Velfærdsteknologi


Tænk engang, hvis borgerne i deres dagligdag virkelig oplever, at velfærdsteknologi giver dem et bedre og mere værdigt liv. Og tænk teknologien gør medarbejdernes arbejdsdag lettere og fører til et bedre og mindre belastende arbejdsmiljø. Og tænk, hvis de mange gode businesscases rent faktisk bliver indfriet og velfærdsteknologi i praksis betyder, at kommunens ressourcer bliver brugt lidt bedre.

Ja, sådan lyder tre ofte gentagne målsætninger fra de kommuner, der arbejder mest målrettet med velfærdsteknologi.

I praksis er afstanden mellem de gode hensigter og brugen i praksis meget lang. En statusrapport fra KL har f.eks. vist, at kommunerne kører omkring 10 pct.af deres indkøbte velfærdsteknologiske løsninger direkte på lager. I andre tilfælde bliver velfærdsteknologien langt fra brugt, så potentialet indløses fuldt ud.

Hvordan knækker vi nødderne, så velfærdsteknologi bliver flyttet fra de mere strategiske overvejelser og ud i praksis på et plejehjem, et bosted eller de andre institutioner, hvor velfærdsteknologien kunne være til hjælp?

Rejsen fra strategi til praksis begynder i borgernes hjem eller i dagligstuen på plejecenteret. Det er her, behovet opstår, og det er her velfærdsteknologien skal fungere.

Velfærdsteknologi kommer hurtigt til at handle langt mere om mennesker end om teknologi. Og det er måske den helt afgørende indsigt, der flytte velfærdsteknologi helt ud i borgernes hverdag.

Mandag Morgen inviterer til et fremsynet og udogmatisk netværk om udvikling og ikke mindst implementering af velfærdsteknologien.

Hvad kommer først: Teknologien? Borgeren? Medarbejderne eller kommunens behov for en mere rationel drift?

Hvad er teknologiens rolle? – for borgeren, for medarbejderne og for lederen?

Hvordan undersøger man borgernes behov – også i de tilfælde, hvor borgerne ikke kan give sin mening til kende? Hvordan fremmer topledelsen omstilling og forandring? Og lederen af velfærdsinstitutionen, der skal bruge teknologien?

Netværkets faste mødeleder er redaktør for velfærd hos Mandag Morgen, Jens Reiermann, som siden 2008 har arbejdet særligt med innovation, it, politik og velfærd.

  

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 27. maj 2019 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved Morten Hoff, chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Kommunerne og deres borgere har behovet og virksomhederne løsningen. Så hvor svært kan det være at få behov og produkt eller service til at mødes. Svært, lyder erfaringen.

”Producenter, der ikke formår at sætte sig ordentligt ind i de behov og den organisatoriske ramme, teknologierne skal medvirke til at understøtte, har meget svært ved at levere løsninger, der er værdifulde nok til at blive solgt og udbredt i den kommunale praksis”.

Sådan lyder vurderingen fra en af Danmarks erfarne aktører indenfor velfærdsteknologi, Morten Hoff, der i dag er programchef hos CoLab Denmark, et netværk for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi

•   Fælles frokost

•  Oplæg ved Susanne Riiser, implementeringskonsulent, Aarhus KommuneHvad kan kommunen selv gøre for at velfærdsteknologi bliver en succes for borgerne, for medarbejderne og for økonomien? Hvordan lykkes kommunerne med at implementere teknologiske løsninger til fulde? Hvad virker i processen? Hvor bør man sætte ekstra ind? Hvordan inddrages medarbejderne? Skal borgerne inddrages - og hvordan? Susanne Riiser deler sine erfaringer med at implementere teknologiske løsninger i Aarhus Kommune.

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 27. maj 2019 inkl. overnatning

 

For borgernes skyld

 

Gitte Østergaard, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune 

Velfærdsteknologi skal styrke borgernes muligheder for at leve selvstændige og selvhjulpne hverdagsliv. Men afstanden fra denne gode og forståelige målsætning til det rigtige valg for hver enkelt borger kan være endda meget lang. For hvad er det helt præcist for en løsning, der kan hjælpe Fru Petersen eller Hr. Hansen? Det spørgsmål besvarer Odense kommunens borgere – når de kan.

Børsbygningen, tirsdag d. 28. august 2019 kl. 09.30 - 12.30 

 

Velfærdsteknologi – et job for ledelsen


Anne Mette Lund, direktør for velfærd, Vejle Kommune 

Vejle Kommune er en af de kommuner, der har afprøvet flest typer velfærdsteknologi. Den skal virke for borgerne, for medarbejderne og hjælpe kommunen til at bruge ressourcerne bedre. Det bygger på den anden tre-årige strategi. Hvilken betydning har strategien for praksis med velfærdsteknologi? Hvad skal der til for at flytte velfærdsteknologi fra projekt til drift? Hvad er ledelsens opgave: Den nære ledelse og ledelsen helt i toppen? Hvor lang tid tager det, før velfærdsteknologien indgår som en naturlig del af hverdagen – for medarbejderne og for hele organisationen?

Ubbes vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 15.00 - 18.00

 

Med hånden på rattet – lederen tager ansvar for velfærdsteknologi

 

Barbara Lisemose, plejehjemsleder, Langgadehus  

Implementering af vaske-tørre-toiletter, medicinvogne og vendeteknologier – det kan være en opgave af de store. For lige som al anden velfærdsteknologi vender også de tre teknologier op og ned på arbejdsgange, vante roller – og ikke mindstforholdet mellem medarbejdere og borgere.

I kælderen på et plejehjem i København, har kommunen etableret en ”øvebane”, hvor medarbejdere kan træne med den ny teknologi, før den bliver taget i brug. Skalvelfærdsteknologi virke i hverdagen, så anbefaler plejehjemsleder Barbara Lisemose at starte i det små og tage et skridt ad gangen.

Plejecentret Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 København, torsdag d. 5. december kl. 09.30 - 12.30


Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, marts 2020 - endelig dato endnu ikke fastlagt

Med forbehold for ændringer