Igen et gennemsnitligt fald i OECD-landenes beskatning på indkomst

Sidste år faldt skatten på indkomst for den gennemsnitlige lønmodtager på tværs af OECD-landene for tredje år i træk, viser en ny rapport fra organisationen.

Sidste år faldt skatten på indkomst for den gennemsnitlige lønmodtager på tværs af OECD-landene for tredje år i træk, viser en ny rapport fra organisationen.

Rapporten "Taxing Wages 2017" måler de enkelte landes indkomstskatter og sociale bidrag ved at se på den samlede skattebyrde på arbejdsindkomst, der betales af arbejdsgivere og lønmodtagere, men fraregnet eventuelle offentlige familieydelser.

Den gennemsnitlige skat på indkomst i OECD-landene endte i 2016 på 36 pct. I kølvandet på finanskrisen for snart ti år siden steg gennemsnittet, men er over de seneste år blevet afløst af årlige fald.

OECD forklarer selv faldet med blandt andet gennemførelse af skattereformer i enkelte lande, der indebærer skattesænkninger på indkomst. For eksempel i Belgien og Østrig, hvor reformer har medført betydelige fald i skat på indkomst.

Selv om der på tværs af OECD-landene skete et fald sidste år i forhold til 2015, steg beskatningen en smule i 20 lande, mens den faldt i 14 andre. I de fleste tilfælde var det selve indkomstskatten, der blev henholdsvis hævet eller sænket.

Forrige artikel Her er de danske skoleelevers personlige ambitioner Her er de danske skoleelevers personlige ambitioner Næste artikel Her drømmer de danske studerende om at arbejde Her drømmer de danske studerende om at arbejde