HR Ledelse


HR-professionelle er tovholdere i organisationer under konstant forandring. Digitalisering, samfundsmæssige paradigmeskift og generationskløfter stiller krav til, at HR-ledere aflæser udviklingen, så de kan reagere proaktivt.

På dette grundlag lancerer Mandag Morgen nu netværket HR-ledelse, hvor vi samler 25 ambitiøse HR-professionelle. På fem årlige møder samler deltagerne inspiration og får indsigt i aktuel viden under det fælles faglige fokus: det lange perspektiv i HR's funktion. Netværkets deltagere omsætter denne viden til konkrete muligheder, opgaver og løsninger, med henblik på at HR-ledere skaber succesfulde rammer og resultater for deres organisationer. 

På alle netværksmøder har vi inspirationsoplæg, debat, refleksion og faciliteret erfaringsudveksling. Programmerne udvikles og faciliteres af netværkets faste mødeleder Annette Franck.

Annette Franck, Corporate Voice

 

1. møde: Introduktion til deltagerkreds. Mød dine netværkskolleger

4. februar 2020 | 13.30-17.30 | Ubbes vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København 

Lotte Holck, lektor på CBS med speciale i HR-ledelse og diversitet.

Når vi i HR-ledelsen har svært ved at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen, handler det i høj grad om bias. Vores opfattelser af demografi, køn, alder, etnicitet og faglighed hæmmer organisationens performance. Derfor er det vigtigt at få igangsat de rette HR-processer. På dagens møde inviterer vi specialist i human resource management Lotte Holck ind til en diskussion af styrker og svagheder i bias-håndteringer. Med sin markante forskning i human resource management kan dagens anden oplægsholder Lotte Holck hjælpe os med en kritisk tilgang til ovenstående spørgsmål. Gennem facts, øvelser og forskning indenfor for bias, vil Lotte gøre os klogere på arbejdet med og håndtering af bias i organisationer, set fra en HRM praktikers vinkel. 

 

2. møde: Arena Summit

26. marts 2020 | 09.00-16.30 | Øksnehallen 

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena Summit 2020”. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  


Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: sessioner i plenum med hårdtslående keynotespeakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

 

3. møde: Døgnseminar om augmenteret human resource management

19. maj - 20. maj | 08.30 | Grønbechs Hotel, Allinge Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Her får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, restaurant Vilhelm, og et besøg i hotelbaren Øltinget

På dagen vil du som deltager få mulighed for sparring og rådgivning til egne aktuelle opgaver og ideer. Vi har inviteret to oplægsholdere, der hver især vil give os deres perspektiver på udviklingen indenfor robotter og digitalisering og hvordan dette relaterer sig til og ændrer personaleledelse og HR-processer.

Dagens Program

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Fagligt indlæg v. Erik Korsvik Østergaard
  • Fælles frokost
  • Fagligt indlæg v. Susanne Møllegaard
  • Workshop: Netværksstedet v. Annette Franck
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning, morgenmad og transport hjem 

Erik Korsvik Østergaard, senior management consultant, partner, Korsvik & Østergaard

Kan teknologi løfte personaleledelse til et nyt – og bedre – niveau? Digitale løsninger og kunstig intelligens er på vej ind i HR. Hvordan kan det understøtte beslutningsprocesser, teambuilding, rekruttering og netværksdannelse? Erik Korsvik Østergaard tegner perspektiverne med udgangspunkt i egne erfaringer med ’Roboboss’.

 

 

Susanne Møllegård, CEO, Process Factory

Er din nye kollega en robot? Når vi menneskeliggør robotter, så frygter vi dem. Hvorfor, når robotter ikke er andet end et software, og vi er jo ikke bange for et excelark? HR har en opgave med at skabe holdninger og sprog for den teknologiske udvikling på arbejdspladsen.

 

4. møde: Generationer på jobbet

20. august 2020 | 9.30-12.30 | Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Erik E. Simonsen, Underdirektør Dansk Arbejdsgiverforening

Vi vil på dagens møde tage udgangspunkt i HR ledernes opgave med at følge og forstå bevægelserne på arbejdsmarkedet og omsætte til relevante HR tiltag. HR navigerer mellem den nye unge generation, babyboomere, småbørnforældre, generation jones, seniorer og alle de andre generationer på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for organisationen, at HR tilgodeser generationernes tilgange til jobbet for at sikre optimal ledelse, størst muligt arbejdsudbud samt undgå konflikt og diskrimination. Hvilke tendenser ser vi aktuelt, og hvilke overvejelser skal den proaktive HR-leder gøre sig? 

 

5. møde: Forandringsprincippet som grundpræmis

Dato tilgår | Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Moderne organisationer forandres med stigende hast, lige fra arbejdsform, -liv og -opgaver til grundlæggende platforme og de strukturer, vi arbejder under. Buzzwords som dynamik, innovation og agilitet opleves i stigende grad som nødvendigheder i den moderne virksomhed, hvorfor også forandring skal ses som en grundpræmis for vores arbejdsliv. HR bliver ofte involveret i konkrete forandringer på et tidspunkt, hvor der allerede er opstået modstand. På dagens møde vil vi derfor tage udgangspunkt i et oplæg om snittet mellem forandringsledelse og personaleledelse. På dagens møde sættes rammen af af netværkets faste facilitator, Annette Franck.

 

Med forbehold for ændringer.

 

Betingelser

Medlemskabet af netværket inkluderer tre halvdagsmøder, døgnmødet på Bornholm samt topmødet Arena Summit. Prisen for deltagelse er 24.995 kroner eksklusive moms og dækker alle omkostninger til møder samt professionel facilitering, forplejning og flytransport fra Københavns Lufthavn til Rønne på Bornholm og ophold på Grønbechs Hotel (frokost, middag og morgenmad) i Allinge.