Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Socialdemokratiet har lanceret en ny samlet plan for, hvordan udlændingepolitikken skal skrues sammen. Et af de centrale greb er et loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge Danmark kan tage imod. Men hvem er de ikke-vestlige egentlig? Og hvilke lande kommer de fra?

Slår man op i Socialdemokratiets nye plan “Retfærdig og realistisk - en udlændingepolitik der samler Danmark”, vil man 31 gange falde over betegnelsen ikke-vestlig. Planen er 44 sider lang. Og begrebet er altså helt centralt for den udlændingepolitik, der skal samle Danmark, mener landets største parti.

Mette Frederiksen og co. er langt fra de første til at bruge begrebet i politisk sammenhæng. 

Man skelner mellem vestlige og ikke-vestlige lande, når man skal lave statistik og føre politik, men ved du egentlig, hvilke lande, der er i de to grupper?

De ikke-vestlige lande er defineret af Danmarks Statistik. Og definitionen er såre simpel:

De vestlige lande er alle de 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Og de ikke-vestlige? Jo, det er såmænd bare alle de øvrige lande i verden. Dermed tæller den ikke-vestlige gruppe mindst 177 lande, herunder østater.

“Det er Danmarks Statistiks egen definition,” forklarer Henrik Bang, kontorchef for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik. Opdelingen i vestlige og ikke-vestlige anvendes ikke i andre lande.

“Vi lænede os oprindeligt opad FN’s opdeling i mere og mindre udviklede lande, men da FN stoppede med at anvende denne opdeling, måtte vi finde på noget andet. Og så lavede vi det begreb med vestlige og ikke-vestlige lande, som vi bruger i dag.”

Opdelingen i de to grupper er lavet, så landene i hver gruppe minder om hinanden i forhold til, hvorfor befolkningerne fra de pågældende lande kommer til Danmark. 

“Det, der karakteriserer opdelingen er, at landene ligner hinanden på nogle helt overordnede parametre som demografi og beskæftigelse,” siger Henrik Bang.

En af de karakteristiske opdelinger er det opholdsgrundlag, udlændinge fra de to typer af lande kommer til Danmark med, forklarer han.

“Personer, der kommer fra det, vi kalder vestlige lande, kommer stort set aldrig for at få asyl, mens dem, der kommer fra ikke-vestlige lande ofte kommer med asyl og familiesammenføring som opholdsgrundlag.”

Begrebet har været anvendt gennem mange år, og Danmarks Statistik påpegede faktisk for 10 år siden, at begrebet langt fra fanger alle nuancer mellem de lande, der er kategoriseret som ikke-vestlige.

“Det er velkendt, at indvandringen fra ikke-vestlige lande er en stor udfordring for det danske samfund. Ikke-vestlige lande er imidlertid meget forskellige med hensyn til velstandsniveau, kultur, religion og historie. Det er derfor væsentligt at vide, om integrationen går bedre for indvandrere fra nogle lande end for andre,” skrev daværende rigsstatistiker Jan Plovsing tilbage i 2008 i en kronik i Jyllands-Posten.

Opdelingen bliver da også jævnligt diskuteret hos Danmarks Statistik.

“Det er bestemt ikke en perfekt opdeling. Når vi opretholder den, er det fordi, vi ikke rigtig synes, vi kan finde et bedre alternativ. Jeg kan godt fortælle dig, at vi flere gange har overvejet, om man kan lave en anden opdeling. Vi kan bare ikke finde et godt alternativ,” siger Henrik Bang og peger på, at en ny opdeling også vil gøre sammenligninger tilbage i tiden mere vanskelige.

Ikke nok at se på gennemsnittet

Selvom opdelingen i vestlig og ikke-vestlig altså ikke er perfekt, fungerer den fint som et arbejdsredskab for en af de forskere, der ofte beskæftiger sig med forskellen på de to grupper.

“Husk på, at der er op mod 180 forskellige nationaliteter, der kommer til Danmark. Det vil være fuldstændig uoverskueligt at snakke om dem enkeltvist, så derfor arbejder vi med de her overordnede grupperinger, som selvfølgelig giver bedre mening i nogle sammenhænge end i andre,” siger Marie Louise Schultz-Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwool Fonden.

Selvom hun overordnet er fint tilfreds med inddelingen, medgiver Marie Louise Schultz-Nielsen dog, at “man godt kan diskutere, om enkelte lande burde være i den anden gruppe.”

Men det vigtigste, når man arbejder med en så stor og forskellig gruppe, som de ikke-vestlige lande, er at huske landenes forskellighed, når man laver og formidler analyser. Danmarks Statistik giver faktisk også mulighed for at trække tal ud for de enkelte lande, så man kan lave de opdelinger, der passer bedst til det enkelte formål.

“Formidlingsmæssigt er udfordringen ikke kun at få fortalt om gennemsnittet, men også forklare om variationerne - men uden at forplumre det overordnede udtryk.”

Den pointe blev aktualiseret i foråret 2017, da Finansministeriet præsenterede en analyse af, hvordan indvandrere og efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande påvirker samfundsøkonomien.

Den overordnede konklusion lød: “Indvandrere fra vestlige lande bidrager samlet set positivt med omkring 6 milliarder kroner til de offentlige finanser”, mens “indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør derimod en nettoudgift på 16 milliarder kroner.”

Men de ikke-vestlige indvandreres negative indflydelse på statskassen var ikke så entydig, hvis man læste længere ned i rapporten. Her står der nemlig:

“Der er meget stor variation i bidraget til de offentlige finanser blandt gruppen af ikke-vestlige indvandrere – for eksempel bidrager indvandrere fra Kina og Indien positivt til de offentlige finanser.” Det samme gælder i øvrigt Ukraine.

Se hele listen: Sådan deler vi landene op i vestlige og ikke-vestlige. Sammenligner du listen over ikke-vestlige lande med de 20 største økonomier i Danmark, vil du se, at halvdelen af verdens største økonomier er ikke-vestlige, det gælder blandt andet Kina, Japan og Indien.

LÆS OGSÅ: Ovenpå heftig debat: Det kan slet ikke dokumenteres, at indvandrere og efterkommere snyder mere med SU

LÆS OGSÅ: Her er verdens rigeste lande

LÆS OGSÅ: Özlem Cekics fake news-anklage mod Pernille Vermund holder ikke

LÆS OGSÅ: Støjberg (op)finder uenighed blandt fuldstændig enige eksperter 

Forrige artikel Ovenpå heftig debat: Det kan slet ikke dokumenteres, at indvandrere og efterkommere snyder mere med SU Ovenpå heftig debat: Det kan slet ikke dokumenteres, at indvandrere og efterkommere snyder mere med SU Næste artikel Du kan ikke snyde dig til et stærkere immunforsvar Du kan ikke snyde dig til et stærkere immunforsvar