Bliv
kontaktet

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

Tidligere begivenheder

Vis

26/10-2021

Lars Dahl Allerup, tidligere chef for Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber i Region H. I dag seniorrådgiver, investor, bestyrelsesformand i en AI start-up og direktør for tænketanken Rethink Value

Værdibaseret indkøb

I flere år har industri, opfindere og sundhedspersonale kraftigt opfordret til, at man ikke kun ser på den rå indkøbspris, når der skal købes nyt avanceret udstyr. Fokus bør i stedet være på de langsigtede omkostninger og gevinster for sundhedsvæsenet, patienten og samfundet. Ja sådan har opfordringen lydt i årevis, men (for) lidt er sket. Vi får besøg af en ekspert, der både har været køber og sælger.

Lars Dahl Allerup har som mangeårig leder i Koncernindkøb, Region Hovedstaden, haft til opgave at udbrede brugen af offentlig-privat innovation og værdibaserede indkøb for at sikre hospitalerne en lettere adgang til innovative produkter. I dag er han blandt andet medstifter og direktør i tænketanken Rethink Value, der arbejder for at udvikle værdibaseret styring og indkøb, og han rådgiver desuden både private og offentlige aktører om netop dette, ligesom han er bestyrelsesformand for en start-up på AI-området, og desuden engageret i flere start-ups som investor og rådgiver. Vi har bedt Lars Dahl Allerup give sine bud på, hvordan både de offentlige indkøbere og producenter og start-ups skal være klar til at tænke indkøb og salg anderledes, hvis innovative produkter skal kunne konkurrere med den gamle, men ofte billigere teknologi.

 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

26/11-2021

Lars Hulbæk, direktør MedCom

Sundheds-it i Danmark: Datamotorveje eller båndsalat?

Vi får først det rigtigt sammenhængende sundhedsvæsen, når sundhedsdata langt bedre kan følge patienterne rundt i sundhedsvæsnets sektorer.

Den fælles offentlige it-organisation, MedCom, er sat i verden for at få udarbejdet og udbredt de nødvendige data-standarder. Direktør Lars Hulbæk har sammen med sine medarbejdere lang erfaring med at lykkes med udbredelse af datadeling og en lang to-do-liste de næste par år.

På netværksmødet fortæller han, hvilke sten der er bliver ryddet af it-motorvejene den nærmeste fremtid. Men har MedCom det rette fokus? Og bliver sundhedsvæsnet bedre til at dele patientdata på tværs af sektorer, så Danmark kan realisere det nære, sammenhængende sundhedsvæsen? Det tager vi debatten med Lars om efter oplægget.

 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

31/1-2022

Nina Moss, Souschef, Novo Nordisk, Global Obesity Policy, tidligere kontorchef i Sundhedsministeriet.

Fremtidens offentligt private samarbejde ifølge Novo Nordisk

Hvordan sikrer man, at Region Hovedstaden også i fremtiden er Danmarks life science-lokomotiv? Det spørgsmål kom Vækstteam Hovedstaden med en stribe svar på i 2021. Blandt de centrale anbefalinger er, at det offentligt private samarbejde skal intensiveres inden for alt fra innovation til egentlig opgaveløsning på sundhedsområdet. Helt centralt foreslog Vækstteamet, at man med udgangspunkt i tre indsatser mod svær overvægt skal lave helt uset omfattende offentlige private samarbejder inden for forebyggelse, opsporing og behandling.  

Nina Moss, der også har 15 års erfaring fra Sundhedsministeriet, fortæller, hvordan man i Novo Nordisk konkret mener, at fremtidens offentligt private samarbejde kan udfolde sig i Danmark. Bagefter tager vi debatten: Hvilke sten skal ryddes af vejen, hvis OPP skal op i et nyt gear i Danmark? Og hvor går grænserne for samarbejdet på sundhedsområdet? 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

15/3-2022

Finn Rønholt, tidligere ledende overlæge på Herlev Hospital, nu læge i Gladsaxe kommune

Fra sygehuslæge til kommunelæge

Hvis sygehusene ikke skal drukne i ældre medicinske patienter, så skal sygehuse, almen praksis og de kommunale sundhedstilbud arbejde tættere og bedre sammen. Derfor har det vakt positiv opsigt, at man i Gladsaxe har ansat Finn Rønholt på et kommunalt genoptræningssted med plads til 65 primært nyudskrevne ældre patienter. Udover at tilse stedets borgere skal Finn Rønholt udvikle kollegernes sundhedsfaglige kompetencer, forbedre samarbejdet med almen praksis og generelt nytænke samarbejdet på tværs af sektorerne. Den erfarne sygehuslæge kommer og fortæller om sine visioner og foreløbige erfaringer. Vi skal blandet andet diskutere, om Gladsaxes erfaringer kan udbredes, og hvilken rolle de nye sundhedsklynger skal spille med de ældre medicinske patienter.

På mødet deltager også Altingets sundhedspolitiske og ældrepolitiske netværk.

Nordatlantens Brygge Strandgade 91 Christianshavn 1401 København K, kl. 9:30-12:30, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser