demokratiet_i_forfald_jre

EKSTERN RAPPORT

24. maj 2017

Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne

EKSTERN RAPPORT

24. maj 2017

Flere tusinde vælgere kan potentielt lokkes op af sofaen og hen i stemmeboksen ved kommunalvalget til efteråret ved målrettede kampagner, viser en ny analyse.
c3a9b-det_graa_guld.png

EKSTERN RAPPORT

23. maj 2017

Hvad er op og ned om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ‘det grå guld’?

Hvad betyder arbejdsmiljøet for fastholdelse af ældre arbejdstagere i Danmark, Island, Norge og Sverige? Det har forskere bag et nordisk projekt sammenfattet den eksisterende viden om.
screwdrivers-1073515_1920

EKSTERN RAPPORT

22. maj 2017

Kortlægning af udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde

Ny analyse kortlægger udviklingen i udbuddet af sort arbejde i Danmark i løbet af de seneste tre årtier. Intet tyder på, at udbuddet er voksende.

EKSTERN RAPPORT

19. maj 2017

Mellem 10.000 og 22.000 huse i Danmark skal rives ned for 3 mia. kr.

Der er formodentlig et sted mellem 10.000 og 22.000 nedrivningsparate huse i Danmark. Regningen for oprydning ligger på 1½-3 mia. kroner, og problemet vokser, fremgår det af ny analyse.

STATISTISK SET

17. maj 2017

Her drømmer de danske studerende om at arbejde

Konsulenthuset Universum udarbejder hvert år en oversigt over, hvor studerende i flere lande håber at få job efter endt uddannelse. Her har vi samlet de danske studerendes svar.

EKSTERN RAPPORT

21. maj 2017

Nyt samarbejde hjælper borgere med handicap tættere på job

Et nyt samarbejde mellem landets jobcentre og handicaporganisationer kan få flere mennesker med kognitive handicap i job, viser en evaluering.

EKSTERN RAPPORT

12. maj 2017

Danmark har den mest ligeligt fordelte regionale ledighed

Arbejdsløsheden faldt sidste år i 80 pct. af EU’s regioner. Danmark er det land, hvor der er mindst spredning på ledigheden mellem et lands regioner.

EKSTERN RAPPORT

9. maj 2017

Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

Antallet af danskere, som tager en master-, diplom- eller akademiuddannelse stagnerer, viser nye tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EKSTERN RAPPORT

9. maj 2017

Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv

Danskere er faldet tilbage, når man sammenligner befolkningernes arbejdsindsats på tværs af 22 vestlige lande, viser analyse fra Finansministeriet.

EKSTERN RAPPORT

6. maj 2017

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

De seneste 10 års politiske reformer vil i 2020 formodentlig have øget velstanden og beskæftigelsen meget markant, viser ny analyse fra Dansk Industri.

VÆRD AT VIDE

3. maj 2017

Forskerne skal rykke ind på mediernes redaktioner

Der skal bygges bro til højrefløjen, samarbejdes på tværs af mediebranchen, og så skal forskere og journalister indgå en alliance, hvis falske nyheder skal bekæmpes, lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport.

STATISTISK SET

5. maj 2017

Igen et gennemsnitligt fald i OECD-landenes beskatning på indkomst

Sidste år faldt skatten på indkomst for den gennemsnitlige lønmodtager på tværs af OECD-landene for tredje år i træk, viser en ny rapport fra organisationen.

STATISTISK SET

1. maj 2017

Her er de danske skoleelevers personlige ambitioner

Med udgangspunkt i nye data fra den årlige PISA-undersøgelse har OECD udarbejdet et indeks over skolelevers ambitioner for deres uddannelse. Indekset sammenligner ambitionsniveauet blandt unge i over 50 lande.

EKSTERN RAPPORT

26. april 2017

Internationalt forskningssamarbejde har større gennemslagskraft

Danske forskere indgår i stigende grad i internationalt samarbejde. Det er en positiv udvikling, da internationalt forskningssamarbejde har større gennemslagskraft, viser en analyse.

EKSTERN RAPPORT

18. april 2017

Op mod 800.000 danske job er knyttet til eksport

Eksporten giver anledning til stadig flere job i Danmark. 775.000 danske job skyldes eksport, hvilket er det højeste siden finanskrisen, viser en ny analyse af Dansk Industri.

EKSTERN RAPPORT

20. april 2017

Expats i Danmark er blevet mere utilfredse

En årlig tilfredshedsundersøgelse blandt expats i 67 lande verden over tegner et mindre flatterende billede af de udenlandske arbejdstageres oplevelser med at bo og arbejde i Danmark.

EKSTERN RAPPORT

25. april 2017

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Erhvervsklynger og innovationsnetværk bygger bro mellem virksomheder og forskere og fremmer udviklingen af nye innovative produkter og services. Det viser en ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

STATISTISK SET

11. april 2017

Her er forskellen på indfødtes og ikke-indfødtes beskæftigelse og ledighed

Danmark, Sverige, Belgien og Holland er blandt de europæiske lande, som har sværest ved at få immigranter integreret på arbejdsmarkedet, hvis man ser på forskellen mellem ledighed og beskæftigelsesgraden blandt indfødte og ikke-indfødte.

MM-RAPPORT

6. april 2017

Sundhed i skyen – et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet

Hvad betyder den digitale revolution for sundhedssektoren i Danmark? Dette inspirationsoplæg dykker ned i de vigtigste tendenser og diskuterer perspektiver for borgere, sundhedsprofessionelle og politikere.

STATISTISK SET

17. september 2016

Her er de job som robotterne snart tager livet af

En ny analyse af det amerikanske arbejdsmarked kortlægger helt ned i detaljen, hvilke stillinger, der i fremtiden vil blive færre eller flere af.

MM-RAPPORT

7. november 2016

Når teknologien tager over, giver det plads til mennesket

Mandag Morgen sætter fokus på, hvordan teknologien i højere grad kan blive til muligheder end til trusler.

EKSTERN RAPPORT

4. april 2017

Robotters potentiale for global vækst

Hvis man lod robotter overtage langt flere arbejdsopgaver fra mennesker, hvad ville det i så fald betyde for den globale økonomi? Det har et konsulentbureau et bud på.

EKSTERN RAPPORT

29. marts 2017

Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed

Personlig sundhedsteknologi vil spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen, der bliver præget af et voksende antal kroniske patienter og et stærkt fokus på at sætte patienten i centrum. Ny rapport peger på et stort vækstpotentiale for life science-virksomheder.

EKSTERN RAPPORT

28. marts 2017

Kommunale institutioner bruger frivillige hænder og er positive

Syddansk Universitet har gennemført en undersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Det gælder blandt andet frivillig arbejdskraft. 67 pct. af adspurgte kommunale institutioner svarer, at de bruger frivillige i større eller mindre grad.

STATISTISK SET

27. marts 2017

Norden fører an i husholdningsforbruget i Europa

Det er de nordiske husholdninger, der punger mest ud til de daglige udgifter. Det røber nye tal fra Eurostat.

EKSTERN RAPPORT

27. marts 2017

Spildforbrug i sundhedssektoren

OECD sætter fokus på medlemslandenes sundhedssektorer og de problemer og konsekvenser der opstår, hvis et system er for oppustet og rigidt.

STATISTISK SET

20. marts 2017

Her er verdens største økonomier lige nu

Danmark indtager i øjeblikket 37. pladsen på listen over de største aktører i den globale økonomi. Det er fortsat - og ikke uventet - USA, der har verdens største økonomi.

EKSTERN RAPPORT

15. marts 2017

Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark

Ny rapport vurderer, at Danmarks deltagelse i det indre marked giver gevinster i form af 5 % højere BNP og en årlig merindtægt på ca. 65.000 kr. for en gennemsnitsfamilie.

STATISTISK SET

10. marts 2017

Hvor gammel bliver du?

Med udgangspunkt i din nuværende alder, har Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) udarbejdet en model for, hvor gammel du forventes at blive.

EKSTERN RAPPORT

6. marts 2017

Stor analyse kortlægger danske iværksættere

Iværksætterbarometer 2017 udkommer i dag og viser, at der fortsat er en positiv udvikling i dansk iværksætteri. Blandt konklusionerne er, at flere ejere er lig med øgede ambitioner, og eksport giver vækst – på hjemmemarkedet.

EKSTERN RAPPORT

6. marts 2017

Rådet for Socialt Udsatte faktatjekker påstande i kontanthjælpsdebatten

Den politiske debat om kontanthjælpsmodtagerne er blevet så skinger, at Rådet for Socialt Udsatte selv har grebet til lommerne og bedt et analysefirma faktatjekke de ti typiske påstande i debatten.

STATISTISK SET

1. marts 2017

Varmepumpen vinder frem som energieffektiv varmekilde

Andelen af kvadratmetre i boliger og erhvervsejendomme, der opvarmes med varmepumper, er mere end fordoblet de seneste seks år, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

EKSTERN RAPPORT

28. februar 2017

Nyt studie sætter fokus på udsatte unges problemer

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, i gennemsnit har flere problemer med stofmisbrug, kriminalitet og psykisk sygdom end andre unge.

EKSTERN RAPPORT

28. februar 2017

Lande udnytter ikke migranters potentiale

For mange lande ligger der en uudnyttet mulighed for at inddrage migranters kompetencer og udvikle samfundet, viser en undersøgelse fra OECD.

STATISTISK SET

24. februar 2017

Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig

Ny undersøgelse viser, at virksomheder der arbejder med miljøledelse styrker både deres image og økonomi.

EKSTERN RAPPORT

24. februar 2017

Bedre veje til ungdomsuddannelser

En ny undersøgelse har kortlagt, hvad hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.

EKSTERN RAPPORT

24. februar 2017

Skolelederne skal ud i klasselokalet

Skolelederne bidrager for lidt til elevernes læring og trivsel, konkluderer en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Lederne bruger for meget tid på skoleforvaltningen og for lidt tid ude i klasselokalerne. Det går ud over implementeringen