Bliv
kontaktet

Ledelse i den digitale tidsalder

I en uforudsigelig tid, hvor digital transformation påvirker alle brancher, er ledelsen vigtigere end nogensinde. 2020 og 2021 har vist os en markant omstillingsparathed, men også vist os en bagside af de digitale omstændigheder. Når virksomheder og deres omverden bliver mere agil, stilles der nye krav til lederen og den digitale ledelse bliver vigtigere end nogensinde før. Men hvilke udfordringer står lederne reelt overfor?

Hvordan bliver man den bedst mulige leder i den digitale tidsalder? Hvordan udvikler man forretning i overensstemmelse med den digitale udvikling? Hvordan kommunikeres der, så man sikrer, at medarbejdere på tværs af afdelinger arbejder i samme retning? Hvordan bringer man digitaliseringen i øjenhøjde og integrerer den i organisationen?

Mandag Morgens netværk for Ledelse i den digitale tidsalder, vil med hjælp fra en række ledere og ledelseseksperter på det digitale område behandle disse problematikker. Vi samler i netværket beslutningstagere med stærke strategiske og digitale kompetencer. Sammen vil vi skabe nye løsninger og modeller for, hvordan man som leder bedst agerer i den digitale tidsalder. 

Mødeleder

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværket modereres af Andreas Berggreen, tidl. direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der er en styrelse under Skatteministeriet med ansvar for it, data og analytics på tværs af Skatteforvaltningen. Andreas har gennem sin karriere har ledet teknologitunge offentlige organisationer i nogle af de nok tungeste legacy-systemer og systemlandskaber i Danmark, og har herunder etableret og drevet agile udviklingsprogrammer, professionaliseret og modnet styrelsens offentlige it-driftsafdelinger som basis for optimering af både funktionalitet og værdikæde på tværs organisationen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

10/6-2022

Kim Kristensen, Hofmarskal for Kongehuset og Troels Blicher Danielsen, Administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgivernes

En dag om ledelse: Ledelse i den digitale tidsalder og Langsigtet ledelse

Den omsorgsfulde og autentiske leder 

Omsorg til sine medarbejdere og modet til at gå forrest er afgørende, hvis man skal lykkes som leder. Det er devisen for Kim Kristensen, der til dagligt er Hofmarskal for Kongehuset. Kim Kristensen har en lang ledelseskarriere i militæret, hvor han blandt andet har været den ledende skikkelse for de danske, franske og baltiske soldater som del af de fredsbevarende styrker i Eksjugoslavien og chef for danske, britiske og tjekkiske soldater i Helmandprovinsen. At lede i krig har betydet, at Kim Kristensen har skullet træffe beslutninger om liv og død, der har krævet både mod og omsorg til sine soldater. Elementer der – ifølge Kim Kristensen – også er altafgørende i det gængse erhvervsliv, hvis du som leder ønsker at lave ’toppræstationsledelse’ fremfor ’god-nok-ledelse’.

På dagens møde vil Kim Kristensen gøre os klogere på, hvorfor det er vigtigt at besidde omsorg og mod som moderne leder og hvordan han er kommet til den konklusion. Derudover vil Kim Kristensen fortælle om, hvordan han med simple værktøjer kontrollerer at han selv lever op til devisen, samt hvorfor og hvordan man som leder i erhvervslivet – med fordel – kan benytte sig af selvsamme værktøjer. 

Fra konservativ arbejdsgiverforening til en datadreven arbejdsgiverorganisation
På mødet skal vi også høre administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgivernes, Troels Blicher Danielsen, fortælle om, hvordan Tekniq Arbejdsgiverne har været igennem en digital transformation. Organisationen er gået fra at være en klassisk konservativ arbejdsgiverforening til at have en ambition at blive Danmarks mest datadrevne arbejdsgiverorganisation, hvor der er sket forandringer i alt fra arbejdsgange, ledelseskultur til fysisk indretning. På to år er de kommet langt og er på vej til at blive en IT-baseret Arbejdsgiverforening, der leverer indhold og rådgivning til organisationens medlemmer på relevante platforme.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-14:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for ledelse i den digitale tidsalder. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser