Bliv
kontaktet

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

28/9-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at lære de andre medlemmer med at kende. Det gør vi samtidig med, at vi får besøg af to inspirerende oplægsholdere, der skal tale om behovet for ny ledelse i sundhedsvæsnet, og hvordan sygehusdrift skal gentænkes i de nye sygehuse. Tredje punkt er, at vi skal diskutere, hvad sundhedsvæsenet bør lære af corona-udbruddet i Danmark. 

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 8:30

Mads Kock Hansen, Selvstændig ledelses- og driftsrådgiver på sundhedsområdet

Ledelse i sundhedsvæsenet

Mads Koch Hansen kommer lige fra jobbet som Lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt og har en fortid som formand for Lægeforeningen. Han er de seneste år blevet en markant stemme i debatten omkring ledelse og drift i sundhedsvæsnet. Vi justerer emnerne med Mads Koch Hansen i forhold til, hvad regeringen har spillet ud med i forhold til reformer af sundhedsvæsnet. Emner vi har i kikkerten, er dog: Hvordan slipper vi af med de unødige behandlinger og undersøgelser, hvem er skyld i stigende problemer med klinisk udbrændthed og defensiv medicin – og hvad gør vi ved det?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 10:15

Jonas Egebart, vicedirektør, Nordsjællands Hospital

Fremtidens drift på fremtidens sygehus

Når det nye akuthospital i Nordsjælland står klar i Hillerød, er det ikke kun de nye fysiske rammer og duften af nybyggeri, der skal møde patienterne. Driften og patient-flowet skal også moderniseres for akutte og alle andre patienter. Jonas Egebart er en af de lægelige ledere, som har den unikke mulighed, det er, at gentænke driften på fremtidens sygehus. En fremtid med stadigt flere patienter og nye komplekse behandlinger. Hvordan gentænker man et sygehus, og hvor anderledes bliver det egentligt fra det nuværende hospital?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, 3770 Allinge, kl. 13:00

19/11-2020

Ejler Ejlersen, Ledende overlæge, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt Klaus Østergaard-Nielsen, praktiserende læge, Vejle

Bedre sammenhæng i udredningen

Hvad nytter det, at sygehusene har milliarddyrt udstyr og personale, hvis ikke de praktiserende læger sender de rigtige patienter? Og hvordan kan sygehusene i højere grad blive diagnostiske serviceorganer for almen praksis? Det og mange andre spørgsmål skal vi forsøge at få svar på fra to læger, der i 20 år sammen har forsøgt at knække disse koder: Ejler Ejlersen fra Sygehus Lillebælt og Klaus Østergaard, der er medejer af et af landets mest innovative klinikker i almen praksis. De to tager debatten med hinanden og netværket, mens de fortæller om, hvad der har virket – og hvordan fremtidens diagnostik bør ske. 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

12/1-2021

Jan Narvestad, Medical & Scientific Affairs Manager, Roche Diagnostics

Hvad betyder nye smarte diagnostiske teknologier for sundhedsvæsnets drift?

Den teknologiske udvikling raser afsted - også på det diagnostiske område. Men når teknologien bliver hurtigere, mere præcis, fylder mindre og spredes langt uden for sygehusene, hvad betyder det så for måden, vi driver sundhedsvæsen på? Det får vi nogle bud på fra Jan Narvested, der er Medical & Scientific Affairs Manager hos Roche Diagnostics, der en af de største producenter af diagnostisk udstyr. Jan Narvestad er selv uddannet kræftlæge og vil i sit oplæg komme med bud på, hvad man på det diagnostiske område bør lære af corona-krisen.

 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

28/4-2021

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden - Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune

Udvidet netværksmøde om et bæredygtigt sundhedsvæsen

Et fremtidssikret sundhedsvæsen kræver at sygehuse, praktiserende læger og kommunerne arbejder tættere sammen om de patienter, der bevæger sig på tværs af de tre sektorer. Men hvad skal man gøre anderledes for, at sundhedsvæsnet ikke løber tør for hænder og pengene i den øvelse? Det skal vi diskutere på vores minikonference hos Altinget. Vi samler tre netværk, der kredser om denne problemstilling i form af Altingets sundhedspolitiske netværk, Mandag Morgens netværk om sundhedsinnovation og Altingets ældrepolitiske netværk. Ud over oplæg vil dagen også byde på gruppearbejde, frokost og ikke mindst en non-alcoholic onsdagsbar. Det endelige program præsenteres snarest muligt. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 10:00-15:00, kl. 10:00-15:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer


Accepter betingelser