Sundhedsinnovation


Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager.

Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere.

Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Netværkets faste mødeleder er Altingets sundhedsredaktør, Ole Toft.

Programmet for 2019-2020 ses nedenfor. 

Global sundhedsinnovation

Dr. Søren Rud Kristensen, Lektor i sundhedsøkonomi, Institute of Global Health Innovation

Hvor i Europa skal man kigge hen for at se de bedste erfaringer med sammenhængende patientforløb og samarbejde på tværs af sygehuse, almen praksis og resten af primærsektoren? Og kan man skabe mere sammenhæng på tværs af sektorer med økonomiske incitamenter og nye snedige styringsformer?
Det har Søren Rud Kristensen været med til at undersøge i et stort europæisk forskningsprojekt, hvor man har gransket stribevis af projekter mange forskellige europæiske lande. På dagens møde deler han sine resultater og indsigter med netværket. 


Blox, Bryghusplads, 1473 København K, tirsdag, 12. december 2019, 9.30-12.30

 

 

Det årlige døgnmøde på Bornholm - 24 timer om sundhedsinnovation - tirsdag 12. maj 2020


Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’. Du kan finde programmet og temaerne for døgnmødet nedenfor.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder, Dorthe Crüger, afgående sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

•   Fælles frokost

•   Eftermiddagsmøde og indlæg ved dagens anden oplægsholder, Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Region Midtjylland

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Ledelse i sundhedsvæsenet

 

Dorthe Crüger, ledelsesambassadør, fhv. adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

Hvordan undgår man at dræbe motivationen hos medarbejderne, når der konstant er nye krav om effektiviseringer og forandringer i sundhedsvæsnet? Det skal vi høre Dorthe Crüger komme bud på. Som læge, tidligere hospitalsdirektør, formand for Danske Patienter og regeringens ledelsesambassadør har hun arbejdet indgående med at skabe et bedre sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Dorthe Crüger blev i 2015 udpeget til årets leder og hun har siden vakt opmærksomhed ved blandt andet at sige, at sundhedsvæsenets problemer ikke løses ved konstant at øge bevillingerne.

Fremtidens drift på fremtidens sygehus

 

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Region Midtjylland

Når det nye akuthospital ved Gødstrup står klar, er det ikke kun de nye fysiske rammer og duften af nybyggeri, der skal møde patienterne. Driften og patientflowet skal også moderniseres for både akutte og ikke akutte patienter. Jens Friis Bak er en af de lægelige ledere, som har den unikke mulighed, det er, at være med i processen med at skabe fremtidens drift på fremtidens sygehus. Jens' udfordring er, at man med det nye sygehus både skal skabe bedre behandling, men samtidig levere rationaliseringsgevinster.

Datadrevet sundhedsvæsen: Potentialer, myter og faldgruber


Klaus Lindgaard Høyer, professor ved KU, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

De fleste ledere i sundhedsvæsnet vil sige, at de arbejder stadig mere datadrevet. Men hvad vil det egentlig sige, spørger Klaus Lindgaard Høyer, der er professor og forfatter til bogen: Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad. Her advarer han ikke mod at bruge data, men han opfordrer til at fokusere på gode dataanalyser frem for mangedataanalyser – analyser som kan give fejlagtige indtryk eller som bliver fejlfortolket. Med forskellige eksempler vil Klaus Lindgaard Høyer denne formiddag diskutere potentialer, myter og faldgruber i ambitioner om et mere datadrevet sundhedsvæsen.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 3. september 2020 kl. 09.30-12.30Bedre sammenhæng i udredningen

Ulrich Fredberg, ledende overlæge og professor, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9.30 - 12.30

Med forbehold for ændringer