SDG Leadership: Ledelse


Verdensmålene som værdiskabende strategisk framework for ledelse

Den uafhængige kommission, Business & Sustainable Development, anslog i 2017, at FN’s verdensmål åbner for et marked på 12 billioner dollars. Danmark er et af de lande, som har de bedste muligheder for at levere på målene, bl.a. pga. vores styrkepositioner inden for f.eks. energi, vand, byudvikling, uddannelse og sundhed. 

Verdensmålene giver virksomheder muligheder for at opsøge nye markeder og udvikle nye produkter, og dermed gøres erhvervslivet til en nøgleaktør for forandring og global bæredygtig udvikling. En undersøgelse blandt 350 ledere gennemført af Deloitte viser da også, at 92 procent af virksomhedslederne støtter SDG-dagsordenen.

Men hvilke konsekvenser har verdensmålene for fremtidens ledelse? Hvordan kan man som leder strategisk omfavne målsætningerne og skabe fremdrift og forretning med udgangspunkt i målene? Og hvad betyder verdensmålene for den måde, man skal lede sine medarbejdere på?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil udforske i SDG Leaderships ledelsesnetværk. Netværket vil med udgangspunkt i den nyeste viden og konkrete cases klæde dig påtil at arbejde strategisk med verdensmålene i din organisation og give dig de nødvendige redskaber til. Der kan omsætte de gode intentioner i verdensmålene til succesfuld og målrettet handling.

 

SDG Leadership er et partnerskab mellem Tænketanken Mandag Morgen og CSR Forum

Klik her for at læse mere om SDG Leadership