Så mange indvandrere og efterkommere bor der i din by

Intet boligområde i Danmark må have over 50 pct. indbyggere, der er indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Sådan lyder et forslag, der blevet vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti. Endnu er der ikke offentliggjort en liste over områderne, men har du få et lille indblik.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget et fælles forslag, der blandt andet sigter efter at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i boligkvarterer.

Forslaget er forholdsvist detaljefattigt og siger derfor blandt andet ikke noget om, hvilke boligområder, der er tale om.

"Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark," fremgår det af forslaget.

Skulle forslaget i sidste ende blive ført ud i livet, så vil blandt andet Danmarks Statistik kunne udarbejde oversigter over, hvor stor en andel indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig herkomst, der er i de boligkvarterer, som politikerne måtte udpege. Først når de konkrete detaljer i forslaget er på plads, vil opgørelserne kunne laves.

Danmarks Statistik har udarbejdet en definition af, hvornår man er af dansk oprindelse, indvandrer eller efterkommer. Den lyder således:

En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Hverken indvandrere eller efterkommere har én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark.

Men man kan allerede nu få en indikation ved at kigge på for eksempel regeringens liste over særligt udsatte boligområder - den såkaldte ghettoliste. Her kan man finde tal for, hvordan de enkelte grupper fordeler sig blandt beboerne. Dog skelner listen ikke mellem vestlig og ikke-vestlig herkomst.

Danmarks Statistik har den 6. februar i år udarbejdet en oversigt, der viser antallet af indbyggere af dansk oprindelse, samt indvandrere og efterkommere, fordelt på postnumre og byer landet over. Heller ikke denne liste skelner dog mellem vestlig eller ikke-vestlig oprindelse. Herunder kan du selv dykke ned i tallene. Du kan søge på postnummer, bynavn eller hvor stor en andel af indvandrere og efterkommere, du gerne vil se tal for. Det skal bemærkes, at postnumre, der dækker over mindre end 2000 indbyggere, ikke indgår i nedenstående database. Disse offentliggør Danmarks Statistik ikke for ikke at komme i konflikt med behandling af personfølsomme oplysninger.


Logo_MMdata
 

 

Forrige artikel Store geografiske forskelle på antallet af lægebesøg Store geografiske forskelle på antallet af lægebesøg Næste artikel Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig