Regler for valgplakater: Hvad må man (ikke)?

Folketingsvalget 2019 bliver afholdt den 5. juni, og dermed venter flere ugers valgkamp, hvor gader og stræder bliver plastret til med valgplakater af folketingskandidater. Men hvordan er reglerne for opsætning af valgplakater egentlig, og får det betydning, at folketingsvalget bliver afholdt kun 10 dage efter europaparlamentsvalget?  

“Fra kl. 12 den fjerde lørdag før valgdagen”.

Sådan lyder reglerne for, hvornår valgplakater må klistres op på lygtepæle rundt i landet. Kandidater til Europa-Parlamentet måtte derfor hænge valgplakater op allerede i lørdags ved frokosttid, mens folketingsvalgplakater først må pryde landskabet lørdag den 11. maj samme tid.

Når danskerne har været i stemmeboksen, skal valgplakaterne fjernes senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning. Det gælder også de midler – som fx strips eller snore – der er blevet brugt til at sætte plakaterne op med.

Ifølge reglerne skal europaparlamentskandidaterne altså have fjernet deres plakater senest den 3. juni inden midnat – to dage før folketingsvalget – mens folketingskandidaternes plakater skal være væk senest den 13. juni inden midnat.

I år er dog en usædvanlig situation, fordi folketingsvalget løber af stablen så hurtigt efter europaparlamentsvalget, og derfor kan andre regler gælde i særlige tilfælde.

I en mail til TjekDet skriver Københavns Kommune, at valgplakater hængt op før den 11. maj, der er neutrale og ikke tydeligt refererer til europaparlamentsvalget, kan blive hængende efter fristen den 3. juni. De valgplakater vil så i stedet tælle som folketingsvalgsplakater, og derfor skal de først tages ned senest den 13. juni. Vejmyndigheden i hver kommune kan håndtere hver enkelt sag forskelligt, men reglerne er de samme i hele landet.

Det gælder dog kun på offentlige kommuneveje og private fællesveje. Taler vi derimod om offentlige statsveje, er situationen en anden. De administreres af Vejdirektoratet, som oplyser til TjekDet, at det ikke er lovligt at lade de neutrale plakater hænge efter den 3. juni, hvis de er sat op før den 11. maj. De tilføjer dog, at det er noget nær umuligt at håndhæve i praksis.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er svært at se på Enhedslistens plakat, om den hører til europaparlamentsvalget eller folketingsvalget.

Hvor må de hænge?

Valgplakaterne må hænge på master til vejbelysning og elforsyning på både offentlige og private veje, og på offentlige veje må de tilmed hænge på vejtræer og hegn, så længe de ikke volder skade på naturen.

Plakaterne skal som minimum hænge 2,3 meter over fortovet eller cykelstien, når man måler fra nederste kant af plakaten. Opad må der ikke være mindre end 1,5 meter fra det øverste punkt på plakaten til laveste strømførende ledning i en mast.

Det er heller ikke tilladt at hænge plakaterne mindre end 0,5 meter fra en vej og 0,3 meter fra en cykelsti målt fra den nærmeste kant af valgplakaten.

Trafiksikkerhed er også en faktor i lovgivningen om ophængning af valgplakater. De må ikke dække for færdsels- eller vejvisningstavler, og det er heller ikke tilladt at hænge dem på motorveje, motortrafikveje og frakørsler på den type veje. I midterrabatter, rundkørsler eller lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, må der heller ikke hænge valgplakater.

Artiklen fortsætter under billedet.

Vejdirektoratets illustration af regler for valgplakaters placering.

Hvordan straffes brud på reglerne?

Hvis én eller flere af reglerne bliver brudt, skal myndigheden for den vej, plakaten hænger på, kontakte den ophængningsansvarlige, der så har 24 timer til at tage plakaten ned. Derfor skal alle plakater også være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse – en plakat uden de oplysninger er også et brud på reglerne.

Bliver plakaten ikke fjernet inden fristen, fjerner myndigheden den selv og sender regningen videre til den ansvarlige, der enten er kandidaten eller partiet. Står der ikke kontaktoplysninger på plakaten, er det personen eller partiet, der åbenlyst fremgår på plakaten, som får regningen. Det kan være både Vejdirektoratet og kommunen, der står for det, men hvis politiet vurderer, at en plakat er til fare for trafiksikkerheden, kan de også finde på at fjerne den.

I Københavns Kommune er afgiften 230 kroner per plakat, der har hængt ulovligt, og 170 kroner per plakat, der er opsat for tidligt eller ikke bliver taget ned senest otte dage efter valget. Vejdirektoratet oplyser derimod til TjekDet, at deres afgift afhænger af omkostningerne ved at tage plakaten ned, og derfor varierer prisen alt efter antallet af plakater, der er blevet fjernet.

Den myndighed, der har fjernet en valgplakat, skal give de ophængningsansvarlige besked, og de har så seks måneder efter valget til at hente den eller dem. Sker det ikke, bliver plakaten destrueret. som skal hente plakaten senest seks måneder efter valget. Sker det ikke, bliver plakaten destrueret.

Der er (næsten) ingen regler for politisk reklame

Mens reglerne for valgplakater i detaljer beskriver, hvad man må og ikke må, så er der så godt som frit slag for politisk annoncering uden for det 80 cm2-store format.

Jørgen Albæk Jensen

“Man må ikke have politiske annoncer i fjernsynet, og det er vel reelt den eneste begrænsning, der er. Man må godt sende politiske annoncer på de radiostationer, der ikke er public service-stationer, så det er jo reelt alle andre end DR og Radio 24Syv,” siger Jørgen Albæk Jensen, der er professor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Hvis en politiker eller et politisk parti har penge til at plastre samtlige busskure i landet til med deres politiske annoncer - også længe inden en valgdato – er der derfor ikke noget, der kan forhindre dem i det.

“Politisk reklame er en del af den almindelige ytringsfrihed, så derfor skal der være nogle særligt gode grunde, hvis man vil forbyde det,” siger juraprofessoren.

Politiske reklamer er derfor heller ikke en del af den markedsføringslovgivning, der normalt regulerer, hvad man må og ikke må, når man annoncerer. Det betyder blandt andet, at partierne kan love guld og grønne skove i deres annoncer og efterfølgende løbe fra løfterne helt uden – juridiske – konsekvenser.

“Det er jo ikke en vare, man sælger. Markedsføringsloven handler jo om, at du prøver at sælge et eller andet, og det gør du jo ikke her. Så det kan man sige med sikkerhed, den gælder ikke. Så det er op til medierne at lave faktatjek af de politiske annoncer,” siger Jørgen Albæk Jensen.

Valgplakater må ikke hænges op:

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Forrige artikel Lov gør det sværere at stoppe injurier på Facebook Lov gør det sværere at stoppe injurier på Facebook Næste artikel Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne
Fik du læst? Hvor mange børn får egentlig ministerpension?

Fik du læst? Hvor mange børn får egentlig ministerpension?

Over sommeren kan du læse eller genlæse de mest læste artikler på tjekdet.dk. Vores artikel om pension til ministres børn er over et år gammel. Borgerlige ministre måtte forlade deres poster ved folketingsvalget forleden. Og et borgerforslag mod pension til ministerbørn prægede dagsordenen i foråret. To begivenheder der måske har været med til at give artiklen nyt liv i år.

Direktørsvindel rammer hårdest i sommerferien

Direktørsvindel rammer hårdest i sommerferien

Det er sommer, og direktionsgangen er højst sandsynligt ferietom. Dermed er højsæsonen for direktørsvindel indledt, hvor 'ikke-ferieramte' medarbejdere får en fupmail, der hævdes at komme fra direktøren.

LEGO-ejer misbruges i bitcoin-svindelnummer

LEGO-ejer misbruges i bitcoin-svindelnummer

For tiden tjener LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen bunkevis af penge på at investere i bitcoin, og du kan gøre det samme, lover artikel. Men der er tale om rendyrket snyd. 

Nej, din smartphone giver dig ikke horn i nakken

Nej, din smartphone giver dig ikke horn i nakken

Flere danske og udenlandske medier har de seneste uger berettet om et australsk studie, der beskylder smartphones for at give dig horn i nakken. Men den konklusion er helt gal, siger to forskere, der også er betænkelige ved, at studiets hovedforfatter forhandler puder, som skulle afhjælpe nakkesmerter.  

Godkender socialdemokratiske borgmestre Erdogan-moskéer på stribe?

Godkender socialdemokratiske borgmestre Erdogan-moskéer på stribe?

Socialdemokratiske borgmestre har godkendt opførelsen af 21 tyrkiske moskéer gennem tiden, skriver det alternative højrefløjsmedie Newspeek. Påstanden er ikke i nærheden af at være korrekt, viser TjekDets rundspørge til kommuner, og en række forskere stemmer i.