Så meget bidrager turisterhvervet til dansk økonomi

I OECD-landene bidrog turismeindustrien i 2014 i gennemsnit med 4,1 pct. af BNP. Spanien topper listen, mens Danmark ligger helt i bunden.

Turistindustrien i OECD-landene udgjorde i 2014 i gennemsnit 4,1 pct. af BNP og 5,9 pct. af den samlede beskæftigelse. Samtidig stod erhvervet i gennemsnit for 21,3 pct. af eksporten af serviceydelser. Det fremgår af rapporten ”OECD Tourism Trends and Policies 2016”.

Dermed spiller industrien stadig en nøglerolle i den globale økonomi, hvad angår jobskabelse, eksport og indenlandsk værditilvækst.

Den danske turistindustri indtog dog en bundplacering i forhold til de andre OECD-lande. Her udgjorde industriens direkte bidrag til BNP 1,7 pct. Hvis man inkluderer afledte effekter, udgjorde sektoren 3,3 pct. og 3,6 pct. af den samlede eksport.

I 2013 omsatte industrien for 91,9 mia. kr. og indbragte 37,9 mia. kr. i skatter og moms til statskassen.

LÆS OGSÅ: Turisme kan blive nyt vækstlokomotiv

Samme år skabte turistsektoren 111.500 fuldtidsstillinger.

Det er primært København, der er turisternes foretrukne destination. Hovedstaden trak omkring 24 pct. af turistomsætningen. Inkluderes hele hovedstadsområdet ender vi på 41 pct. af den samlede omsætning.

I 2014 stod danske turister for 50 pct. af turismeovernatningerne i Danmark, mens resten var udenlandske turister. De kom især fra vores nærmeste nabolande, nemlig Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien, der i 2014 udgjorde 82,3 af alle internationale overnatninger i Danmark. Tyskerne har i mange år været den største gruppe af turister i Danmark med op mod 56 pct. af udenlandske turisters overnatninger.

Efter nogle år med tilbagegang, er der igen vækst i dansk turisme. I 2015 blev der registreret 49,1 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er det højeste antal nogensinde og en vækst på knap 5 pct. i forhold til året før. Mange konkurrerende lande har dog oplevet endnu større vækst de senere år, fremgår det af en rapport fra Det Nationale Turismeforum.

Det forventes, at der frem mod 2025 vil være en årlig vækst i efterspørgslen efter overnatninger i Danmark på 2,6 pct., hvilket svarer til en samlet efterspørgselsvækst på mere end 15 mio. overnatninger.

Ifølge OECD skaber omkring 80 pct. af turistindustriens eksport værditilvækst - når man ser på tværs af medlemslandene - hvilket er en del højere i forhold til gennemsnittet af den totale økonomi.

Globalt set var der i 2014 omkring 1,1 mia. turistankomster, hvilket var en stigning på 4,2 pct. i forhold til året før. I 2030 ventes antallet af ankomster at nå 1,8 mia. Det vil især vækstøkonomierne, der vil opleve markante stigninger i antallet af turister.

LÆS VIDERE - RAPPORTER OG ANALYSER:

VisitDenmark - tal og fakta om turisme i Danmark

OECD Tourism Trends and Policies 2016 - analyse af OECD-medlemslandenes turistsektor

World travel & tourism council - analyse af rejse- og turistaktiviteter i Danmark

Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne - Erhvervsministeriets analyse for 2014 og 2015

Logo_MMdata
 

Forrige artikel Forbrugerpriserne antyder fortsat svagt stigende inflation Forbrugerpriserne antyder fortsat svagt stigende inflation Næste artikel Bankerne i digitalt kapløb om de unge