Indeholder e-cigaretter 10 gange flere kræftfremkaldende stoffer end almindelige cigaretter?

En viral historie om at e-cigaretter indeholder 10 gange så mange kræftfremkaldende stoffer som almindelige cigaretter, har floreret på nettet de sidste par år og er - igen - nået danske Facebookbrugere. Det forskningsresultat, historien baserer sig på, siger dog noget helt andet.

E-cigaretter skulle have været det gode alternativ til almindelige cigaretter. Men ny forskning viser, at det slet ikke er tilfældet. Sådan lyder i hvert fald en viral nyhed, der i flere omgange de seneste år er blevet delt op mod 1,5 millioner gange på Facebook - herunder også af danskere.

Men forskningsprojektet, der henvises til, kan ikke bruges som generelt belæg for den påstand, skriver det amerikanske faktatjekmedie Snopes

Ifølge den amerikanske hjemmeside tetribe.net, som er en af de netmedier, der bringer den vildledende historie, viser et japansk studie, at e-cigaretter indeholder 10 gange så mange kræftfremkaldende ingredienser som almindelige cigaretter.

Det er rigtigt, at flere indledende undersøgelser i det japanske studie fra 2014 viser, at en række konkrete e-cigaretprodukter, som forskerne har undersøgt, indeholder forskellige typer kræftfremkaldende stoffer. Blandt andet formaldehyd og acetaldehyd. Formaldehyd er blandt andet almindeligt brugt som desinfektionsmiddel og er klassificeret som giftigt, og stoffet er irriterende for øjne, hud og luftveje. Acetaldehyd kan medvirke til en forøgelse af afhængigheden af cigaretterne og skabe lettere og hurtigere optagelse af de skadelige og afhængighedsskabende stoffer i røgen. 

Men de undersøgte e-cigaretprodukter er vidt forskellige. Sammensætningen af stoffer og ikke mindst koncentrationerne er meget varierende, skriver de japanske forskere i undersøgelsen. Skadeligheden varierer alt efter, hvilken type væske, man tanker sit hylster med, og hvilket batteri, der sidder i ens e-cigaret. Den japanske undersøgelse peger blandt andet på, at e-cigaretter med høj elektrisk spænding ofte indeholder større mængder kræftfremkaldende stoffer end de lavspændte. Men dog typisk langt mindre end almindelige cigaretter.

Et enkelt e-cigaretmærke, som forskerne undersøgte, viser sig dog at udskille ti gange mere formaldehyd end almindelige cigaretter. Og det er formentlig den detalje, der har skabt den virale bølge om, at alle e-cigaretter indeholder ti gange så mange kræftfremkaldende ingredienser som almindelige cigaretter.

Men forskerne bag det japanske studie konkluderer, at der samlet set ikke er tilstrækkelig data om de kemiske forbindelser i e-cigaretterne til at sige noget om skadeligheden generelt. De japanske forskere har desuden kun testet enkelte typer e-cigaretter - som i øvrigt kun kan købes i Japan.

E-cigaretter

Linkdeling af dansk Facebook-bruger

Næppe så skadeligt som almindelige cigaretter

Generelt fremhæver forskerne altså, at der stadig mangler forskning og viden om, hvor skadelige e-cigaretter egentlig er. Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at der efterhånden findes flere studier, der ligesom det japanske viser, at e-cigaretter kan indeholde kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer.

Men det er ikke det samme som at sige noget om de sundhedsmæssige konsekvenser ved at ryge e-cigaretter på længere sigt. Til gengæld er det påvist adskillige gange, at 'almindelige' tobaksvarer, der er bestemt til at ryges ved inhalation gennem for eksempel cigaret, pibe, cigarer, cerutter eller vandpibe, er årsag til næsten alle tilfælde af lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ligesom varerne kraftigt øger risikoen for mange andre kræftsygdomme og hjertekarsygdom.  

En opinionsundersøgelse fra 2016 bestilt af Kræftens Bekæmpelse viser, at knap halvdelen af danskerne har prøvet en e-cigaret, og at tre procent bruger en dagligt.

LÆS OGSÅ: Ryger danskerne mere og mere?

LÆS OGSÅ: Nej Manu Sareen, Lægemiddelstyrelsen har aldrig afvist et medicinsk cannabis-produkt

LÆS OGSÅ: “Han kan lave 20 cannabis-videoer mere, men det er stadig ikke dokumentation”

LÆS OGSÅ: Hvor overvægtige er danskerne egentlig?

LÆS OGSÅ: Dør du for tidligt af at drikke otte glas vin om ugen?

LÆS OGSÅ: Medie pumper frygten op: 20 procent øget brystkræftrisiko er i virkeligheden meget lille 

Forrige artikel  Dør du for tidligt af at drikke otte glas vin om ugen? Dør du for tidligt af at drikke otte glas vin om ugen? Næste artikel Bliver regeringens nye havvindmøllepark verdens største? Bliver regeringens nye havvindmøllepark verdens største?