Ledelse i den digitale tidsalder


I en uforudsigelig tid, hvor digital transformation påvirker alle brancher, er ledelsen vigtigere end nogensinde. Når virksomheder og deres omverden bliver mere agil, stilles der nye krav til lederen. Men hvilke udfordringer står lederne reelt overfor?

Hvordan bliver man den bedst mulige leder i den digitale tidsalder? Hvordan udvikler man forretning i overensstemmelse med den digitale udvikling? Hvordan kommunikeres der, så man sikrer, at medarbejdere på tværs af afdelinger arbejder i samme retning?

Mandag Morgens nye netværk, Ledelse i den digitale tidsalder, vil med hjælp fra en række ledere og ledelseseksperter på det digitale område behandle disse problematikker. Sammen vil netværket skabe nye løsninger og modeller for, hvordan man som leder bedst agerer i den digitale tidsalder.

På alle netværksmøder veksler vi mellem inspirationsoplæg, fælles diskussioner og refleksion i mindre grupper. Netværket modereres af Lisbeth Knudsen, chefredaktør og direktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for bl.a. Det Kongelige Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Den digitale leder er først og fremmest leder

29. Januar 2020 | 09.30-12.30 | Blox, Bryghusgade, 1473 København K, 

Ask Agger, CEO, Workz A/S

Ask Agger er ekspert i forandringsledelse, storytelling og innovation. Han rådgiver en bred kreds af landets største virksomheder samt flere ministerier og deler desuden sin ekstensive erfaring i undervisning, foredrag og forfatterskab af talrige debatindlæg hos bl.a. Huffington Post, Mandag Morgen mf. Metoden som bruges hos Workz, benyttes til at fokusere og implementere strategier. Dette gøres blandt andet gennem den aktive brug af storytelling, anvendte metodikker fra spilteorien, empowerment og backbriefing. På dagens møde vil vi som ledere få indblik i hvordan udgangspunktet for digitalisering, ofte begynder hos os selv.

 

Summit 2020 - Den Store Omstilling

26. Marts 2020 | Øksnehallen, København K

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor.

Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og på dagen stiller vi blandt andet skarpt på den digitale udvikling. Den digitale omstilling kan med sine højteknologiske tigerspring hjælpe os med både den altafgørende grønne omstilling, samt en omstilling af den danske velfærd, vi alle drager nytte af, men som er under et stadigt stigende pres.

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Digital transformation som strategisk holdepunkt

21. april 2020 | 09.30-12.30 | Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Eva Berneke – Adm. Dir. KMD

Vi skal som ledere behandle den digitale omstilling som et grundvilkår for virksomhedens strategiske udvikling på markedspladsen. Jo flere virksomheder, der melder sig under de digitale faner, des højere hastighed ændres konkurrencesituationen med. Hverken direktør eller bestyrelse kan længere tillade sig at fraskrive sig ansvaret for IT og digitalisering, mener Eva Berneke. På dagens netværksmøde tager hun udgangspunkt i sin egen virksomhed, KMD, og fortæller om transformationen der, som har betyder kæmpe omvæltninger i strategien. Senest blev KMD i december 2018 opkøbt af den japanske it-gigant NEC.

 

Dit digitale Kompas

23. Juni | 9.30-12.30 | Blox, Bryghusgade, 1473 København K, 

 

Mogens Lilleør, filosof og chefkonsulent i HR, IT & Digitalisering i Lolland Kommune og forfatter til en lang række udgivelser om digitalt lederskab

Mogens Lilleør vil give os et indblik i et mindset, som med fordel kan agere et ledelsesmæssige fundament i en hastig omskiftelig digital tidsalder. Mogens vil påvise hvordan digitale kompetencer er en kombination af digital dannelse og digitale færdigheder, og videre hvordan netop denne sondring kan benyttes som retningsgivende kompas, -hvor bør man som digital leder prioritere, og hvor kan man med fordel uddelegere. Denne tilgang har fæste i tre principper for digitalt lederskab, som vi på mødet sammen skal undersøge og arbejde med i forhold til egen praksis:
 
1. Sæt præfiks foran dit lederskab
2. Rekonstruér din lederrolle
3. Skab mening med digitaliseringen

 

Dataetik som ledelses- og konkurrenceparameter

31. august - 01. september 2020 | Døgnmøde | Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Her får du gennem et intenst døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for netværk mellem med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'. Dagens program vil bevæge sig omkring ledelsens dataetiske ansvar og hvordan dette kan bruges til bedring af vores position på markedspladsen.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Indlæg v. Pernille Tranberg
- Fælles frokost
- Indlæg v. dagens anden oplægsholder
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant 'Vilhelm' efterfulgt af åben bar i Øltinget
- Overnatning, morgenmad og transport hjem 

 

Pernille Tranberg, medstifter af den europæiske tænke- og handletank DataEthics.eu

Hvad er dataetik egentlig? På tværs af Europa arbejdes der i stigende grad mod ”datademokrati” hvilket bl.a. betyder, at individet (borgeren og kunden) har en helt central rolle i enhver form for databehandling af persondata, bør anskues som konkurrenceparameter i private virksomheder og som tillidsskabende i den offentlige sektor. På dagens møde får vi besøg af dataetisk rådgiver Pernille Tranberg, som med sin ekstensive erfaring fra den europæiske datascene, vil hjælpe os med at sætte rammen for netværkets diskussion.

 

Digitalt lederskab – hvor skal du lægge dit fokus

Efteråret 2020, nærmere dato tilgår

 

André Rogaczewski, Adm. direktør og partner i Netcompany, formand i DI Digital, formand for Fonden for Entreprenørskab, formand Teknologipagtsrådet

Kun gennem nysgerrighed og en ambition om at lykkes, kan vi få succes som ledere, der skal føre vore organisationer gennem en digital omstilling. Som stifter af IT-successen Netcompany vil André Rogaczewski give sit bud på hvordan man strategisk kan indarbejde diskursive trends i forretningsmodellen, så denne understøtter medarbejdere i den digitale omstilling.

 

Med forbehold for ændringer