Her er de danske skoleelevers personlige ambitioner

Med udgangspunkt i nye data fra den årlige PISA-undersøgelse har OECD udarbejdet et indeks over skolelevers ambitioner for deres uddannelse. Indekset sammenligner ambitionsniveauet blandt unge i over 50 lande.

PISA-undersøgelsen i 2015 indeholdt for første gang spørgsmål, der skulle bruges til at lave et indeks over elevernes individuelle ambitioner for deres uddannelse. En halv mio. skoleelever på 15 år i 60 lande verden over deltager i PISA-undersøgelserne – heraf ca. 10.000 danske.

De unge i de nordiske lande

| Forstør   Luk


Eleverne blev bedt om at svare på, hvorvidt de var "helt enige", "delvis enige", "delvis uenige" eller "helt uenige" i følgende fem udsagn:


  • "Jeg vil have topkarakterer i alle mine fag"

  • "Jeg vil være i stand til at kunne vælge mellem de bedste muligheder, når jeg er færdiguddannet"

  • "Jeg vil være den bedste, uanset hvad jeg laver"

  • "Jeg ser mig selv som en ambitiøs person"

  • "Jeg vil være en af de bedste studerende i min klasse".


Svarene blev brugt til at lave et indeks over de enkelte landes elevers motivation og ambitioner for deres uddannelse. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har gennemgået tallene og samlet en række konklusioner i en rapport.

I rapporten slår OECD blandt andet fast, at piger i højere grad end drenge vil have topkarakterer i skolen. Det er også pigerne, der ser det som væsentligt, at de har flest mulige døre åbne efter endt uddannelse.

Drenge svarer til gengæld i højere grad end piger, at de anser sig for at være ambitiøse og vil være de bedste i alt, hvad de foretager sig.

I alle PISA-lande - bortset fra Belgien og Schweiz - ses et lavere ambitionsniveau blandt elever fra dårlige sociale kår.

Ser man på tværs af de enkelte lande, så synes elever af anden etnisk herkomst at lægge et højere ambitionsniveau for sig selv end etniske elever.

Hent hele OECDs rapport her.

soegfelt

Forrige artikel Her er forskellen på indfødtes og ikke-indfødtes beskæftigelse og ledighed Her er forskellen på indfødtes og ikke-indfødtes beskæftigelse og ledighed Næste artikel Igen et gennemsnitligt fald i OECD-landenes beskatning på indkomst Igen et gennemsnitligt fald i OECD-landenes beskatning på indkomst