Mandag Morgen er en unik kombination af et dansk og internationalt orienteret innovationshus. Vi er en redaktion, en tænketank, en videnbank og et kreativt formidlingsteam – alt sammen samlet under innovationshusets paraply. Vi hjælper beslutningstagere med at forstå de udfordringer, deres virksomhed eller organisation og samfundet som helhed står over for, og med at udvikle og formidle nye innovative løsninger.

Vi leverer uafhængige og fremsynede svar på spørgsmål som:

Hvordan skaber vi vækst, jobs og innovation i den digitale fremtid, og hvad er det for kompetencer, der skal til?

Hvordan udvikler vi vores velfærdssamfund og vores sundhedsvæsen, så det svarer til det moderne menneskes behov, og så vi udnytter de teknologiske muligheder bedst muligt?

Hvordan styrker vi demokrati og sammenhængskraft, lokalt, nationalt og internationalt? Politisk lederskab på alle niveauer er mere nødvendigt end nogensinde, og borgerne vil tages med på råd.

Hvordan sætter vi turbo på den grønne omstilling? Vi er specialister i at hjælpe med at omsætte FNs 17 verdensmål til handling og skabe effektfulde løsninger på de klimamæssige udfordringer.

Disse og mange andre væsentlige spørgsmål er udgangspunktet for de analyser, vi bringer i vores magasin Mandag Morgen og her på vores website. Her leverer vi også inspiration til mange af de projekter, som vores projekt- og udviklingsafdelinger gennemfører.