Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig

Ny undersøgelse viser, at virksomheder der arbejder med miljøledelse styrker både deres image og økonomi.

Det betaler sig at bruge miljøledelse i sin virksomhed. Det viser ny undersøgelse, hvor 277 danske virksomheder, der alle arbejder med miljøledelse har deltaget, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Undersøgelsen af miljøledelse i danske virksomheder, der er udarbejdet af Aalborg Universitet i samarbejde med Dansk Standard og Miljøstyrelsen, viser blandt andet, at virksomhederne opnår både et bedre image, økonomiske og forretningsmæssige fordele, og ikke mindst er de med til at styrke grøn omstilling til gavn for miljøet.

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces som bl.a. indebærer, at virksomheden kortlægger sine miljøforhold, formulerer en miljøpolitik, fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål, udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås, evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner. Og netop den kortlægning har altså været en gevinst for langt de fleste af de virksomheder, som medvirker i den nye rapport om miljøledelse.

Det fortæller virksomhederne

ml2

Hele 90 pct. af virksomhederne oplyser, at miljøledelse har miljømæssige fordele, og 82 pct. mener, at miljøledelse giver et godt image. Helt så optimistiske er virksomhederne dog ikke, når det kommer til de økonomiske aspekter. Blandt andet svarer 58 pct. af de adspurgte virksomheder, at der er økonomiske fordele ved at have miljøledelse, mens kun 40 pct. oplever, at miljøledelse giver adgang til nye markeder.

I dansk lovgivning er der ikke krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelsessystem. Men lidt over 1000 danske virksomheder inden for forskellige brancher og sektorer er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO14001, der er den internationale standard, der bruges som et ledelsesværktøj til at sænke virksomhedernes ressourceforbrug og generelle miljøpåvirkning.

Den endelige rapport om undersøgelsen blandt de 277 danske virksomheder ventes at foreligge ultimo marts 2017.

Forrige artikel Så mange indvandrere og efterkommere bor der i din by Så mange indvandrere og efterkommere bor der i din by Næste artikel Varmepumpen vinder frem som energieffektiv varmekilde Varmepumpen vinder frem som energieffektiv varmekilde