Bliv
kontaktet

Ledelse i den digitale tidsalder

I en uforudsigelig tid, hvor digital transformation påvirker alle brancher, er ledelsen vigtigere end nogensinde. 2020 og 2021 har vist os en markant omstillingsparathed, men også vist os en bagside af de digitale omstændigheder. Når virksomheder og deres omverden bliver mere agil, stilles der nye krav til lederen og den digitale ledelse bliver vigtigere end nogensinde før. Men hvilke udfordringer står lederne reelt overfor?

Hvordan bliver man den bedst mulige leder i den digitale tidsalder? Hvordan udvikler man forretning i overensstemmelse med den digitale udvikling? Hvordan kommunikeres der, så man sikrer, at medarbejdere på tværs af afdelinger arbejder i samme retning? Hvordan bringer man digitaliseringen i øjenhøjde og integrerer den i organisationen?

Mandag Morgens netværk for Ledelse i den digitale tidsalder, vil med hjælp fra en række ledere og ledelseseksperter på det digitale område behandle disse problematikker. Vi samler i netværket beslutningstagere med stærke strategiske og digitale kompetencer. Sammen vil vi skabe nye løsninger og modeller for, hvordan man som leder bedst agerer i den digitale tidsalder. 

Mødeleder

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværket modereres af Andreas Berggreen, tidl. direktør i SKAT, udvikling og forenklingsstyrelsen, som gennem sin karriere har ledet teknologitunge offentlige organisationer i nogle af de nok tungeste legacy-systemer og systemlandskaber i Danmark. Andreas har herunder etableret og drevet agile udviklingsprogrammer, professionaliseret og modnet styrelsens offentlige it-driftsafdelinger som basis for optimering af både funktionalitet og værdikæde på tværs organisationen.

Program

2/6-2021

Kim B. Larsen, CISO & CSO, Systematic, | Thomas Monefeldt, tidl. fagdirektør i udviklings- & forenklingsstyrelsen

Døgnmøde: Ledelse i et digitalt sikkerhedsperspektiv

Årets døgnmøde finder sted ved Lyngby Sø, hvor vi Frederiksdals lækre rammer, vil kigge ind i en dag med masser af god inspiration til den digitale leder. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i hotellets spisestue og et efterfølgende besøg i hotelbaren.

Oplægsholder: Kim B Larsen, Sikkerhedschef Systematic | Thomas Monefeldt

Flere vil mene at det skal være en del af DNA'et, men hvordan kommer vi derhen? I mange virksomheder fungerer IT og digitalisering i forvejen som et appendix til forretningen istedet for en integreret kultur. På dagens møde får vi besøg af tidligere PET digital sikkerhedschef, CSO i Huawei og nuværende CSO i Systematic som arbejder med den danske digitale infrastruktur. Gennem sin karriere har Kim arbejdet med sikkerhed på nationalt plan, og vil med det udgangspunkt tage os ind i hvad den nye digitale verdensorden afkræver os som digitale ledere.

Thomas Monefeldt har arbejdet med udvikling af forretning og it i meget stor skala i Skatteforvaltningen og vil sammen med os kigge på de ledelsesmæssige udfordringer, der ligger i snitfladen mellem forretning og it. På dagen vil vi desuden se på hvordan man bedst etablerer et samarbejde mellem den klassiske sagsbehandlerorganisation og it-udviklerne samt samarbejdet med den mere tekniske udviklingsorganisation. Hvad er det konkret, den ledelsesmæssige opgave består i? Og er der noget, vi som samfund har behov for at gøre mere grundlæggende anderledes?

 

Frederiksdal Sinatur Hotel, Kongens Lyngby, kl. 10:00-8:30

31/8-2021

Niels Husted, Direktør Alexandra Instituttet

Formiddagsmøde i KBH: Besøg fra Alexandra Instituttet

På dagens møde får vi besøg af Alexandra Instituttets direktør Niels Husted Kjær, som mener at ”Det digitale produkt stiller helt andre krav til udvikling og test. Det udfordrer både virksomhedernes klassiske produktudvikling og forretningsmodel, men det udfordrer også i den grad testopsætningen. Test giver indtryk af en ”engangsforestilling”. Men digitale produkter får netop nye funktioner, egenskaber og services i hele deres levetid. De udvikles og lever videre ude på markedet, efter de forlader samlebåndet.”

På dagens møde tage afsæt i nogle af de problemstillinger, som adskiller den regulære markedsplads fra den digitale. Tænkningen heri er ifgl. Niels Husted Kjær, altafgørende for at man som virksomhed lykkedes i digital omstilling og ledelsen heraf.

 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 KBH K, kl. 9:30-12:30

27/10-2021

Karen Melchior, (R) MEP

Formiddagsmøde i KBH: Digital Service Act & Digital Markets Act - Besøg fra parlamentet

I December 2020 blev Digital service act (DSA) forslaget indgivet til Europa- parlamentet & Rådet fra Europakommisionen. Grundtanken heri er at ændre spillereglerne og dermed skabe en bedre præmis for de digitale økonomier.
På dagens møde får vi besøg af MEP Karen Melchior (R) som vil tage os med ind i diskussionen af hvad det så betyder for os som digitale ledere. Hvordan ændrer reglerne sig for vores virksomheder i en så storstilet reguleringsindsats rettet primært mod de forretningsmodeller som tech-giganterne har benyttet for at ramme og styre det marked de selv er en del af.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

2/12-2021

Nana Bule, Microsoft Danmark

Formiddagsmøde i KBH: Bæredygtighedsledelse med Nana Bule

På dagens møde finder vi kernen frem hos én af de digitale virksomheder i Danmark som bliver brugt til at sende digitale ledere ud i verden. Hos Microsoft bliver man som en af the Big five, nødt til at tænke SDG og bæredygtighed ind i det digitale ledelsesparadigme. På formiddagens møde gæstes netværket af Microsoft Danmarks administrerende direktør Nana Bule, med hvem vi vil se på nogle af de ledelsesprincipper som hersker i IT gigantens succesfulde danske afdeling. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for ledelse i den digitale tidsalder. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser