Velfærdsteknologiens potentiale bliver ikke fuldt ud indfriet

Velfærdsteknologi er afgørende for det kommunale serviceniveau, viser en analyse fra Teknologisk Institut, som samtidig også indikerer, at der stadig er et stort, uudnyttet potentiale for velfærdsteknologi.

90 procent af de danske kommuner mener, at velfærdsteknologi er afgørende for serviceniveauet på plejehjem og i hjemmeplejen. Det viser en rundspørge, som Teknologisk Institut har foretaget blandt 63 af landets 98 kommuner.

Undersøgelsen indikerer omvendt, at kommunerne stadig ser et stort, uudnyttet potentiale for velfærdsteknologi. Faktisk mener 43 procent, at deres kommune i mindre grad høster gevinsterne ved velfærdsteknologi tilstrækkeligt.

Figur: Fordelingen af svar på spørgsmålet "I hvilken grad mener du, at din kommune i tilstrækkelig grad høster gevinsterne ved implementering af velfærdsteknologi?". Pct.

fig10

I undersøgelsen, der indeholder svar fra 63 af landets 98 kommuner, peger over 90 procent af de adspurgte på, at velfærdsteknologi har afgørende betydning for at fastholde det kommunale velfærdsniveau i kommunerne.

Figur: Fordelingen af svar på spørgsmålet "I hvilken grad oplever du, at det er vigtigt at opnå succes med velfærdsteknologi for at fastholde det kommunale velfærdsniveau i din kommune?". Pct.

fig11

Undersøgelsen er udarbejdet i forbindelse med Teknologisk Instituts konference om velfærdsteknologi anno 2017, der afholdes den 14. september 2017 i Odense Congress Center. I den forbindelse vil instituttet præsentere hele undersøgelsen.

"Vores undersøgelse viser, at velfærdsteknologi stadig spiller en væsentlig rolle for kommunernes bestræbelser på - med færre ressourcer og flere borgere - at kunne levere den samme velfærd. Her er velfærdsteknologier blandt andet med til at effektivisere personalets arbejdsgange og øge borgernes livskvalitet og grad af selvhjulpenhed. Når velfærdsteknologi bliver implementeret og brugt korrekt, uanset om slutbrugeren er medarbejder eller borger, så er resultatet, at der bliver frigivet ressourcer i de respektive kommuner, som kan bruges på andet," siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut i en pressemeddelelse forud for konferencen.

Forrige artikel Her drømmer de danske studerende om at arbejde Her drømmer de danske studerende om at arbejde Næste artikel Antallet af udenlandske lønmodtagere slår rekord