Sundhedsinnovation


Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, som de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager.

Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere.

Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Netværkets faste mødeleder er Altingets sundhedsredaktør, Ole Toft.

Programmet for 2017-2018 er nu på plads og kan læses nedenfor.

 

Potentialerne i den digitale revolution af sundhedsområdet

pederjest_fri

Peder Jest, lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital og leder af det velfærdsteknologiske forskningsprojekt Patient@home

Hvilke muligheder skaber den digitale transformation for at realisere de politiske mål om bedre og mere sundhed for pengene? Og er den en del af svaret på, hvordan vi håndterer det stadigt stigende udgiftspres og rekrutteringsudfordringer i sundhedssektoren? De spørgsmål giver lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital, Peder Jest, sit bud på ved netværkets første møde, hvor vi ligeledes snakker om, hvilke dimensioner af innovation på sundhedsområdet, vi gerne vil udforske sammen.

Børsbygningen, torsdag 28. september 2017 kl. 09.00-12.00 

 --

Martin Vesterby, Ph.d. MD, Director, Innovation and Research,  Aarhus Universitet

 

Martin taler om kompetencer på uddannelser og efteruddannelse, der gør os klar til fremtiden. I følge ham er digitaliseringens indtræden kun sekundært - mennesket står først i køen.

Bredgade 30, KBH K, 13. december 2017 kl. 09.00-12.00 

 ---

Besøg fra ministeriet

Jakob Krogh, afdelingschef, afdelingen for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen ventes at være i fuld gang med at implementere sin plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2018. Hvor er de største udfordringer med at få planen ført ud i virkeligheden? Hvor langt er man med arbejdet, og hvordan skubber planen på udviklingen af nye løsninger i sundhedsvæsenet? Dette forsøger Jakob Krogh at svare på.

Børsbygningen, mandag 26. feb 2018 kl. 09.30-12.30

 ---

Døgnmøde: Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag 24. maj 2018

LisbethNielsenFRI JensWintherFRI Anette Birch

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Jens Winther Jensen, direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og Anette Birck, direktør for Copenhagen Health Innovation

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm, hvor vi samler op på forløbet og medlemmernes bidrag som helhed. Hvad har vi lært, hvad er fremtidsperspektiverne, og hvad kan vi bruge hinanden til?

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på området. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Indlæg ved Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
  Bedre sundhed til danskerne gennem brug af data, en stærkere digital sammenhæng i sundhedsvæsenet og øget sikkerhed i håndtering af sundhedsdata var nogle af pejlemærkerne i Sundhedsdatastyrelsens Strategi 2020. Direktør for styrelsen, Lisbeth Nielsen, fortæller om barrierer og muligheder for udnyttelse af sundhedsdata, arbejdet med at sikre borgernes sundhedsdata og hvilke sundhedsteknologier hun mener, der skal satses på.
 • Fælles frokost
 • Indlæg ved Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
  Hvad er kvalitet i sundhedsvæsenet i dag og i den fremtid, vi kigger ind i? Hvordan hænger kvalitetsarbejdet sammen med behovet for øget innovation? Og hvordan udnytter sundhedssektoren de muligheder for kvalitetsudvikling, der ligger i den viden og de data, som borgerne selv genererer og indsamler, bl.a. vha. diverse digitale sundhedsløsninger som apps? Jens Winther Jensen deler sine perspektiver på, hvor kvalitetsudviklingen er på vej hen i den danske sundhedssektor.
 • Indlæg ved Anette Birck, direktør for Copenhagen Health Innovation
  Læger og sygeplejersker i sundhedssektoren har allerede fået selskab af de første robotter, men det er næppe de eneste nye kompetencer, der skal tilføres sektoren i de kommende år. Hvilke kompetencer er der brug for i fremtidens sundhedssektor? Hvordan bliver de sundhedsprofessionelle forberedt bedst muligt på fremtiden, og hvordan inddrager vi dem i udviklingen af et mere entreprenant og innovationsfokuseret mindset? Direktør i Copenhagen Health Innovation Anette Birck vil fortælle om, hvordan man ved at bringe praktikere, forskere, studerende og industri sammen vil klæde fremtidens sundhedsprofessionelle på.
 • Middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant ‘Vilhelm’ og ‘Øltinget’
 • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 24. maj 2018 inkl. overnatning 

  ---

Sundhedsvæsenet i år 2050?

Christian Bason

Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

Sammen med offentlige og private nøgleaktører på sundhedsområdet skaber fremtidsforskere, scenariebyggere og Dansk Design Center en række visuelle fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i år 2050. Projektet hedder ’Boxing Future Health’ og undersøger, hvordan vi bedst forbereder os på forskellige fremtider, hvad enten det gælder sygehusbyggeri, uddannelse af læger, medicinsk forskning eller udvikling af medico-udstyr. Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center, tager os med ud i fremtiden og fortæller om Boxing Future Health ved dagens møde.

Børsbygningen, tirsdag 28. august 2018 kl. 09.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer