Ledelse i den digitale tidsalder


I en uforudsigelig tid, hvor digital transformation påvirker alle brancher, er ledelsen vigtigere end nogensinde. Når virksomheder og deres omverden bliver mere agil, stilles der nye krav til lederen. Men hvilke udfordringer står lederne reelt overfor?

Hvordan bliver man den bedst mulige leder i den digitale tidsalder? Hvordan udvikler man forretning i overensstemmelse med den digitale udvikling? Hvordan kommunikeres der, så man sikrer, at medarbejdere på tværs af afdelinger arbejder i samme retning?

Mandag Morgens nye netværk, Ledelse i den digitale tidsalder, vil med hjælp fra en række ledere og ledelseseksperter på det digitale område behandle disse problematikker. Sammen vil netværket skabe nye løsninger og modeller for, hvordan man som leder bedst agerer i den digitale tidsalder.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværket modereres af Lisbeth Knudsen, chefredaktør og direktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for bl.a. Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Digital transformation i praksis 

Marianne Thyrring, Direktør, DMI – Fhv. departementschef og medlem af regeringens ledelseskommission
 
Alt imens virksomheder og myndigheder disruptes af data og nye teknologier, skal de i højere grad gentænke, hvordan de forbliver relevante for kunder og brugere. Hos DMI har Marianne Thyrring udpeget et stort potentiale med myndighedens ekspertviden og enorme mængder rådata på vejrområdet. Derfor har de sat sig for at transformere DMI. På dette møde skal vi helt tæt på de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der opstår undervejs i en digital transformation.
 
"Det kommer til at kræve, at vi både klipper og hakker såvel tæer som hæle for at levere de frie DMI-data til borgerne. Vi kommer til at stå i mange situationer i de kommende år, hvor vi ikke klart kan se konsekvenserne af alle tænkelige træk og beslutninger (….) Vi skal turde træffe de nødvendige beslutninger i implementeringsprocessen. Fortryder vi trufne beslutninger, må vi erkende, at vi blev klogere og rette op og passe til." 
 - Marianne Thyrring, Altinget
 
6. Februar kl. 09.30 - 12.30, Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10

 

 

Arena Summit 2019 | En Arena for flere end 1000 offentlige og private beslutningstagere.


 
Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler flere end 1000 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.
Den næste generation kommer til at forme menneskeheden og samfundet på måder, vi endnu kun kan gisne om og se konturerer. Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Og den næste generation kommer til at revolutionere det politiske system og fremtidens demokrati. Derfor inviterer Altinget og Mandag Morgen til Arena Summit 2019, hvor vi tager den næste generation alvorligt og samler landets beslutningstagere om udviklingen af fremtiden.

Arena Summit udfolder temaet, den næste generation, på fem markante områder.

Ledelse. De digitalt indfødte stiller nye krav til lederen og arbejdspladsen ligesom forbrugeren stiller krav til vores måde at drive forretning på? Hvad betyder det, for den næste generation af ledelse og vores måde at lede på?
 
Bæredygtig business. FN’s seneste klimarapport viser, at vi skal gribe til handling omgående, hvis vi skal nå klimamålene. Hvad betyder det for den næste generation af klimabevidste borgere og bæredygtige forretningsmodeller? Hvilke beslutninger skal vi træffe, hvis vi vil gøre en forskel for klimaets fremtid?
 
Velfærdsinnovation. Nye velfærdsteknologier spirer frem samtidig med, at vi ser en massiv social ulighed i sundhed og en stigende andel af ældre, der vil kræve nye løsninger og et større fokus på forebyggelse. Hvad betyder det for den næste generation af velfærdsborgere. Hvordan kommer vi tættere på et sammenhængende velfærdssystem med et større fokus på forebyggelse og borgeren i centrum?
 
Fremtidens kompetencer. Fremtidens arbejdsmarked vil være karakteriseret ved løsere ansættelsesforhold, intelligente maskiner, globale arbejdspladser løsrevet fra tid og sted i kraft af digitaliseringen. Hvad betyder det for fremtidens kompetencer og uddannelsessystem? Hvordan klæder vi den næste generation på til fremtidens arbejdsmarked?
 
Fremtidens demokrati og magtbalance.Demokratiet og det politiske system står overfor en revolution. De digitalt indfødte er globalt orienteret og vokser op med adgang til hele verden i lommen. Samtidig flytter magtbalancen sig delvist fra den politiske verden til businessverdenen. Hvad betyder det for den næste generation af lederskab - politisk og forretningsmæssigt, hvis legitimiteten skal bevares i samfundet?
 
Hvad betyder alle de tendenser egentlig for os alle her og nu? Og hvad skal vi forberede os på, hvis vi vil være klar til fremtiden?
 
Det dykker vi ned i, når vi sætter den næste generation på dagsordenen til Arena Summit 2019.
 

28. marts 2019 kl. 9.00-17.00, Tivoli

 

Døgnmøde på Bornholm - Digital ledelse kræver nye kompetencer, men hvilke?

Ejvind Jørgensen, strategisk direktør, CFO C-Brain. Medforfatter til Ledelse i D-land

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge, på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.
 
Program:
- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- ’Digital ledelse kræver nye kompetencer, men hvilke?’- Oplæg ved Ejvind Jørgensen, CFO C-Brain
- Frokost i gårdhaven
- Oplæg – Afventer bekræftelse
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets restaurant 'Vilhelm'
- Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

Ejvind Jørgensen har som rådgiver og leder gennem mere end 30 år fulgt digitaliseringen tæt og set ledere og lederrollen blive udfordret og sat under pres. Han er en af initiativtagerne til etableringen af Danmark 3.0, der har til formål at øge opmærksomheden på den digitale udvikling i samfundet og danske organisationer. Han er medforfatter til bogen ”Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale samfund”, der sætter fokus på, hvad den digitale udvikling stiller af krav til ledelse på strategisk niveau i organisationer og virksomheder. På dette møde vil Ejvind Jørgensen dele sine erfaringer med digitalt lederskab og hvilke kompetencer, der er vigtige når man også skal kunne lede ud af virksomheden.

9.-10. Maj, Grønbechs hotel, Allinge, Bornholm
 

Digital transformation – hvad kendetegner dem, der gør det godt?

Pernille Kræmmergaard, Direktør og ejer, Digitaliseringsinstituttet, forfatter til bogen: "Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre"
 
Den digitale transformation er forbundet med en række markante forandringer for både samfund, arbejdsmarked, virksomheder og organisationer og rummer samtidig en række nye muligheder for virksomhedens værdiskabelse. Pernille Kræmmergaard vil på dette møde give os et indblik i hvilke måder, man som virksomhed med fordel kan tilgå den digitale transformation. Helt konkret skal vi se, hvilke virksomheder der klarer sig særligt godt ift. den digitale omstilling – hvilke fællestræk har de, der klarer sig godt, og hvad kan vi lære af dem?
 
18. juni 9.30-12.30, Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Digitalt lederskab – hvor skal du lægge dit fokus

André Rogaczewski, Adm. direktør og partner i Netcompany, formand i DI Digital, formand for Fonden for Entreprenørskab, formand Teknologipagtsrådet

Kun gennem nysgerrighed og en ambition om at lykkes, kan vi få succes som ledere, der skal føre vore organisationer gennem en digital omstilling. Som stifter af IT-successen Netcompany vil André Rogaczewski give sit bud på hvordan man strategisk kan indarbejde diskursive trends i forretningsmodellen, så denne understøtter medarbejdere i den digitale omstilling.

2. oktober 9.30-12.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 

Mogens Lilleør, filosof og chefkonsulent i HR, IT & Digitalisering i Lolland Kommune og forfatter til en lang række udgivelser om digitalt lederskab.

Mogens Lilleør vil give os et indblik i et mindset, som med fordel kan agere et ledelsesmæssige fundament i en hastig omskiftelig digital tidsalder. Mogens vil påvise hvordan digitale kompetencer er en kombination af digital dannelse og digitale færdigheder, og videre hvordan netop denne sondring kan benyttes som retningsgivende kompas, -hvor bør man som digital leder prioritere, og hvor kan man med fordel uddelegere. Denne tilgang har fæste i tre principper for digitalt lederskab, som vi på mødet sammen skal undersøge og arbejde med i forhold til egen praksis:
 
1. Sæt præfiks foran dit lederskab
2. Rekonstruér din lederrolle
3. Skab mening med digitaliseringen

28. November 9.30-12.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 

Med forbehold for ændringer