Bliv
kontaktet

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

1/6-2021

Kragerup Gods

Det årlige døgnmøde

Netværkets årlige døgnmøde finder sted 1. juni på skønne Kragerup Gods nær Slagelse. Vi tilbringer et døgn sammen på godset, hvor der vil være rig mulighed for at lære dine netværksfæller godt at kende, samt samt fordybe sig i de faglige oplæg. Vi får besøg af to oplægsholdere, som vil være med til at give ny inspiration og danne udgangspunkt for diskussioner og arbejde i netværket.

Der vil derudover være mulighed for transport fra København hvis det ønskes. 

Mødested tilgår, kl. 8:20

Niels Ejskjær, klinisk professor, Steno Diabtescenter Nordjylland & Jens Winther Jensen, direktør RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)

Hvordan går det med kinder-ægget pro?

I snart et årti har PRO (Patient Reported Outcome) været et tiltagende buzzword blandt patienter, læger og forskere. PRO er tænkt som et kinder-æg for sundhedsvæsenet: Patienterne bliver mere inddraget og lægerne får mere føling med patientens behandling. Og læger og forskere får bedre data, der så igen kan bruges til alt fra evaluering af behandlingen, patienttilfredshed og udvikling af nye behandlinger.  Vi gør status i netværket, hvor vi får fysisk og virtuelt besøg af to, der brænder for udviklingen og udbredelsen af PRO. Professor og overlæge Niels Ejskjær har været med til at udvikle PRO for diabetespatienter, men også optaget af brugen af PRO mere generelt. Han fortæller om egne erfaringer, og fremtiden for PRO.

Jens Winther Jensen, sidder billedligt talt på landets 85 kliniske kvalitetsdatabaser, hvor PRO skal inddrages. Han giver en status set fra hans perspektiv og ser også mod de udenlandske erfaringer.

Kragerup Gods, kl. 10:00-11:00

Ejler Ejlersen, Ledende overlæge, medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt og Klaus Østergaard-Nielsen, praktiserende læge, Vejle

Sygehus og almen praksis skal bytte plads

Hvad nytter det, at sygehusene har milliarddyrt udstyr og personale, hvis ikke de praktiserende læger sender de rigtige patienter? Og hvordan kan sygehusene i højere grad blive diagnostiske serviceorganer for almen praksis? Det og mange andre spørgsmål skal vi forsøge at få svar på fra to læger, der i 20 år sammen har forsøgt at knække disse koder: Ejler Ejlersen fra Sygehus Lillebælt og Klaus Østergaard, der er medejer af et af landets mest innovative klinikker i almen praksis. De to tager debatten med hinanden og netværket, mens de fortæller om, hvad der har virket – og hvordan fremtidens diagnostik bør ske. TILFØFJELSE: (Vær forberedt på et humoristisk og provokerende oplæg.)

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:00

16/8-2021

Jesper Hollegaard, projektleder, Region Syddanmarks app mitsygehus

Patientkommunikation I

Det pibler frem med apps, der skal sikre bedre digital kontakt mellem patienter og sundhedsvæsenet. Potentialet og mulighederne er enorme for patienter og personalet. Færre ture til hospitalet, bedre forberedte patienter, personalet får nye muligheder for at guide og sikre sig, at patienterne har forstået og modtaget vigtig information. 

Vi får besøg af Jesper Hollegaard, projektleder på Region Syddanmarks app mitsygehus. App’en samler alle patientens forløb og aftaler og har en stribe andre funktioner.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Allan Juhl, direktør, Emento

Patientkommunikation II

På mødet kommer også Allan Juhl fra Emento, der blandt andet har udviklet apps til konkrete sygdomsforløb til Århus Universitetshospital. Fra hvert deres udgangspunkt giver de en status på, hvad der i dag er muligt, og hvor udfordringerne er for, at digitale apps som personale og patienter sætter pris på. De to oplægsholdere giver også deres bud på, hvad disse apps skal kunne i løbet af de næste to til fem år. 

Inden mødet sender vi link til løsningerne, så I kan tage på en rundtur i de omtalte apps. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 11:00

26/10-2021

Lars Dahl Allerup, chef for Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber, Region H. Medstifter af tænketanken Rethink Value

Værdibaseret indkøb

I mange år har industri, opfindere og sundhedspersonale råbt på, at man ikke kun ser på den rå indkøbspris, når der skal købes nye avanceret udstyr. I stedet skal man se på de langsigtede omkostninger og gevinster for sundhedsvæsnet, patienten og samfundet, har opfordringen lydt i årevis.   

For tre år siden besluttede man i Region Hovedstaden, at det skal være slut med snakken. Vi får besøg fra en af hovedkræfterne bag initiativet, Lars Dahl Allerup. Her er der gang i 22 projekter, der omhandler innovative indkøb eller innovationsprojekter mellem private og det offentlige. Lars Dahl Allerup er samtidig medstifter af tænketanken rethinkvalue.org, der arbejder for at udvikle værdibaseret styring og indkøb fra de sporadiske pilotprojekter til langt større udbredelse. Vi har bedt Lars Allerup give sine bud på, hvordan både de offentlige indkøbere og producenter og start-ups skal være klar til at tænke indkøb og salg anderledes.

 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

26/11-2021

Lars Hulbæk, direktør MedCom

Sundheds-it i Danmark: Datamotorveje eller båndsalat?

Vi får først det rigtigt sammenhængende sundhedsvæsen, når sundhedsdata langt bedre kan følge patienterne rundt i sundhedsvæsnets sektorer.

Den fælles offentlige it-organisation, MedCom, er sat i verden for at få udarbejdet og udbredt de nødvendige data-standarder. Direktør Lars Hulbæk har sammen med sine medarbejdere lang erfaring med at lykkes med udbredelse af datadeling og en lang to-do-liste de næste par år.

På netværksmødet fortæller han, hvilke sten der er bliver ryddet af it-motorvejene den nærmeste fremtid. Men har MedCom det rette fokus? Og bliver sundhedsvæsnet bedre til at dele patientdata på tværs af sektorer, så Danmark kan realisere det nære, sammenhængende sundhedsvæsen? Det tager vi debatten med Lars om efter oplægget.

 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 Købehavn K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser