Den offentlige sektor truer Danmarks digitale førerposition

De offentlige institutioner er ikke gode nok til at høste frugten af IT-investeringer, og det har bragt den digitale udvikling i Danmark under hårdt pres. Så kontant lyder konklusionen i en rapport fra brancheforeningen IT-Branchen. Foreningen kræver, at politikerne definerer nye ambitiøse digitale målsætninger for Danmark. Rapporten, der er udarbejdet i forbindelse med en konference i denne uge om de offentlige IT-investeringer, peger på, at Danmark er på vej ud af den digitale elite i forhold til andre lande. Det rammer ikke alene IT-virksomhederne, men også samfundet som helhed.

De offentlige institutioner er ikke gode nok til at høste frugten af IT-investeringer, og det har bragt den digitale udvikling i Danmark under hårdt pres. Så kontant lyder konklusionen i en rapport fra brancheforeningen IT-Branchen. Foreningen kræver, at politikerne definerer nye ambitiøse digitale målsætninger for Danmark.

Rapporten, der er udarbejdet i forbindelse med en konference i denne uge om de offentlige IT-investeringer, peger på, at Danmark er på vej ud af den digitale elite i forhold til andre lande. Det rammer ikke alene IT-virksomhederne, men også samfundet som helhed.

LÆS OGSÅ: Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering

Ifølge IT-Branchen er den offentlige sektor for langsom til at tage nye digitale muligheder til sig og øge den digitale kontakt med borgerne, og sektoren skal turde satse langt mere på innovative digitale løsninger.

LÆS OGSÅ: Verdens første statistik over offentlig innovation er dansk

LÆS OGSÅ: Den offentlige sektor kan fostre digitalt eksporteventyr

Det er dog ikke alene den offentlige sektor, der udfordrer udviklingen. Også virksomhederne i det private erhvervsliv er ikke ambitiøse nok, hvad angår digital omstilling. Medlemsforeningen peger på en analyse foretaget af Dansk Erhverv og IT-Branchen i februar i år, der viser, at en tredjedel af de danske virksomheder kun har satset på den mest basale digitalisering.

Samtidig mener IT-Branchen, at virksomhederne ikke får de rigtige forudsætninger for at kunne investere i sin digitale udvikling, der for eksempel kan udvikle nye forretningsmodeller og produkter. I en analyse om digital innovation fra Verdens Økonomiske Forum havner Danmark således på en 45. plads, mens for eksempel Finland, Holland og Sverige ligger i top 10. En udvikling, der samtidig gør det svært at opretholde et kreativt miljø af IT-virksomheder i Danmark.

LÆS OGSÅ: Digital gearing er en forudsætning for vækst

LÆS OGSÅ: Tre trends der ændrer digital forretning

Fra international succes til dumpekarakterer

En lang række andre statistikker bekræfter brancheforeningen i, at Danmarks digitale udvikling er på vej mod et lavpunkt.

Det begyndte ellers så godt. Danmark har længe været helt i top på verdensplan, når det handler om IT-infrastrukturen. Og befolkningen er særdeles gode til at bruge de digitale muligheder. Ud af 196 lande placerer Verdensbanken Danmark på plads nr. fire i et indeks over brugen af internettet. For hver 100 danskere har 96 været på internettet inden for de seneste 12 måneder.

Men World Economic Forums årlige opgørelse over digital parathed, Networked Readiness Index (NRI), udfordrer Danmarks digitale udvikling. I de senere år har Danmark tabt pusten og er raslet ned ad indekset, fremhæver IT-Branchen.

Sidste år blev Danmark rangeret som verdens 15. mest IT-parate land i NRI-indekset. Det skal ses i lyset af, at Danmark lå helt i toppen for bare seks år siden.

LÆS OGSÅ: Mere økonomi i bits og bytes end varestrømme

IT-Branchen henviser også til EU’s indeks over digital økonomi og samfund (DESI), der er en indikator for de enkelte landets IT-udvikling. DESI måler landes digitalisering på baggrund af udbredelsen af bredbånd, integration af digital teknologi i virksomheder, borgernes digitale kompetencer, samt brugen af internettet og digitalisering i det offentlige.

På DESI-indekset har Danmark længe ligget helt i top – i skrivende stund på førstepladsen - hvor det især er den digitale service i den offentlige sektor, der har drevet værket. Men går man bag om tallene viser det sig også, at udviklingen på dansk jord har tabt momentum. Væksten er nærmest gået i stå, fremgår det af IT-Branchens rapport. Og dermed må Danmark over tid formodentlig spejde langt efter sin nuværende fornemme placering.

Når Danmark alligevel endnu holder sig i toppen af indekset, kan det også forklares med, at Danmark er blandt de lande, hvor indbyggerne hyppigst handler på internettet, bruger netbank og sociale medier.

LÆS OGSÅ: Deleøkonomi 2.0: Gør dig klar til fremtidens anarkistiske nethandel

Væksten i IT-branchen kører i slowmotion

Selv om de danske IT-virksomheder stadig er i behersket vækst, så advarer IT-Branchen mod en række stopklodser, der på sigt vil udfordre IT-virksomhedernes muligheder for løfte Danmark tilbage i førerposition.

IT-erhvervet mangler ikke alene kunder med høje digitale ambitioner. Væksten i erhvervet er hæmmet af problemer med at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer, viser en undersøgelse blandt IT-foreningens medlemmer. Af øvrige udfordringer nævnes mangel på kapital og det høje afgiftsniveau i Danmark.

LÆS OGSÅ: Digitale virksomheder skaber vækst og job

Når de rigtige kompetencer ikke er til stede, skyldes det også, at Danmark bliver presset af den internationale konkurrence, fordi IT-virksomhederne har svært ved at tiltrække opgaver, fremgår det af undersøgelsen.

LÆS OGSÅ: Mød velfærdens digitale ildsjæle

Selv om IT-erhvervet er inde i en positiv udvikling, bliver de samtidig hæmmet af et højt lønniveau og skatter på medarbejdernes indkomst. OECD placerer for eksempel Danmark på en tredjeplads, når det handler om marginalskatten.

Når spørgsmålet om mulighederne for at kunne skaffe kapital er væsentligt, så skyldes det, at IT-branchen har en høj andel af iværksættere og virksomheder, der begynder i det små med få penge og siden vokser sig store. De har ikke mange penge i ryggen, når de etablerer deres virksomhed, og skal de vækste, så kræver det kapital.

IT-virksomhederne er også udfordret af skatteniveauet på blandt andet selskabsskat, aktieudbytte og avancer, der er højere end de lande, som erhvervet normalt konkurrerer mod. Det gør det mindre attraktivt at investere i danske IT-virksomheder, ligesom gevinsten ved at være succesfuld dansk iværksætter også er lavere, konkluderer brancheforeningen IT-Branchen i sin rapport. Dermed bliver der ikke skabt nye innovative IT-virksomheder.

For at få gang i den digitale udvikling opfordrer foreningen regeringen, det private erhvervsliv og IT-branchen til i fællesskab at lave en ny digital strategi for Danmark, der ikke alene kan gavne samfundet i form af flere arbejdspladser, men også øge den digitale innovation.

Foreningen kommer i sin rapport med en række forslag til konkrete initiativer. Der skal satses på at skaffe flere it-specialistkompetencer, den danske erhvervsbeskatning skal sikre incitamentet, danske virksomheder skal have god adgang til finansiering, og endelig skal den offentlige sektor i højere grad satse på innovative digitale løsninger.

Læs videre: Rapporter og analyser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige artikel Økonomi og flygtninge præger kommunalt topmøde Økonomi og flygtninge præger kommunalt topmøde Næste artikel Ti punkter der kortlægger #PanamaPapers Ti punkter der kortlægger #PanamaPapers