Elevflugten fra folkeskolen

EKSTERN RAPPORT

17. august 2017

Analyse kortlægger forældres valg af folke- eller privatskole

EKSTERN RAPPORT

17. august 2017

Undervisningsministeriet har undersøgt, hvilke årsager, der ligger til grund for forældres valg af enten privat- eller folkeskole. Analysen byder ikke på de helt store overraskelser.
danmark eu

EKSTERN RAPPORT

16. august 2017

Danskerne ser mere positivt på EU

Danskerne er det seneste halve år blevet noget mere positive overfor EU og unionssamarbejdets fremtid, viser ny måling fra EUs statistiske kontor, Eurobarometer.
race-941732_960_720

EKSTERN RAPPORT

11. august 2017

Foreningsidræt hjælper børn i udsatte boligområder

Foreningsidrætten har store positive effekter på børn i udsatte boligområder, viser undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund, der har interviewet 300 foreningsaktive børn fra blandt andet Vollsmose, Hundige og Ishøj.

EKSTERN RAPPORT

9. august 2017

Robotterne truer handicappedes jobmuligheder

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger, viser ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond. Unge, ufaglærte og handicappede er i højere grad i risikozonen for at miste deres job.

EKSTERN RAPPORT

4. august 2017

Forskere foreslår flere EU-penge til forskning og innovation

Hvad skal der til for at EU står godt rustet inden for forskning og innovation? Det spørgsmål har EU-kommissionen bedt et hold eksperter komme med bud på. Ét af de 11 bud fra eksperterne handler om langt flere penge på forskningsbudgettet.

EKSTERN RAPPORT

3. august 2017

Kraftig vækst i brugen af droner

Brugen af flyvende droner til professionel civil anvendelse er vokset eksplosivt, siden teknologien for cirka 10 år siden blev moden til kommerciel udbredelse, viser en analyse fra Teknologisk Institut.

EKSTERN RAPPORT

1. august 2017

Fynboer og jyder er oftere indblandet i bilulykker end københavnere

Der er geografisk forskel, hvad angår bilulykker. Bilister, der bor på Fyn, i Midt- og dele af Nordjylland kører oftere galt eller bliver oftere påkørt end bilister andre steder i landet, såsom Hovedstaden, Nordsjælland og Lolland-Falster, viser en undersøgelse.

EKSTERN RAPPORT

25. juni 2017

Trængsel på vejene ønskes løst med fleksibelt arbejde

Dansk Industri tegner i ny analyse nogle af de transportudfordringer, som mange pendlere oplever, og som kan gøre det sværere for virksomhederne at tiltrække nye og kvalificerede medarbejdere.

EKSTERN RAPPORT

22. juni 2017

Universitetsforskning øger life science-sektorens konkurrenceevne

Danske life science-virksomheder oplever, at deres samarbejde med danske universiteter øger konkurrenceevnen, viser en ny analyse, som Danmarks Tekniske Universitet blandt andet står bag.

EKSTERN RAPPORT

15. juni 2017

Et nyt hyperscale datacenter kan betyde 6.800 nye job

Hvad er de direkte og afledte samfundsøkonomiske effekter af etableringen af nyt kæmpe datacenter? Det har norske konsulenter regnet på, hvor de kigger på hele processen fra anlæg til normal drift.

EKSTERN RAPPORT

14. juni 2017

Klimarådet opgør gevinsten ved reduktioner i udledning af drivhusgasser

Klimarådet har præsenteret en række anbefalinger til, hvordan Danmark frem mod 2030 mest hensigtsmæssigt kan reducere udledningen af drivhusgasser fra den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem.

EKSTERN RAPPORT

13. juni 2017

Danmark indtager ekstrem førerposition i konkurser

Danmark indtager en suveræn førsteplads blandt 17 vesteuropæiske lande, hvad angår antallet af virksomhedskonkurser i 2016. Dermed var Danmark blandt kun seks lande, hvor udviklingen var negativ, viser ny rapport.

STATISTISK SET

9. juni 2017

It-sektoren går glip af kvindelige talenter

Kvinderne misser chancen for at udvikle fremtidens teknologier, mens virksomhederne går glip af en væsentlig del af talentmassen, hvis ikke kønsbalancen rettes op på landets it-uddannelser og arbejdspladser. Men der er små tegn på, at udviklingen er ved at vende.

EKSTERN RAPPORT

9. juni 2017

Ny kæmpe analyse af indvandreres uddannelsesniveau

En ny omfattende analyse fra Rockwool Fonden og Danmarks Statistik ændrer den almene opfattelse af bla. syreres uddannelsesniveau. I alt har forskerne indsamlet data for 111.000 indvandreres uddannelsesmæssige baggrund.

EKSTERN RAPPORT

8. juni 2017

Kommunerne præsterer for fjerde år i træk et overskud

I 2016 havde gennemsnitkommunen et samlet overskud på 971 kroner pr. indbygger, hvilket er det største overskud siden 2007. Det viser en ny opgørelse over de kommunale regnskaber sidste år.

MM-RAPPORT

29. maj 2017

Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne

Hvad vil det sige at leve sundt? Hvem har ansvaret for vores sundhed? Og hvilke forebyggende tiltag synes vi godt og mindre godt om? Det har TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen spurgt danskerne om.

EKSTERN RAPPORT

29. maj 2017

242 offentlige mio. kr. har skabt 2400 job på landet

Job-effekten af landdistriktsprogrammets såkaldte LAG-midler vurderes at have skabt omkring 2400 nye arbejdspladser i løbet af seks år, fremgår det af analyse fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

EKSTERN RAPPORT

24. maj 2017

Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne

Flere tusinde vælgere kan potentielt lokkes op af sofaen og hen i stemmeboksen ved kommunalvalget til efteråret ved målrettede kampagner, viser en ny analyse.

EKSTERN RAPPORT

23. maj 2017

Hvad er op og ned om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ‘det grå guld’?

Hvad betyder arbejdsmiljøet for fastholdelse af ældre arbejdstagere i Danmark, Island, Norge og Sverige? Det har forskere bag et nordisk projekt sammenfattet den eksisterende viden om.

EKSTERN RAPPORT

22. maj 2017

Kortlægning af udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde

Ny analyse kortlægger udviklingen i udbuddet af sort arbejde i Danmark i løbet af de seneste tre årtier. Intet tyder på, at udbuddet er voksende.

EKSTERN RAPPORT

19. maj 2017

Mellem 10.000 og 22.000 huse i Danmark skal rives ned for 3 mia. kr.

Der er formodentlig et sted mellem 10.000 og 22.000 nedrivningsparate huse i Danmark. Regningen for oprydning ligger på 1½-3 mia. kroner, og problemet vokser, fremgår det af ny analyse.

STATISTISK SET

17. maj 2017

Her drømmer de danske studerende om at arbejde

Konsulenthuset Universum udarbejder hvert år en oversigt over, hvor studerende i flere lande håber at få job efter endt uddannelse. Her har vi samlet de danske studerendes svar.

EKSTERN RAPPORT

21. maj 2017

Nyt samarbejde hjælper borgere med handicap tættere på job

Et nyt samarbejde mellem landets jobcentre og handicaporganisationer kan få flere mennesker med kognitive handicap i job, viser en evaluering.

EKSTERN RAPPORT

12. maj 2017

Danmark har den mest ligeligt fordelte regionale ledighed

Arbejdsløsheden faldt sidste år i 80 pct. af EU’s regioner. Danmark er det land, hvor der er mindst spredning på ledigheden mellem et lands regioner.

EKSTERN RAPPORT

9. maj 2017

Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

Antallet af danskere, som tager en master-, diplom- eller akademiuddannelse stagnerer, viser nye tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EKSTERN RAPPORT

9. maj 2017

Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv

Danskere er faldet tilbage, når man sammenligner befolkningernes arbejdsindsats på tværs af 22 vestlige lande, viser analyse fra Finansministeriet.

EKSTERN RAPPORT

6. maj 2017

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

De seneste 10 års politiske reformer vil i 2020 formodentlig have øget velstanden og beskæftigelsen meget markant, viser ny analyse fra Dansk Industri.

VÆRD AT VIDE

3. maj 2017

Forskerne skal rykke ind på mediernes redaktioner

Der skal bygges bro til højrefløjen, samarbejdes på tværs af mediebranchen, og så skal forskere og journalister indgå en alliance, hvis falske nyheder skal bekæmpes, lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport.

STATISTISK SET

5. maj 2017

Igen et gennemsnitligt fald i OECD-landenes beskatning på indkomst

Sidste år faldt skatten på indkomst for den gennemsnitlige lønmodtager på tværs af OECD-landene for tredje år i træk, viser en ny rapport fra organisationen.

STATISTISK SET

1. maj 2017

Her er de danske skoleelevers personlige ambitioner

Med udgangspunkt i nye data fra den årlige PISA-undersøgelse har OECD udarbejdet et indeks over skolelevers ambitioner for deres uddannelse. Indekset sammenligner ambitionsniveauet blandt unge i over 50 lande.

EKSTERN RAPPORT

26. april 2017

Internationalt forskningssamarbejde har større gennemslagskraft

Danske forskere indgår i stigende grad i internationalt samarbejde. Det er en positiv udvikling, da internationalt forskningssamarbejde har større gennemslagskraft, viser en analyse.

EKSTERN RAPPORT

18. april 2017

Op mod 800.000 danske job er knyttet til eksport

Eksporten giver anledning til stadig flere job i Danmark. 775.000 danske job skyldes eksport, hvilket er det højeste siden finanskrisen, viser en ny analyse af Dansk Industri.

EKSTERN RAPPORT

20. april 2017

Expats i Danmark er blevet mere utilfredse

En årlig tilfredshedsundersøgelse blandt expats i 67 lande verden over tegner et mindre flatterende billede af de udenlandske arbejdstageres oplevelser med at bo og arbejde i Danmark.

EKSTERN RAPPORT

25. april 2017

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Erhvervsklynger og innovationsnetværk bygger bro mellem virksomheder og forskere og fremmer udviklingen af nye innovative produkter og services. Det viser en ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

STATISTISK SET

11. april 2017

Her er forskellen på indfødtes og ikke-indfødtes beskæftigelse og ledighed

Danmark, Sverige, Belgien og Holland er blandt de europæiske lande, som har sværest ved at få immigranter integreret på arbejdsmarkedet, hvis man ser på forskellen mellem ledighed og beskæftigelsesgraden blandt indfødte og ikke-indfødte.

MM-RAPPORT

6. april 2017

Sundhed i skyen – et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet

Hvad betyder den digitale revolution for sundhedssektoren i Danmark? Dette inspirationsoplæg dykker ned i de vigtigste tendenser og diskuterer perspektiver for borgere, sundhedsprofessionelle og politikere.

STATISTISK SET

17. september 2016

Her er de job som robotterne snart tager livet af

En ny analyse af det amerikanske arbejdsmarked kortlægger helt ned i detaljen, hvilke stillinger, der i fremtiden vil blive færre eller flere af.

MM-RAPPORT

7. november 2016

Når teknologien tager over, giver det plads til mennesket

Mandag Morgen sætter fokus på, hvordan teknologien i højere grad kan blive til muligheder end til trusler.