Her er forskellen på indfødtes og ikke-indfødtes beskæftigelse og ledighed

Danmark, Sverige, Belgien og Holland er blandt de europæiske lande, som har sværest ved at få immigranter integreret på arbejdsmarkedet, hvis man ser på forskellen mellem ledighed og beskæftigelsesgraden blandt indfødte og ikke-indfødte.

Der er pænt store forskelle på beskæftigelsesgraden, der viser andelen af beskæftigede i alderen 15-64 år, blandt indfødte og ikke-indfødte i de enkelte OECD-lande. Det er typisk de indfødte, hvor flest er i job.

Beskæftigelsesgraden defineres som andelen af beskæftigede i alderen 15-64 år.

Danmark er blandt de lande, hvor der er størst forskel. Blandt ikke-indfødte er beskæftigelsesgraden 11,5 pct.point lavere end blandt indfødte. Kun i Holland og Sverige er der større forskel på beskæftigelsesgraden.

Login