Verden bliver skabt af løgne

Faktuelle kendsgerninger er til diskussion, og usande påstande får lov at florere frit i den politiske debat. Vi bevæger os mod et postfaktuelt samfund, hvor politikere skaber deres egen virkelighed gennem falske påstande, mener fire professorer. Borgerne er for dovne til selv at tjekke, hvad der er sandt eller falskt.

Tag din smartphone op af lommen, og du har fri adgang til al den information, du kan ønske dig. Men det betyder ikke, at du nu selv automatisk er blevet et omvandrende leksikon. Nogle mennesker beslutter sig nemlig for at være helt ligeglade med fakta, mens andre simpelthen opgiver at grave sandheden frem i virvaret af information.

Det giver gode vækstbetingelser for falske påstande. Tænk bare på Donald Trump. Hans udsagn er blevet undersøgt af Pulitzerprisvindende Politifact.com, der løbende tjekker, hvad der er op og ned i den amerikanske politiske debat. Ifølge Politifact.com viste det sig, at 70 procent af Trumps udsagn var falske. Til trods for det har den republikanske præsidentkandidat haft så massiv medvind, at han tidligere i år til et kampagnemøde udtalte: ”Jeg kunne stå midt på 5th Avenue og skyde nogen, og jeg ville ikke miste vælgere.”

LÆS OGSÅ: Sandheden er kommet på udsalg

Det kan skyldes, at fakta, særligt de seneste 20-25 år, har fået mindre betydning i samfundet, påpeger tre filosofiprofessorer og en retorikprofessor. Det betyder, at politikere kan lyve mere uhindret og på den måde skabe den virkelighed, der passer dem bedst.

20 falske udsagn fra politikere

”Løgne kan skabe en ny virkelighed. Boris Johnsons (britisk udenrigsminister, red.) løgne skabte f.eks. Brexit. Med falske påstande skaber man en ønsket tilstand,” siger Ole Thyssen, der er filosofiprofessor på CBS og forsker i bl.a. politisk filosofi og filosofiens historie.

Det er ikke ufarligt at misinformere borgerne. World Economic Forum anser massiv, digital misinformation for at være en af de største udfordringer lige nu på linje med terrorisme, naturkatastrofer etc. Det fjerner tilliden mennesker imellem, når vi ikke kan stole på, at det, vi siger til hinanden, nu også er rigtigt. I et demokratiperspektiv fratager politikeres lemfældige omgang med objektive kendsgerninger os muligheden for at træffe beslutninger på oplyst grundlag.

Usandheder uden konsekvenser

Mandag Morgen har samlet 20 eksempler på usande påstande fra den politiske verden. De spænder fra den danske debat det seneste års tid, over sidste års retsforbeholdsafstemning og Brexit-debatten i Storbritannien, til udsagn fra den amerikanske præsidentvalgkamp. Det er eksempler på fremsatte påstande, som har vist sig at være falske, men hvoraf mange ikke har fået nogen direkte negative konsekvenser for hverken politikerne eller deres budskabers gennemslagskraft. Udsagnene dækker over frit opfundne anekdoter, over forkert gengivelse af statistiske data, til direkte løgne om begivenheder. Se grafik.

Michael P. Lynch, amerikansk professor i filosofi på University of Connecticut og forfatter til bogen “The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data”, mener, at især USA kæmper med sandheden i særlig grad.

”Vi har en selvforsvarende grænsende til arrogant kultur. Det er Donald Trump det perfekte eksempel på. Den type arrogance ses ikke kun i form af praleri etc., men også som arrogance i forhold til sandheden, og i form af at man mener, at man ved alt og forsvarer sig, når andre påstår noget andet.”

Han mener, at man også kan se eksempler på den udvikling i Europa, blandt andet i forbindelse med fremkomsten af det nye højre og den stigende nationalisme.

Danmark er ikke USA endnu, men det betyder ikke, at danske politikere ikke benægter fakta. Det er Inger Støjbergs optræden i Deadline i juni et klart eksempel på. I et interview diskuterede udlændinge-, integrations- og boligministeren og studievært Martin Krasnik flygtninge og integrationsydelse. Her argumenterede Krasnik gang på gang for, at undersøgelser viste, at økonomiske incitamenter ikke har den afgørende betydning for, hvor flygtninge vælger at tage hen. Men det lod en tilsyneladende faktaresistent Inger Støjberg sig dog ikke påvirke af, men sagde: ”Ja, men jeg synes simpelthen bare, vi må se.”

”I det interview havde Inger Støjberg en virkelighed, hun som politiker gerne ville have igennem, og hun skabte den virkelighed, der passede til hendes kram,” siger Ole Thyssen om episoden.

Fakta kommer ifølge Dansk Sprognævn af latin og betyder ’det, der er gjort’. Den danske ækvivalent er ’kendsgerning’. Der burde altså herske klarhed omkring, hvad der er ’gjort’, men når selv det kan kastes op i luften og fratages sin sandhedsværdi, ender vi i et postfaktuelt samfund.

Christian Kock, retorikprofessor på KU og forsker i bl.a. politisk argumentation og troværdighed, beskriver det postfaktuelle samfund som ”en tilstand, hvor man ikke er enig om, hvad der er fakta. Fakta bliver et politisk stridsspørgsmål på den måde, at man laver sin egen. Det er en usund tilstand, fordi det giver bredt spil til, at de forskellige parter kan opfinde deres egne fakta.”

Politikere har altid været løgnhalse

Det er ikke nyt, at politikere ikke holder sig til sandheden. Det gjorde de heller ikke i Antikken. Aristoteles mente f.eks., at en god taler måtte kende sit publikums idé om lykke, og retorik blev derfor kendt som slesk tale. Senere sagde Machiavelli i 1500-tallet, at politik handler om magt for magtens skyld, og at en god politiker var en, som havde evnen til at skabe illusioner. Reelt er det først fra og med Oplysningstiden i 1700-tallet, at man begynder at lægge vægt på dyder som rationalitet og sandhed.

Politikernes mangeårige lemfældige omgang med sandheden er blandt andet en konsekvens af, at befolkningen er uvidende om meget af det, der foregår i samfundet. Derfor kan politikerne med held dreje debatten hen på noget helt andet end det, den egentlig burde dreje sig om.

Den tendens viser sig blandt andet i forbindelse med folkeafstemninger om EU, hvor komplekse problemstillinger koges ned til et for eller imod unionen.

”Både Brexit-afstemningen og den hollandske afstemning om EU’s handelsaftale med Ukraine var ekstremt komplekse spørgsmål. Men det blev til spørgsmålet om, hvorvidt vi kan lide EU eller ej. Politikerne får et frirum til at sige, som det passer dem, fordi befolkningen alligevel ikke kan gennemskue, hvad det handler om. Det kan være fatalt, fordi alle mulige besynderlige påstande får lov at florere uimodsagt,” siger Ole Thyssen.

I USA appellerer Trump f.eks. især til frustrerede og rasende vælgere, ikke til de vidende. Når raseri er den primære drivkraft, bliver det ligegyldigt, om udsagn er sande eller falske; det vigtigste er, om de taler til raseriet, påpeger Ole Thyssen.

En Gallup-undersøgelse for Berlingske fra 2015 viser, at kun 29 pct. af danskerne stoler på de folkevalgte politikere. Af andelen, som ikke stoler på politikerne, svarer 62 pct., at det skyldes, at politikerne bare siger, hvad de tror, vælgerne vil høre. Vi har altså ikke synderlig meget tiltro til politikerne. Men hvad betyder det for deres vælgerappel?

Ikke særlig meget åbenbart. Vincent F. Hendricks, professor i Formel Filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier på KU, mener, at mange vælgere er ligeglade med, at f.eks. Trump lyver.

”Trump er grebet i fejl på fejl, grovheder og urimeligheder, og det synes jo ikke at skade ham – endnu. Et stort antal vælgere synes i stedet, at det er et bevis på, at medierne er en sammensværgelse, når de retter Trump."

Selv om Trump har vind i vælgersejlene, betyder det ikke nødvendigvis, at han har en høj troværdighed. Til gengæld er han effektiv og, vil nogen måske mene, karismatisk, siger Christian Kock.

”Personlig karisma betyder mere i nutidens samfund end tidligere. Men imellem almindelige mennesker er egentlig troværdighed ikke glemt. Det er en forklaring på, at mange undersøgelser de senere år viser, at politikere anses for stadig mere utroværdige. Jo flere virkemidler de bruger fra den postfaktuelle tid, jo mere effektive er de, men stadig mere utroværdige,” siger han.

En forklaring er også, at folk er trætte af eksperter og en elite, der tror, den ved bedst. Den netop afgåede britiske justitsminister Michael Gove udtalte i forbindelse med Brexit, at folk i Storbritannien “har fået nok af eksperter”. Et af de oftest hørte argumenter i opgøret med ekspertvældet er, at eksperterne ikke formåede at forudse finanskrisen. Dermed mister det værdi, når politikere bruger ekspertudsagn, fordi folk tidligere har oplevet, at eksperterne ikke har formået at løse deres problemer.

”Alle kan godt se, at verden er kraftigt udfordret. Hvis folk ikke mener, at det politiske etablissement har haft nævneværdig succes med at løse problemerne, kan ethvert nyt tiltag være kærkomment, bare det er noget andet. Det at vælge Trump er f.eks. blevet lig med Make America Great Again. Det er simpelt og let at forstå,” siger Vincent F. Hendricks.

Vi drukner i information

Alle de fire professorer peger på, at Twitter, Facebook, Instagram og andre sociale medier er med til at sætte skub i udviklingen mod et samfund, hvor sandheden mister sin betydning. På Twitter kan ingen udsagn f.eks. være særligt nuancerede på grund af begrænsningen på 140 tegn per tweet. Man kan samtidig spy et hav af de korte tweets ud på ingen tid.

”Det er blevet meget værre de seneste 25 år med medieudviklingen, professionaliseringen og de sociale medier, hvor alle kan sende alt rundt til alle. Det har alt sammen forstærket politikeres tendens til at følge de postfaktuelle regler,” siger Christian Kock.

Nyhedsoverloadet gør også, at rettelser af usandheder i debatten risikerer at drukne i virvaret af informationer.

”Når folk som Trump går langt over stregen, drukner det i vældet af informationer og bliver hurtigt gårsdagens nyhed. At læse en korrektion er mindre interessant end at høre, hvad der bliver sagt i dag,” mener Ole Thyssen.

På de sociale medier handler det om at like og dislike. Om man synes godt om et udsagn eller ej, har ikke nødvendigvis noget med dets sandhedsværdi at gøre. Det er vigtigere, hvad man mener om noget, uagtet om det faktisk er løgn. Samtidig gør internettet det let kun at blive udsat for meninger, der stemmer overens med ens egne.

På internettet er det ingen sag udelukkende at omgive sig med personer, der mener det samme som en selv. Man kan vælge kun at bruge tid på specifikke fora, forskellige grupper på Facebook osv., hvor folk i det store hele deler ens synspunkter og holdninger. De grupper og fora kommer med et akademisk begreb til at fungere som ekkokamre. Det vil sige, at hvis man kun ser og hører udsagn, der stemmer overens med det, man mener i forvejen, forstærker det ens meninger og gør dem mere ekstreme. Og det er let bare at se den anden side som en sammensværgelse.

”Ligegyldigt hvor vildt ens synspunkt er, kan man finde bekræftelse på det online. Det er ikke, fordi folk er ligeglade med sandheden, selv om nogle nok er. Det er mere, fordi de ved, at det er sværere end nogensinde at finde ud af, hvad der virkelig er sandheden. Men selv om folk er dårlige til at finde den og mere ligeglade, betyder det ikke, at den objektive sandhed forsvinder,” mener Michael P. Lynch.

Google spiller også en rolle i udviklingen mod det postfaktuelle samfund. Søgemaskinen har gjort det lettere for milliarder af mennesker gennem nogle få klik at finde al den information, de har brug for. Men det betyder ifølge Michael P. Lynch også, at folk bliver dovne og glemmer at være kildekritiske:

”Det er et paradoks, at vi har så meget information, men ser ud til at vide og forstå meget mindre. Når folk allerede tror, at de har svaret, eller at Google kan give dem svaret meget hurtigt, opfordrer det dem til at være meget dovne og ikke kigge ned under overfladen på det, de finder online.”

Et andet problem er også, at selv om man gerne vil bruge Google til at finde ud af, hvad der er fakta, får forskellige brugere forskellige resultater. Algoritmerne differentierer resultaterne efter tidligere søgninger, geografisk placering osv., og alene det kan medvirke til at skabe forskellige verdensbilleder.

Demokratiet smuldrer, hvad gør vi?

En verden, hvor vi er uenige om kendsgerninger, sætter demokratiet under pres. George Orwells roman “1984” er et eksempel på, hvordan manipulation med fakta kan udnyttes af totalitære magthavere. Viden er magt, og ved selv at opfinde ’kendsgerninger’ og nye fakta kan magthaverne bevare fuld kontrol over befolkningen.

Det oplyste demokrati bygger derimod på et princip om informerede borgere. Det er nødvendigt, at borgerne har fri adgang til viden og fakta for at kunne træffe informerede valg. Og borgere fyldt med usandheder og opfundne kendsgerninger er ikke oplyste, men bliver derimod holdt i uvidenhedens farlige mørke.

Vincent F. Hendricks anser det postfaktuelle samfund for at være antitesen til demokratiet:

”Det oplyste demokrati skulle gerne være karakteriseret ved, at hvis folk får flere oplysninger og kendsgerninger, tager de – alt andet lige – bedre beslutninger. Det postfaktuelle demokrati går durk imod den idé, fordi kendsgerninger ikke nødvendigvis er afgørende for, hvilket standpunkt folk har.”

En konsekvens er også, at færre vil engagere sig i demokratiet. Når flere borgere finder politikere utroværdige og det demokratiske system frastødende, afholder det ifølge Christian Kock mange fra at gå ind i politik.

”Mange mennesker, man kunne ønske skulle gå ind i politik, fordi de har meninger, har tænkt over tingene og kan bidrage, kunne ikke drømme om at gøre det,” siger han.

Men demokratiet står dog stadig til at redde. Og redningskransen består blandt andet af god journalistik. I dag kan alle lege journalister og lave deres egne nyheder på f.eks. Twitter. Derfor peger Michael P. Lynch på, at der mere end nogensinde er brug for den klassiske presse.

Men han mener, at det er en kynisk fejl, at mange journalister og redaktører de seneste 20 år har haft en holdning om, at objektivitet i journalistik er umulig. Det betyder, at journalisterne har rettet sig efter det journalistiske begreb tilstræbt objektivitet, som handler om fair og balanceret dækning. Men objektivitet handler om at grave ind i fakta, tjekke kilder, og hvem der finansierer rapporter, undersøgelser og analyser, ikke bare om at give lige meget taletid til begge parter. Den disciplin er der mere end nogensinde brug for, mener Lynch.

Christian Kock peger også på, at journalister skal genvinde troen på objektivitet. Og i den forbindelse udgør den akademiske verdens entydige fokus på diskurser et problem.

”Man kan forestille sig Titanic, der kommer sejlende mod isbjerget, og at styrmanden siger: ’Der er et isbjerg’. Hvorefter kaptajnen svarer: ’Det er jo bare din diskurs. Jeg har min egen virkelighed, og i den er der ikke et isbjerg.’ Ligesom isbjerget er der fakta, som bare er der,” siger han.

Næste artikel Google gør os dumme og dovne Google gør os dumme og dovne
Sandheden tabte i det brasilianske valg

Sandheden tabte i det brasilianske valg

BLOG: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet, skriver forsker i dette blogindlæg.

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

Skattetrykket er dykket, men kan LA tage æren?

I et opslag på Twitter i forrige uge kunne udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) påvise, at det danske skattetryk steg under SRSF-regeringen, men er faldet markant, siden Liberal Alliance fik de afgørende mandater i 2015. Men det faldende skattetryk skyldes primært andet end politiske beslutninger.

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Nej, pomfritter giver dig ikke mere hår på hovedet

Hvis man ikke har så meget hår på hovedet, skal man bare spise pomfritter fra McDonald’s. Et nyt studie viser nemlig, at de friturestegte kartoffelstave kan kurere skaldethed. Sådan lyder det pudsige budskab på flere hjemmesider. Men det er en komplet misforståelse, slår forsker bag studiet fast.

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

To våben bekæmper forureningen af vores nyhedsstrøm

KOMMENTAR: Kampen mod forureningen af vores informationsmiljø med misinformation og disinformation må føres med to slags våben. Det ene våben har vi talt rigtig meget om, det andet våben taler vi alt for lidt om, skriver TjekDets chefredaktør Lisbeth Knudsen.

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Nej, du kan altså ikke drikke dellerne væk i rødvin

Et glas rødvin har samme positive virkning på kroppen som en rask løbetur. Det skulle et canadisk forskningsprojekt vise, fortæller flere danske og internationale netmedier. Men den konklusion er skudt helt ved siden af.

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Hvem er de ikke-vestlige udlændinge alle taler om?

Følger man udlændingedebatten i Danmark, kan man næsten ikke undgå at støde på begreberne vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Men hvem er de 'ikke-vestlige' egentlig? Og hvilke lande kommer de fra?

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Jo, veganere må godt spise mandler og avocado

Du må hverken spise avocado, mandler, kiwi eller en lang række andre frugter og grøntsager, hvis du er veganer. De er nemlig alle sammen bestøvede af bier på en “unaturlig måde”, lyder budskabet i en video, der florerer på Facebook. Men hos Dansk Vegetarisk Forening stopper de ikke med at spise avocado.

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Nyt studie har desværre ikke løst 'fibromyalgimysteriet'

Forskere har fundet en forklaring på den mystiske sygdom fibromyalgi, der giver massevis af danskere muskel- og ledsmerter. Det hævder en artikel, der er blevet delt tusindvis af gange på Facebook. Men budskabet er (desværre) forkert, fastslår forskere.

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Klimaministeren overdriver landbrugets eksport: Tæller 24 fiske-milliarder med

Det danske landbrug eksporterer for hele 160 milliarder kroner årligt, lyder det fra både klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Men det tal passer ikke. Både ministeren og interesseorganisation medregner nemlig massevis af milliarder, der ikke har noget med landbruget at gøre, siger forsker. 

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Svindelnummer: Fodboldspiller, komiker og skuespiller løjet konkurs og rige igen

Hvad har fodboldspilleren Nicklas Bendtner, komikeren Anders Matthesen og skuespilleren Viggo Mortensen til fælles? Jo, de har alle været gået konkurs og er nu millionærer igen takket være investeringsfirmaet Bitcoin Revolution. Sådan lyder i hvert fald budskabet i tre artikler, der florerer på nettet. Men artiklerne er fup og svindel. 

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug

Danskerne spiser 300 gram kød om dagen - altså fire gange så meget kød, som Fødevarestyrelsen anbefaler - siger Jakob Jønck, der står bag firmaet Simple Feast, som sælger grøntsagsbaserede måltidskasser. Men postulatet om de 300 gram skyder langt over målet, slår forsker fast. 

Gammelt pakkefupnummer i nye klæder vil flå din bankkonto

Gammelt pakkefupnummer i nye klæder vil flå din bankkonto

Mange danskere modtager i øjeblikket en sms, hvor det hævdes, at der ligger en pakke og venter. Modtageren skal bare lige betale et par kroner, så kommer pakken. Men det hele er et svindelnummer, advarer Forbrugerrådet. Og det er langt fra første gang, at fupmagere forsøger at lokke med mystiske pakker.

Her er verdens rigeste lande

Her er verdens rigeste lande

USA bliver ofte kaldt den største økonomi i verden, men størst er ikke nødvendigvis rigest. Og hvilket land, der har den største økonomi eller er rigest, kan være forskelligt, alt efter hvordan man gør det op.

DR manglede klarsyn i nyhed om clairvoyante

DR manglede klarsyn i nyhed om clairvoyante

Ny undersøgelse viser, at danskerne oftere søger vejledning om livets store spørgsmål hos clairvoyante end hos præster, fortalte DR i både TV-avisen og P1 Morgen. Men det kan man nu ikke konkludere, fortæller analyseinstituttet bag undersøgelsen.  

Vi indførte lægehelikopteren! Nej, det gjorde vi... det var altså os!

Vi indførte lægehelikopteren! Nej, det gjorde vi... det var altså os!

Under Folketingets åbningsdebat kritiserede Mette Frederiksen (S) partiet Venstre for at tage æren for indførelsen af akutlægehelikopterne. De kom nemlig til under Helle Thorning-Schmidt (S), sagde hun. Men det er helt forkert, for Bertel Haarder indviede som sundhedsminister den første af slagsen, lød det fra Venstres Torsten Schack Pedersen.

Kaffe er sundt - med al sandsynlighed

Kaffe er sundt - med al sandsynlighed

Mandag var international kaffedag, og derfor delte TV 2 en artikel med den glædelige nyhed, at kaffe får os til at leve længere. Men selvom kaffe sandsynligvis er sundt, kan du ikke være sikker på, at du kan drikke dig til et længere liv.