Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

3/9-2020

Klaus Lindgaard Høyer, professor ved KU, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Datadrevet sundhedsvæsen: Potentialer, myter og faldgruber

De fleste ledere i sundhedsvæsnet vil sige, at de arbejder stadig mere datadrevet. Men hvad vil det egentlig sige, spørger Klaus Lindgaard Høyer, der er professor og forfatter til bogen: Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad. Her advarer han ikke mod at bruge data, men han opfordrer til at fokusere på gode dataanalyser frem for mangedataanalyser – analyser som kan give fejlagtige indtryk eller som bliver fejlfortolket. Med forskellige eksempler vil Klaus Lindgaard Høyer denne formiddag diskutere potentialer, myter og faldgruber i ambitioner om et mere datadrevet sundhedsvæsen.

Blox, Bryghuspladsen 1473 København K, kl. 9:30

28/9-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’. Du kan finde programmet og temaerne for døgnmødet nedenfor.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 8:30

Dorthe Crüger, ledelsesambassadør, fhv. adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

Ledelse i sundhedsvæsenet

Hvordan undgår man at dræbe motivationen hos medarbejderne, når der konstant er nye krav om effektiviseringer og forandringer i sundhedsvæsnet? Det skal vi høre Dorthe Crügers bud på. Som læge, tidligere hospitalsdirektør, formand for Danske Patienter og nu regeringens ledelsesambassadør har hun arbejdet indgående med at skabe et bedre sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Dorthe blev i 2015 udpeget til årets leder, og hun har siden tiltrukket sig opmærksomhed ved blandt andet at sige, at sundhedsvæsenets problemer ikke løses ved konstant at øge bevillingerne.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 10:15

Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands Hospital

Fremtidens drift på fremtidens sygehus

Når det nye akuthospital i Nordsjælland står klar i Hillerød, er det ikke kun de nye fysiske rammer og duften af nybyggeri, der skal møde patienterne. Driften og patient-flowet skal også moderniseres for akutte og alle andre patienter.  Jonas Egebart  er en af de lægelige ledere, som har den unikke mulighed for at gentænke driften på fremtidens sygehus. En fremtid med stadigt flere patienter og nye komplekse behandlinger. Hvordan gentænker man et sygehus, og hvor anderledes bliver det egentligt fra det nuværende hospital?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 13:00

20/10-2020

Altinget og Mandag Morgen Summit

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling.

Øksnehallen, København , kl. 9:30-17:00

19/11-2020

Ulrich Fredberg, leder, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, medlem af regionsrådet for Region Midt (V)

Bedre sammenhæng i udredningen

Patienter med diffuse symptomer kan ofte cykle rundt mellem afdelingerne i det stadig mere specialiserede sundhedsvæsen. Diagnostisk Center i Silkeborg er berømt i Danmark og udland for sin tværfaglige tilgang til udredning af patienter. Leder af centeret, Ulrich Fredberg, har været med hele vejen. Han fortæller om centerets nye tiltag men også om fremtiden for de diagnostiske centre. Nye teknologier presser sig på. Det samme gør stadig flere syge borgere. Ulrich Fredberg forudser blandt andet et behov for at gentænke samarbejdet med almen praksis og driften af sygehusene – er de for store? Men er du enig i løsningerne? Det finder vi ud af i debatten bagefter. Her prøver vi at nå frem til en række konklusioner om, hvad der skal forandres.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer


Accepter betingelser