Nej, EU har ikke forbudt børn under otte år at puste balloner op

Ifølge en sejlivet myte forbyder et EU-direktiv om sikkerhed i legetøj børn under otte år at puste balloner op. Det er ikke rigtigt, men EU skærpede i 2011 sikkerhedskravene til en række legetøj.

Det trak overskrifter i såvel dansk som international presse, da EU-Kommissionen i 2011 opdaterede et mere end 20 år gammelt direktiv om sikkerhed i legetøj. Direktivet indeholdt ifølge Kommissionen skærpede regler, der skulle forhindre børn i at kvæles som følge af, at de sluger eller indånder legetøj eller dele af legetøj. 

I forbindelse med vedtagelsen af direktivet udtalte Kommissionens daværende næstformand Antonio Tajani, ansvarlig for industri og iværksætteri, i en pressemeddelelse følgende:

"Sikkerhed for vores børn er vores første prioritet. Vi har den bedste lovgivning om legetøj i verden med de højeste sikkerhedskrav."

Reglerne indeholdt blandt andet nye grænseværdier for kemiske stoffer såsom ftalater i legetøj. Dertil at alt legetøj, der markedsføres i EU, skal have CE-mærkning, hvilket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet opfylder alle væsentlige sikkerhedskrav. Legetøj, der er CE-mærket, har herefter fri adgang til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

”Et tåbeligt forslag” 

Men direktivet forbød også børn under otte år at puste latex-balloner op, ligesom det også blev forbudt for unge under 14 år at blæse i ryslere. En rysler kendes bedst fra nytår og er et lille plasticrør med en papir-hale, der ruller sig ud og udsender en høj trutlyd, når man puster i den. 

Disse forbud var i hvert fald en gængs tolkning af reglerne, der blev fremlagt i medierne.

Dansk Folkepartis daværende medlem af Europa-Udvalget, Pia Adelsteen, bad derfor daværende europaminister, Nikolaj Wammen (S), om at redegøre for indholdet af direktivet. Specifikt udbad Pia Adelsteen sig svar på, ”om ministeren ikke finder, at der er tale om et tåbeligt forslag, som er udtryk for, at EU går for langt i forhold til at detailregulere borgernes hverdag.”

Nikolaj Wammen henviste til et svar fra Erhvervs- og vækstministeriet, hvoraf det fremgår, at ”der ikke eksisterer et direktiv, som forbyder børn at puste balloner op.”  

"Latexballoner skal være påført et advarselsmærkat, der fortæller, at børn under otte år skal være under opsyn, når de puster latexballoner op," fortsætter svaret. 

Advarsel! 

Også Kommissionen udgav en ekstra pressemeddelelse, der med versaler slog fast, at EU ”IKKE” forbød børn under otte at puste balloner op eller unge under 14 at blæse i ryslere. Det var derimod tale om ”anbefaling”, om at voksne skulle føre tilsyn eller være tilstede, når børn under otte år pustede balloner op: 

"Årsagen til, at advarslen blev indført og er opretholdt i det nye direktiv, er dødsfald i forbindelse med balloner. Formålet er at henlede forældrenes opmærksomhed på den risiko for kvælning, der eksisterer," lyder det i pressemeddelelsen. 

Erhvervsdrivende kan vælge mellem en advarsel, der står med skrift, og eller et piktogram. Advarslen, der efter direktivets vedtagelse skal følge latex-balloner, lyder:  

"Advarsel! Børn under otte år kan kvæles på ikke-opblæste eller ødelagt balloner. Voksent tilsyn er anbefalet. Opbevar ikke-opblæste balloner væk fra børn. Kassér ødelagte balloner med det samme." 

Nikolaj Wammen forklarer i sit svar til Europa-Udvalget, at den konkrete bestemmelse om advarselsmærkat fremgår af sikkerhedsstandarden EN-71-1.  

"Denne sikkerhedsstandard er igennem årene blevet opdateret flere gange, og advarselsmærkningen har været med siden de første udgaver af standarden tilbage fra 1988," lød det i svaret fra europaministeren. 

I direktivets nuværende version er der tilføjet et bilag, der udspecificerer, at der med legetøj ikke menes fest- eller pyntegenstande. 

Forrige artikel Regler for valgplakater: Hvad må man (ikke)? Regler for valgplakater: Hvad må man (ikke)? Næste artikel Hvad blev der af EU’s forbud mod lakridspiben? Hvad blev der af EU’s forbud mod lakridspiben?
Har du en dræber i indkøbskurven? MSG skaber udokumenteret frygt på nettet

Har du en dræber i indkøbskurven? MSG skaber udokumenteret frygt på nettet

Smagsforstærkeren MSG er giftig for mennesker, den kan skade din hjerne og medføre død, lyder det i en række opslag fra en gruppe på Facebook. Men det er fuldstændig urealistisk, at vi kan indtage så store mængder MSG gennem vores kost, at det påvirker vores hjerner og bliver dødeligt, siger forskere.   

LA-kandidat fisker jyske stemmer med københavner-bashing

LA-kandidat fisker jyske stemmer med københavner-bashing

KOMMENTAR: I en videokampagne på Facebook kalder en politiker fra Liberal Alliance ”det arbejdende folk” i ”det konkrete Danmark” til kamp imod ”den kreative københavnerklasse.” Selv i et lille land kan man splitte befolkningen over geografiske forskelle i et os og et dem - ikke mindst ved hjælp af de sociale medier.

Rød bloks nye skat betyder - måske - 100.000 mindre i pension

Rød bloks nye skat betyder - måske - 100.000 mindre i pension

Alle partier i rød blok går til valg på skat på finansielle transaktioner, men det kan koste en 22-årig LO-arbejder 100.000 kroner i tabt pensionsopsparing, lyder budskabet i en valgkampagne fra Venstre. Men om LO-arbejderen vil blive ramt så hårdt er slet ikke sikkert.

Zenia Stampe udsat for

Zenia Stampe udsat for "systematiseret misinformation"

For at tage hensyn til de elever, der ikke kan tale dansk, bør der indføres arabisk som 2. sprog i folkeskolen. Sådan lyder budskabet fra Radikale Venstres Zenia Stampe i et opslag på Facebook. Men opslaget er falsk.