Varmepumpen vinder frem som energieffektiv varmekilde

Andelen af kvadratmetre i boliger og erhvervsejendomme, der opvarmes med varmepumper, er mere end fordoblet de seneste seks år, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Varmepumper har de seneste fem år vundet kraftigt frem med mere end en fordobling af arealet i bygninger, der opvarmes med denne varmekilde, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Og varmepumper er ifølge Klimarådet en samfundsøkonomisk og energieffektiv teknologi, der bør udbredes.

Ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR) var arealet af bygninger opvarmet med varmepumpe 13,8 mio. m2 1. januar 2017 mod 6,6 mio. m2 1. januar 2012. Samlet set udgjorde varmepumper varmekilden for 2,7 pct. af det opvarmede areal i bygninger 1. januar 2017.

Det er især uden for de store byer, at varmepumper i bygninger udgør en væsentlig varmekilde. Samsø er med 15,8 pct. den kommune, der har den største andel af arealet i bygninger opvarmet med varmepumper, efterfølgende kommer Lejre med 7,4 pct. og Fanø med 7,2 pct. Frederiksberg, Albertslund og København har de mindste andele af areal i bygninger opvarmet med varmepumper med under 0,2 pct.

Fjernvarme er med en andel på 53,2 pct. af boligarealet den mest udbredte opvarmningsform. Fjernvarme blev allerede i 1991 mere udbredt end oliefyr og har fortsat væksten som varmekilde. Arealet i bygninger, der opvarmes med fjernvarme, er øget med 19,6 mio. m2 fra 2012 til 2017, hvilket svarer til en stigning på 7,7 pct. Tilbagegangen for opvarmning med olie kan genfindes i energiregnskabet, hvor bruttonergiforbruget fra fyringsgasolie er faldet til mindre end en tredjedel fra 1986 til 2015, skriver Danmarks Statistik.

Forrige artikel Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig Danske virksomheder: Miljøledelse betaler sig Næste artikel Hvor gammel bliver du? Hvor gammel bliver du?