Robotter, fleksibilitet og langdistanceledelse bliver nogle af de vigtige opmærksomhedspunkter for ledere i år.

Syv pejlemærker for lederen i 2017

Maiken SchackManaging Partner, Moment Professionals

Rekruttering af unge talenter kræver åbenhed over for nye værktøjer og over for muligheden for, at ens eget værdisæt ikke altid er det eneste rigtige.

Hokuspokus – mig selv i fokus

Maiken SchackManaging Partner, Moment Professionals

I USA og flere EU-lande er virksomheder begyndt at hyre ledere og specialister på midlertidige kontrakter. Sammenlignet med traditionel konsulentbistand har midlertidige ansættelser en række fordele.

Væn dig til, at de største talenter ikke længere vil giftes med dig

Maiken SchackManaging Partner, Moment Professionals

I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser vil der uvægerligt ske et betragteligt kompetencetab. Et stort resursespild kan undgås ved at fokusere skarpt på onboarding, når de nye arbejdspladser etableres.

Ombord i provinsen

Maiken SchackManaging Partner, Moment Professionals