Bliv
kontaktet

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Mødeleder

Det er en stor gevinst at stå i spidsen for vores netværk om sundhedsinnovation. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i sundhedssektoren.   

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

Tidligere begivenheder

Vis

8/11-2022

Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet & Pernille Claudius Welinder, Centerchefsygeplejerske, MPA, Rigshospitalet

Rigshospitalet vil hjem i patienternes stuer

Efter mange år med centralisering af sygehusvæsenet blæser er vindene nu lidt den anden vej. Også landets højest specialiserede hospital, Rigshospitalet, arbejder nu målrettet på, at stadig flere patienter fra hele Danmark kan spare turen til Riget i København. Ny teknologi og behandlingsmetoder åbner nye muligheder. Vi får besøg to af personerne bag Rigshospitalets Videncenter for Hjemmebehandling. Her fortæller de om de nuværende og fremtidige muligheder for hjemmebehandling og de udfordringer, som både Rigshospitalet og andre hospitaler møder af faglige, strukturelle og økonomiske barrierer for at endnu flere aktiviteter kan finde sted tættere på patienternes hjem.

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

23/1-2023

Liselotte Højgaard, klinikchef, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, på Rigshospitalet

Den teknologiske revolution i billeddiagnostikken har revolutioneret behandlingen og diagnostikken på mange sygdomsområder.

Professor og ledende overlæge på Rigshospitalets afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Liselotte Højgaard, har som læge, leder og forsker og været en del af denne udvikling i fire årtier.

Men den teknologiske udvikling og AI-indtoget i diagnostikken betyder, at revolutionen af området langt fra er forbi.

Så hvilke muligheder, men også dilemmaer giver det for patienterne og sundhedsvæsenet?

Og hvordan sikrer vi, at de mange nye muligheder ikke kun sluger penge og hænder, men faktisk bidrager til, at sundhedsvæsnet er bæredygtigt i en fremtid med (næsten) uanede muligheder og mange ældre. Det giver Liselotte Højgaard sine bud på.

Udover Liselottes omfattende forskning i bl. a. billeddiagnostik, nuklearmedicin og et utal af æresbevisninger, er hun også bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden, European Research Council. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

20/3-2023

Søren Lunde, Manager, Health and Citizen Care, Netcompany og tidligere ledende overlæge, Regionshospitalet Randers

Hvordan bliver IT-udviklerne bedre til at ramme klinikernes og patienternes behov?

Hvordan sikrer vi, at den digitale transformation af det danske sundhedsvæsen giver værdi for patienter, personale og på det driftsmæssige niveau? Og hvilket ansvar lægerne i denne proces?

Søren Lunde har gennem sin karriere som kræftkirurg, forsker, ledende overlæge og formand for Lægeforeningen Nordjylland arbejdet i krydsfeltet mellem klinik, forskning og det organisatoriske niveau.

I foråret 2022 skiftede han fra at være leder i det offentlige hospitalsvæsen til en stilling i konsulentvirksomheden Netcompany. Netcompany er en central spiller i dansk sundheds-IT og har blandt andet udviklet flere offentlige sundheds-apps, kliniske beslutningsstøtteværktøjer, dele af sundhed.dk og sidst men ikke mindst Mit e-Hospital sammen med Forskningsafdelingen ved Nordsjællands Hospital, som vandt prisen for ’Årets offentlige-private samarbejde’ ved ’Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022’.

Hør Søren Lunde give sit bud på fremtidens digitale løsninger kombineret med hans kliniske erfaringer fra sundhedsvæsenet. 

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

23/5-2023

Offentliggøres snarest

Døgnseminar på Kragerup Gods

Netværkets årlige døgnmøde finder sted 24. maj på skønne Kragerup Gods nær Slagelse. Vi tilbringer et døgn sammen på godset, hvor der vil være rig mulighed for at lære dine netværksfæller godt at kende, samt samt fordybe sig i de faglige oplæg. Vi får besøg af to oplægsholdere, som vil være med til at give ny inspiration og danne udgangspunkt for diskussioner og arbejde i netværket.

Kragerup Gods, kl. 10:00-9:00

Jesper Grønbæk, CEO, Health Tech Cluster Copenhagen

Danmark: Verdensmester i pilotprojekter – men værste til implementering?

Danmark er et af de lande, hvor det er lettest at få i gang sat et pilotprojekt i sundhedsvæsenet, men et af de sværeste at få udbredt teknologier til hele landet.

Danmark har verdensklasse forskning og masser af patenter bliver registreret i Danmark. Men ofte kommer de gode ideer ikke videre. Men behøver det være sådan? Og hvad skal det offentlige og de håbefulde start ups gøre anderledes for vende udviklingen? Det er nogle af de spørgsmål, som Jesper Grønbæk giver sine bud på. Med en baggrund som leder af digitale cloudservices hos blandt andet Microsoft Danmark, iværksætter og nu leder af Health Tech Hub Copenhagen, hjælper han start-ups, etablerede virksomheder og sundhedsvæsenets mange aktører med at få realiseret de gode ideer, der skabes i Danmark og udlandet.  

Kragerup Gods, kl. 10:00-12:00

Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland

Tid til en ny kurs for den digitale udrulning i sundhedsvæsnet?

For mange it-løsninger frigør ikke som lovet tid for personalet og patienter - sådan lød kritikken fra Sundhedsministeriets departementschef Svend Særkjær i en artikel i Altinget.

Men har departementschefen ret? Og bliver vi i frontløbernationen Danmark dårligere til at udrulle it i takt med, at digitaliseringen vokser ind i alle kroge af samfundet? Det får vi nogle optimistiske bud på fra Klaus Larsen, der er it-direktør i Region Nordjylland. Han er blevet en markant stemme i debatten om digitaliseringen i sundhedsvæsenet. Og han sidder pt også i robusthedskommissionen som S-regeringen har nedsat i 2022. It-løsninger nævnes ofte som en af de centrale løsninger, når der skal skaffes mere kapacitet med færre hænder i fremtiden. Vi får hans bud på, hvordan man på dette område skal gå fra drøm og vision til virkelighed.

 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:30

31/8-2023

Offentliggøres snarest

Netværksmøde

Program følger

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

3/10-2023

Offentliggøres snarest

Netværksmøde

Program følger

Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Mandag Morgens netværk for sundhedsinnovation. Udfyld formularen her på siden for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer. Ved at udfylde dine oplysninger kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser