Regler for valgplakater: Hvad må man (ikke)?

Folketingsvalget 2019 bliver afholdt den 5. juni, og dermed venter flere ugers valgkamp, hvor gader og stræder bliver plastret til med valgplakater af folketingskandidater. Men hvordan er reglerne for opsætning af valgplakater egentlig, og får det betydning, at folketingsvalget bliver afholdt kun 10 dage efter europaparlamentsvalget?  

“Fra kl. 12 den fjerde lørdag før valgdagen”.

Sådan lyder reglerne for, hvornår valgplakater må klistres op på lygtepæle rundt i landet. Kandidater til Europa-Parlamentet måtte derfor hænge valgplakater op allerede i lørdags ved frokosttid, mens folketingsvalgplakater først må pryde landskabet lørdag den 11. maj samme tid.

Når danskerne har været i stemmeboksen, skal valgplakaterne fjernes senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning. Det gælder også de midler – som fx strips eller snore – der er blevet brugt til at sætte plakaterne op med.

Ifølge reglerne skal europaparlamentskandidaterne altså have fjernet deres plakater senest den 3. juni inden midnat – to dage før folketingsvalget – mens folketingskandidaternes plakater skal være væk senest den 13. juni inden midnat.

I år er dog en usædvanlig situation, fordi folketingsvalget løber af stablen så hurtigt efter europaparlamentsvalget, og derfor kan andre regler gælde i særlige tilfælde.

I en mail til TjekDet skriver Københavns Kommune, at valgplakater hængt op før den 11. maj, der er neutrale og ikke tydeligt refererer til europaparlamentsvalget, kan blive hængende efter fristen den 3. juni. De valgplakater vil så i stedet tælle som folketingsvalgsplakater, og derfor skal de først tages ned senest den 13. juni. Vejmyndigheden i hver kommune kan håndtere hver enkelt sag forskelligt, men reglerne er de samme i hele landet.

Det gælder dog kun på offentlige kommuneveje og private fællesveje. Taler vi derimod om offentlige statsveje, er situationen en anden. De administreres af Vejdirektoratet, som oplyser til TjekDet, at det ikke er lovligt at lade de neutrale plakater hænge efter den 3. juni, hvis de er sat op før den 11. maj. De tilføjer dog, at det er noget nær umuligt at håndhæve i praksis.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er svært at se på Enhedslistens plakat, om den hører til europaparlamentsvalget eller folketingsvalget.

Hvor må de hænge?

Valgplakaterne må hænge på master til vejbelysning og elforsyning på både offentlige og private veje, og på offentlige veje må de tilmed hænge på vejtræer og hegn, så længe de ikke volder skade på naturen.

Plakaterne skal som minimum hænge 2,3 meter over fortovet eller cykelstien, når man måler fra nederste kant af plakaten. Opad må der ikke være mindre end 1,5 meter fra det øverste punkt på plakaten til laveste strømførende ledning i en mast.

Det er heller ikke tilladt at hænge plakaterne mindre end 0,5 meter fra en vej og 0,3 meter fra en cykelsti målt fra den nærmeste kant af valgplakaten.

Trafiksikkerhed er også en faktor i lovgivningen om ophængning af valgplakater. De må ikke dække for færdsels- eller vejvisningstavler, og det er heller ikke tilladt at hænge dem på motorveje, motortrafikveje og frakørsler på den type veje. I midterrabatter, rundkørsler eller lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, må der heller ikke hænge valgplakater.

Artiklen fortsætter under billedet.

Vejdirektoratets illustration af regler for valgplakaters placering.

Hvordan straffes brud på reglerne?

Hvis én eller flere af reglerne bliver brudt, skal myndigheden for den vej, plakaten hænger på, kontakte den ophængningsansvarlige, der så har 24 timer til at tage plakaten ned. Derfor skal alle plakater også være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse – en plakat uden de oplysninger er også et brud på reglerne.

Bliver plakaten ikke fjernet inden fristen, fjerner myndigheden den selv og sender regningen videre til den ansvarlige, der enten er kandidaten eller partiet. Står der ikke kontaktoplysninger på plakaten, er det personen eller partiet, der åbenlyst fremgår på plakaten, som får regningen. Det kan være både Vejdirektoratet og kommunen, der står for det, men hvis politiet vurderer, at en plakat er til fare for trafiksikkerheden, kan de også finde på at fjerne den.

I Københavns Kommune er afgiften 230 kroner per plakat, der har hængt ulovligt, og 170 kroner per plakat, der er opsat for tidligt eller ikke bliver taget ned senest otte dage efter valget. Vejdirektoratet oplyser derimod til TjekDet, at deres afgift afhænger af omkostningerne ved at tage plakaten ned, og derfor varierer prisen alt efter antallet af plakater, der er blevet fjernet.

Den myndighed, der har fjernet en valgplakat, skal give de ophængningsansvarlige besked, og de har så seks måneder efter valget til at hente den eller dem. Sker det ikke, bliver plakaten destrueret. som skal hente plakaten senest seks måneder efter valget. Sker det ikke, bliver plakaten destrueret.

Der er (næsten) ingen regler for politisk reklame

Mens reglerne for valgplakater i detaljer beskriver, hvad man må og ikke må, så er der så godt som frit slag for politisk annoncering uden for det 80 cm2-store format.

Jørgen Albæk Jensen

“Man må ikke have politiske annoncer i fjernsynet, og det er vel reelt den eneste begrænsning, der er. Man må godt sende politiske annoncer på de radiostationer, der ikke er public service-stationer, så det er jo reelt alle andre end DR og Radio 24Syv,” siger Jørgen Albæk Jensen, der er professor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Hvis en politiker eller et politisk parti har penge til at plastre samtlige busskure i landet til med deres politiske annoncer - også længe inden en valgdato – er der derfor ikke noget, der kan forhindre dem i det.

“Politisk reklame er en del af den almindelige ytringsfrihed, så derfor skal der være nogle særligt gode grunde, hvis man vil forbyde det,” siger juraprofessoren.

Politiske reklamer er derfor heller ikke en del af den markedsføringslovgivning, der normalt regulerer, hvad man må og ikke må, når man annoncerer. Det betyder blandt andet, at partierne kan love guld og grønne skove i deres annoncer og efterfølgende løbe fra løfterne helt uden – juridiske – konsekvenser.

“Det er jo ikke en vare, man sælger. Markedsføringsloven handler jo om, at du prøver at sælge et eller andet, og det gør du jo ikke her. Så det kan man sige med sikkerhed, den gælder ikke. Så det er op til medierne at lave faktatjek af de politiske annoncer,” siger Jørgen Albæk Jensen.

Valgplakater må ikke hænges op:

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Forrige artikel Lov gør det sværere at stoppe injurier på Facebook Lov gør det sværere at stoppe injurier på Facebook Næste artikel Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne Ny analyse tager livtag på fem myter om EU-vælgerne
Udpeger Einstein i mystisk brev kærligheden som universets største kraft?

Udpeger Einstein i mystisk brev kærligheden som universets største kraft?

Verdens største kraft er kærligheden, slår Albert Einstein fast i et brev til sin datter. Budskabet har rejst i flere år og har spredt sig til flere kontinenter, men er det virkelig den verdenskendte fysiker, der står bag? Nej, viser vores jagt på historien bag teksten. Læs her, hvordan vi gjorde.

Bill Gates har ikke købt milliarddyr superyacht

Bill Gates har ikke købt milliarddyr superyacht

Microsoft-stifteren har købt en brintdrevet yacht til flere milliarder, beretter flere medier. Men det passer slet ikke, fastslår firmaet, der har lavet konceptet til det overdådige fartøj. 

Nej, hverken vitaminer, hybenpulver eller olier kan bekæmpe KOL

Nej, hverken vitaminer, hybenpulver eller olier kan bekæmpe KOL

Lungesygdommen KOL kan afhjælpes med vitaminer, hybenpulver og olier, påstår viral artikel, der lægger flere videnskabelige kilder til grund. Men artiklen overfortolker forskningen, og der findes ikke bevis for, at netop de midler afhjælper lungesygdommen. Faktisk kan den ikke kureres.

Debat om coronavirus er inficeret med løgne

Debat om coronavirus er inficeret med løgne

Coronavirus er dødelig og spredes lige nu til flere verdensdele. Men det er ikke kun virussen, der spreder sig. Det samme gør et væld af urigtige historier om den. Viser et billede for eksempel, at kinesere falder døde om på gaden?  

Nej, en kort lunte er ikke et tegn på høj intelligens

Nej, en kort lunte er ikke et tegn på høj intelligens

Et stort temperament hos kvinder er tegn på intelligens, beretter flere alternative netmedier og henviser til et australsk-amerikansk studie. Men det viser studiet, som medierne henviser til, slet ikke, og der er heller ikke anden forskning, der bakker påstanden op. 

Demokratikommissionen: Google og Facebook skal betale mere skat i Danmark

Demokratikommissionen: Google og Facebook skal betale mere skat i Danmark

Store udenlandske tech-giganter som Google, Facebook og Youtube sidder på over 60 procent af annonceomsætningen på internettet i Danmark. Det udfordrer de danske medier og kan true demokratiet. Nu vil Demokratikommissionen have disse virksomheder til at betale mere til danskernes samfundskasse.

Når løgne og fake news bliver til det normale

Når løgne og fake news bliver til det normale

KOMMENTAR: Kan vi finde en mental vaccine mod fake news ved at lære at afkode manipulationens teknikker på nettet? Der er i hvert fald brug for en national plan for digital dannelse i Danmark.

Det forkorter næppe dit liv at dele seng med en snorker

Det forkorter næppe dit liv at dele seng med en snorker

Hvis din kæreste eller ægtefælle snorker, lever du kortere. Sådan kan man læse i en artikel fra Se og Hør, der er kommenteret adskillige tusinde gange på sociale medier. Men intet tyder på, at din partners snorken koster år af dit liv, lyder det fra forskere.  

Nej, gluten ødelægger ikke raske menneskers tarme

Nej, gluten ødelægger ikke raske menneskers tarme

Gluten er skadeligt for alle menneskers tarmsystem. Sådan lyder det i en artikel, der florerer på Facebook, og som lægger et amerikansk studie til grund. Men gluten er ikke skadeligt for raske mennesker, lyder det fra flere forskere.