Velfærdsteknologi


Mandag Morgen inviterer til et fremsynet netværk om brugen af teknologi i den offentlige sektor for alle, der professionelt er i berøring med velfærdsteknologi. Hvad er teknologiens rolle – i pleje og omsorg og i de uddannelser, der uddanner velfærdens frontmedarbejdere? Hvordan er man leder i en ny, digital og teknologisk tidsalder? Og hvordan vil teknologien forandre organisationer og arbejdsforhold? Det er nogle af de spørgsmål, som vi i netværket vil diskutere med hinanden og nøje udvalgte oplægsholdere.
 
Netværkets er på en gang teknologibegejstret, men har også en et kritisk blik, når vi blandt andet skal se på de udfordringer, ny teknologi medfører.
 
Erfaringerne med at indføre teknologien i den offentlige sektor har været blandede. Både borgerne og medarbejderne kan have modstand mod de nye teknologier. Og der er heller ikke usædvanligt, at de lovede besparelse ved den ny teknologi fortaber sig i tågerne.
 
I netværket vil du blive præsenteret for forskere og ledere, der har både gode og dårlige erfaringer med de nye teknologier. Det er din mulighed for at spare med ligesindede og mødes med en række nøgleaktører på området.

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 27. maj 2019 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved Morten Hoff, chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Kommunerne og deres borgere har behovet og virksomhederne løsningen. Så hvor svært kan det være at få behov og produkt eller service til at mødes. Svært, lyder erfaringen.

”Producenter, der ikke formår at sætte sig ordentligt ind i de behov og den organisatoriske ramme, teknologierne skal medvirke til at understøtte, har meget svært ved at levere løsninger, der er værdifulde nok til at blive solgt og udbredt i den kommunale praksis”.

Sådan lyder vurderingen fra en af Danmarks erfarne aktører indenfor velfærdsteknologi, Morten Hoff, der i dag er programchef hos CoLab Denmark, et netværk for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi

•   Fælles frokost

•  Oplæg ved Susanne Riiser, implementeringskonsulent, Aarhus KommuneHvad kan kommunen selv gøre for at velfærdsteknologi bliver en succes for borgerne, for medarbejderne og for økonomien? Hvordan lykkes kommunerne med at implementere teknologiske løsninger til fulde? Hvad virker i processen? Hvor bør man sætte ekstra ind? Hvordan inddrages medarbejderne? Skal borgerne inddrages - og hvordan? Susanne Riiser deler sine erfaringer med at implementere teknologiske løsninger i Aarhus Kommune.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 27. maj 2019 inkl. overnatning

 

For borgernes skyld

 

Gitte Østergaard, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune 

Velfærdsteknologi skal styrke borgernes muligheder for at leve selvstændige og selvhjulpne hverdagsliv. Men afstanden fra denne gode og forståelige målsætning til det rigtige valg for hver enkelt borger kan være endda meget lang. For hvad er det helt præcist for en løsning, der kan hjælpe Fru Petersen eller Hr. Hansen? Det spørgsmål besvarer Odense kommunens borgere – når de kan.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade, 1472 København K, tirsdag d. 28. august 2019 kl. 09.30 - 12.30 

 

Velfærdsteknologi – et job for ledelsen


Anne Mette Lund, direktør for velfærd, Vejle Kommune 

I Vejle Kommune forstår vi velfærdsteknologi bredt. Velfærdsteknologi strækker sig fra f.eks. forflytningsteknologier, apps og sensorer til mere håndholdte hjælpemidler som støttestrømpepåtager. Ét fællestræk er, at de alle er med til at udvikle og forbedre servicen på velfærdsområdet i den offentlige sektor. Velfærdsteknologi kan både være rettet mod borgerne og medarbejderne. Det vigtigste er, at vi er bevidste om og anerkender, at der er forskellige forståelser af, hvad velfærdsteknologi er. Det er især vigtigt, når vi skal diskutere ledelse af velfærdsteknologi. I Vejle Kommune ser vi velfærdsteknologi som ét ud af flere svar på kommunernes nuværende og. fremtidige udfordringer. Vejle Kommune er en af de kommuner, der har afprøvet flest typer af velfærdsteknologier, og er nu i gang med den anden fireårige strategi.

Anne Mette Lund vil i sit oplæg komme ind på Vejles Kommunes erfaringer med at arbejde strategisk med at implementere velfærdsteknologi igennem de sidste 8-10 år.

 

Ubbes vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, onsdag d. 10. oktober 2019 kl. 15.00 - 18.00

 

Med hånden på rattet – lederen tager ansvar for velfærdsteknologi

 

Barbara Lisemose, plejehjemsleder, Langgadehus  

Implementering af vaske-tørre-toiletter, medicinvogne og vendeteknologier – det kan være en opgave af de store. For lige som al anden velfærdsteknologi vender også de tre teknologier op og ned på arbejdsgange, vante roller – og ikke mindstforholdet mellem medarbejdere og borgere.

I kælderen på et plejehjem i København, har kommunen etableret en ”øvebane”, hvor medarbejdere kan træne med den ny teknologi, før den bliver taget i brug. Skalvelfærdsteknologi virke i hverdagen, så anbefaler plejehjemsleder Barbara Lisemose at starte i det små og tage et skridt ad gangen.

Plejecentret Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 København, torsdag d. 5. december kl. 09.30 - 12.30

Bedre og billigere velfærd med datanalyser? 

 

Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe er en af de kommuner i landet, hvor man er aller længst med at forsøge at bruge de mange data, som man i kommunalt regi har adgang til. Gladsaxe Kommunes planer om at samkøre forskellige data fra kommunens børn til at spore socialt udsatte børn i tide, mødte dog heftig kritik i medierne.

 Men i kommunen bruger man dog samkøring af data på andre måder til at finde ud af, hvor man skal målrette indsatsen på forskellige velfærdsområder. En af drivkræfterne bag projektet er Bo Rasmussen. Han kommer og fortæller om både de både gode og mindre gode erfaringer på området. Samtidig kommer han også med sit bud på i, hvilken retning udviklingen går i landets mest datadrevne kommuner.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade, 1472 København K, 6. januar 2020 kl. 09.30 - 12.30 


Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26. marts 2020 

 

 

Med forbehold for ændringer