Velfærdsteknologi


Teknologi er ved at blive en naturlig del af pleje og omsorg. I langt de fleste tilfælde oplever borgerne teknologien som en hjælp. Derfor taler flere kommuner ikke bare om velfærdsteknologi, men om frihedsteknologi.

Erfaringerne med at indføre frihedsteknologi har indtil nu været blandede. I nogle tilfælde køber kommuner velfærdsteknologi og bruger den ikke. I andre tilfælde udnyttes potentialet langt fra fuldt ud. Teknologien udfordrer både medarbejdernes forståelse af den fagligt gode og rigtige løsning, og så udfordrer de ikke mindst det store ”plejer” i de organisationer, der skal integrere teknologien i de daglige rutiner og levere service til eller skabe service sammen med borgerne.

Samtidig er teknologien langt fra altid tilpasset hverken borgere, medarbejdere eller organisationernes helt præcise behov.

Der ligger en kæmpe opgave i at udvikle frihedsteknologi, introducere den og bagefter bruge den bedst muligt, så borgerne kan leve længere i et selvstændigt liv, medarbejderne føler at teknologien kan indgå i de fagligt set rigtige løsninger og organisationerne kan håndtere teknologien.

Potentialet til en ny-udvikling af velfærden, der for alvor sætter fokus på borgerens behov er meget stort. Kan det ske i samarbejde med virksomheder, vil det skabe nye forretningsmuligheder. Også her er potentialet stort.

Mandag Morgen inviterer til et fremsynet og udogmatisk netværk om det næste trin i udviklingen af velfærds- og frihedsteknologien.

Hvad er teknologiens rolle – i pleje og omsorg og i de uddannelser, der uddanner velfærdens frontmedarbejdere? Hvordan vil velfærds- og frihedsteknologi forandre organisationer og arbejdsforhold? Hvordan fremmer topledelsen omstilling og forandring? Hvad skal der til for en fælles udvikling af nye løsninger, hvor både offentlige og private aktører deltager?

Netværkets faste mødeleder er redaktør for velfærd hos Mandag Morgen, Jens Reiermann, som siden 2008 har arbejdet særligt med innovation, it, politik og velfærd.

 

Politikerne sætter kursen

 

Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune

Velfærdsteknologi er rykket fra fascination og ind i byrådenes diskussioner af, hvordan velfærden skal udvikles. Kommuner bruger velfærdsteknologi som et redskab til udvikling af velfærd i samarbejde med borgeren og i samspil med virksomheder og andre aktører. Aabenraa er en af de mest ambitiøse kommuner på området.

Børsbygningen, mandag d. 28. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, tirsdag 14. august 2018

 

 Ivan Kjær Lauridsen, Chef for Center for Frihedsteknologi, Aarhus kommune, Christina Bomholt Rasmussen, Velfærdsteknologikonsulent, Assens kommune 

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved Ivan Kjær Lauridsen, Chef for Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune

Vejen fra indkøb til brug i de relevante funktioner kan være lang. Hvad gør kommunen for at velfærdsteknologi ikke ender som u-landshjælpens hvide elefanter, men rent faktisk indgår og bliver brugt? Hvor står barriererne – og hvordan bliver de overvundet?

•   Fælles frokost

•   Oplæg ved Christina Bomholt Rasmussen, Velfærdsteknologikonsulent, Assens kommune

Når kommuner køber velfærdsteknologi, kører de mindst hver tiende direkte på lager. Sådan lød det i en KL-evaluering fra juni 2017. Evalueringen fokuserede på de velfærdsteknologier såsom loftliste og vaske-tørre toiletter, som kommunerne ifølge økonomiaftalen for 2014 skulle implementere. Og jo, der var ifølge evalueringen sparet de penge, aftalen lagde op til. Fem måneder senere stopper Københavns Kommune indkøb af vaske-tørre toiletterne, fordi kommunen ikke oplever en besparelse ved toiletterne. Hvad skal der til for at velfærdsteknologi lykkes? I Assens Kommune, siger de ”Think small”

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 14. august 2018 inkl. overnatning

 

Velfærds- og frihedsteknologi – for borgerens skyld

 

Stefan Hermann, rektor for Professionshøjskolen Metropol

Stefan Hermann sætter rammen for, hvad vi forstår ved velfærds- og frihedsteknologi. Hvad betyder udviklingen for borgerne, for forståelsen af medarbejdernes faglighed og den måde, som de skal løse opgaverne på - sammen med og for borgerne? Hvordan klæder man uddannelser, arbejdspladser og medarbejdere på til hele tiden at kunne opdatere deres kompetencer.

Børsbygningen, torsdag 13. september 2018 kl. 09.30-12.30

 

Direktøren som fyrtårn

Mikkel Boje, direktør i Socialforvaltningen i Københavns kommune

Digitalisering af velfærd har potentialet til ikke bare at levere den kendte service bedre og billigere, men til at vende op og ned på service og de organisationer, der skal levere deres service.

Børsbygningen, onsdag 31. oktober 2018 kl. 9.30 - 12.30

 

Virksomheder på vej med nye løsninger

Jens Ole Pedersen, direktør for Philips Health Systems Danmark og bestyrelsesformand for Welfare Tech

Borger og kommuner har behovene, virksomheder kan have løsningerne – eller kan udvikle dem. Det kalder på et tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder. Men hvad skal der til for at virksomhederne kan bidrage til løsningen af behovene? Og hvordan skaber kommuner og virksomheder et marked, der er så attraktivt for virksomhederne, at velfærdsteknologi bliver et potentielt forretningsområde?

Børsbygningen, tirsdag 15. januar 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Sæson 2

 

Arena 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer d. 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019

 

Med forbehold for ændringer