Velfærd disruptet


Velfærden er i hastig forandring i disse år. Samskabelse, aktive borgere og nye fællesskaber bliver kaldt for mulige løsninger på de mest komplekse velfærdsproblemer. De nye løsningstendenser giver potentielt mulighed for at gentænke velfærden radikalt. Samtidig forandrer den digitale transformation præmisserne for velfærdsarbejdet i takt med at robotstøvsugere og elektroniske patientjournaler får selskab af kunstigt intelligente læger, førerløse biler, terapeutiske omsorgsrobotter og borgere, der i stigende omfang bruger apps og wearables til at holde øje med og ændre egen adfærd.

De nye løsninger udfordrer den måde, vi tænker velfærd på, herunder også forholdet mellem borgere og velfærdsorganisationer: Hvordan forbereder velfærdsaktørerne sig bedst på udviklingen? Hvor er der behov for at gentænke velfærden – og hvordan omsættes de nye muligheder til positive resultater for borgerne? Hvem har haft held med at ”disrupte” velfærden lokalt – hvilke dilemmaer har de mødt, og hvad har overrasket dem mest

Mandag Morgen inviterer til et tværsektorielt og perspektivrigt netværk, der gør dig klogere på nye tendenser, konkrete erfaringer og barrierer. Konkret skal vi debattere, hvordan nye digitale og teknologiske løsninger påvirker og medskaber fremtidens velfærd.

Netværkets faste mødeleder er projektdirektør for Tænketanken Mandag Morgen, Andreas Hjorth Frederiksen. Andreas vil lede diskussionen på alle formiddagsmøder og deltage ved døgnmødet på Bornholm.

 

Fremtidens velfærdsmodel 

Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Henrik Kolind fortæller om hvorfor økonomiske justeringer og inddragelse af civilsamfundet ikke er nok, hvis vi skal gentænke velfærdsmodellen og hvordan frikommuneforsøget kan bane vejen for fremtidens velfærdsmodel. 

Jeudan, Bredgade 30, 1260 København K, tirsdag 17. april 2018 kl. 09:00 - 12:00

 

Døgnmøde – Grønbechs Hotel, onsdag d. 30 maj 2018 

 

Troels Bisgaard Vig, direktør, offentlig sektor, IBM Danmark, Martin Mose Bentzen, forsker i robotetik, DTU 

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Indlæg ved Troels Bisgaard Vig, direktør, offentlig sektor, IBM Danmark

Digitalisering og teknologien fylder mere og mere. Hvor er den teknologiske udvikling lige nu i den offentlige sektor og hvad er potentialet for velfærden. Hvilke udfordringer og barriere er der for teknologien og hvilke velfærdsopgaver kan vi om 10 år forventet blive løftet af teknologien. Det vil Troels Bisgaard Vig komme med sit bud på.

Troels Bisgaard Vig fortæller om de vigtigste tendenser indenfor digital transformation af velfærden 

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Martin Mose Bentzen

De sociale robotter gør deres indtog, men hvilke færdigheder kommer de med og hvilke etiske krav bør vi stille til dem? Martin Mose Bentzen vil belyse de problematikker der etisk er ved sociale robotter og hvordan vi kan give robotterne et etisk kompas at navigere efter.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag d. 30 maj 2018 inkl. overnatning

 

Fremtidens velfærdsløsninger

 

Julie Becher, koncernchef for Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune

Hvad sker der når man går fra teori til praksis? Hvordan ser samskabelse ud, når det tager sig ud i ’virkeligheden? Hvad kan man opnå med samskabelse og hvor er det svært. Julie Becher vil dele konkrete eksempler fra kommunens erfaringer. Hvor har det være svært og hvilke udfordringer og succes oplevelser har kommunen haft.

Børsbygningen, onsdag 29. august 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Offentlig ledelse

 

Hjalte Aaberg, direktør, Region Hovedstaden


Når velfærd er andet og mere end en ydelse til en passiv modtager, stiller det krav til den offentlige ledelse. Når en ydelse ikke blot leveres af én udbyder, men mange aktører, hvilke krav stilles der da til ledelsen. Hør Hjalte Aaberg komme med sit bud på hvordan man skal lede fremfor at styre og hvornår styring netop er vigtigt.

Børsbygningen, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Innovation i den offentlige sektor

 

Jacob Torfing, forsker, Roskilde Universitet 

Er samskabelse endnu et buzzword? Hvad vil det sige at arbejde med samskabelse - hvor er de største udfordringer og hvad er løsningerne? På det første møde i netværket vil Jacob Torfing give en status på samskabelse og fortælle om hvordan man gennem samarbejde kan drive mere innovative velfærdsløsninger samt hvordan man leder innovationsfremmende samskabelse.

Dato følger snarest 

 

Med forbehold for ændringer