder vrede i debat om kontanthjælp
Kinas desinformation udvides med små skridt

Kinas desinformation udvides med små skridt

I Kina forsøger staten i højere grad end tidligere at kontrollere stort set alle former for information i det store land. Men noget tyder på, at de så småt er i gang med et internationalt indtog.

Danmark er ramt: Word tester allerede den politisk korrekte stavekontrol

Danmark er ramt: Word tester allerede den politisk korrekte stavekontrol

I fremtiden vil stavekontrollen i dit Word-dokument angiveligt foreslå dig at skifte ordet politiMAND ud med det mere kønsneutrale politiBETJENT. Morten Messerschmidt (DF) raser og kræver, at staten opsiger sin aftale med Microsoft, når det sker. Men den identitetspolitiske stavekontrol er allerede virkelighed - for nogen.

Er du en klimaduks eller en af dem, der udleder allermest?

Er du en klimaduks eller en af dem, der udleder allermest?

Klimaet er havnet i toppen af politiske dagsordener, og den nye regering har som ambition at reducere Danmarks udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Men hvor meget drivhusgas udleder danskerne egentlig i forhold til folk i andre lande?  

TV 2's single-tal har intet med singler at gøre

TV 2's single-tal har intet med singler at gøre

Antallet af danskere uden en partner er steget over de seneste 20 år, hævder TV 2 News, der mener at have fundet tal over singler hos Danmarks Statistik. Men sådan nogle tal har Danmarks Statistik aldrig haft. 

Du kommer ikke i bedre form af at se fodbold

Du kommer ikke i bedre form af at se fodbold

At se fodbold er lige så sundt for helbredet som at gå i halvanden time. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie ifølge flere danske og udenlandske medier. Men det er noget vås, fastslår flere forskere. Og heller ikke forskeren bag studiet vil stå inde for den udlægning.  

Nej, øl er ikke en genvej til færre sygedage

Nej, øl er ikke en genvej til færre sygedage

Drikker du øl, har du færre sygedage end, hvis du holder dig på ædruelighedens smalle sti. Sådan konkluderer et finsk studie ifølge en lang række artikler i ind- og udland. Men det er totalt misforstået, siger forskeren bag studiet. 

Jyske biografer advarer: Deltag endelig ikke i denne konkurrence!

Jyske biografer advarer: Deltag endelig ikke i denne konkurrence!

Rækken af biografer landet over, der ufrivilligt lægger navn til falske konkurrencer på Facebook, er blevet endnu længere. Denne gang er det Biografcenter Fotorama Viborg, Kinorama i Aabenraa og Bio Silkeborg, der er ofre for konkurrencer, som de slet ikke står bag.