Netværk

Sundhedsinnovation

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Næste møde

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods
20. marts 2024
Kragerup Gods

På årets døgnmøde vil sætte fokus på sundhedsvæsenets fremtid, rollen for almen praksis og de udfordringer, kommuner står overfor inden for sundhedsområdet i Kragerup Gods smukke rammer. Vi vil udforske innovative tilgange til at styrke samarbejdet og skabe sundhedsløsninger på tværs af sektorer 

Besøg af Mogens Vestergaard

Det er ikke kun regionernes fremtid, som er kastet op i luften med nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen. Det gælder også styringen og indretningen af almen praksis. 
Vi er så heldige, at den eneste praktiserende læge i Sundhedsstrukturkommissionen kommer på besøg i netværket. Mogens Vestergaard er samtidig seniorforsker ved forskningsenheden for almen praksis og medejer af den meget roste lægepraksis, Lægehuset Grenaa. Både sundhedsministeren og regionerne taler om modernisering af almen praksis og en integration med resten af sundhedsvæsnet. Men hvad vil det egentligt sige, og hvilke krav og ønsker er ønskværdige og realistiske? Det tager vi debatten om, efter Mogens Vestergaard er kommet med sin analyse af fremtidsudsigterne for almen praksis. 

Besøg af Niels Würgler Hansen, Tidligere sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital, Finansministeriet, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.  
  
Hvis sygehusene ikke skal drukne i patienter, så der behov for markante forandringer i almen praksis.   
Men hvad vil det sige, hvis man har brillerne på som sygehusdirektør? Og hvor står universitetshospitalerne, når politikerne både vil fremme det almindelige til fremtidens mange kronikere og så samtidig vil efterkomme life science-sektorens ønsker: Ønsker om at universitetshospitalerne skal satse på eliteforskning og generelt være åbne overfor innovation.    
Det er blandt emnerne, når Niels Würgler Hansen om besøger netværket.   
Der er få mennesker i Danmark som både har været sygehusdirektør og så har arbejdet med sundhedspolitik på chefniveau i Sundhedsministeriets departement, Sundhedsstyrelsen og i Finansministeriets sundhedspolitiske kontor. Niels har dermed været med til at reformere næsten alle dele af sundhedsvæsenet fra forskellige positioner i centraladministrationen.   Derfor så kan vi nok heller ikke komme uden om, at få Niels Würglers take på struktur-debatten som formentlig kører på fuld blus, når vi mødes til døgnmøde.   

Jannick Brennum, overlæge, dr.med., centerdirektør på Rigshospitalets Neurocenter

Vi får besøg af Rigshospitalets centerdirektør, Jannick Brennum. Innovation og forskning er to af kerneopgaverne på Rigshospitalet udover behandling af nogle af landet mest syge patienter.

Samtidig banker en ny dagsorden stadigt hårdere og hårdere på døren: Sundhedsvæsenet skal være lige så dygtigt til at afvikle behandlinger som til at introducere nye. Og vi går ind i fremtid, hvor der på sundhedsområdet også skal fravælges behandlinger, som rent faktisk gavner patienterne.  

De udfordringer er Jannick Brennum løbende tvunget til at gøre sig tanker om. Først og fremmest er der budgetter, der skal holdes. fordi han ud over at være i spidsen for et forskningstungt hospital deltager i en stribe prioriteringsorganer.  

Han er medlem af Behandlingsrådet, formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité, Task Force For Rationel Medicinanvendelse. Samtidig sidder han i en national arbejdsgruppe for ATMP-behandlinger, som rummer store faglige men også økonomiske udfordringer.  

   

Om netværket

Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager. Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere. Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan. I netværket kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde.

Mødeleder

Ole Nikolaj Møbjerg ToftSundhedspolitisk analytiker og journalist

Program

NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods
20. marts 2024
Kragerup Gods

På årets døgnmøde vil sætte fokus på sundhedsvæsenets fremtid, rollen for almen praksis og de udfordringer, kommuner står overfor inden for sundhedsområdet i Kragerup Gods smukke rammer. Vi vil udforske innovative tilgange til at styrke samarbejdet og skabe sundhedsløsninger på tværs af sektorer 

Besøg af Mogens Vestergaard

Det er ikke kun regionernes fremtid, som er kastet op i luften med nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen. Det gælder også styringen og indretningen af almen praksis. 
Vi er så heldige, at den eneste praktiserende læge i Sundhedsstrukturkommissionen kommer på besøg i netværket. Mogens Vestergaard er samtidig seniorforsker ved forskningsenheden for almen praksis og medejer af den meget roste lægepraksis, Lægehuset Grenaa. Både sundhedsministeren og regionerne taler om modernisering af almen praksis og en integration med resten af sundhedsvæsnet. Men hvad vil det egentligt sige, og hvilke krav og ønsker er ønskværdige og realistiske? Det tager vi debatten om, efter Mogens Vestergaard er kommet med sin analyse af fremtidsudsigterne for almen praksis. 

Besøg af Niels Würgler Hansen, Tidligere sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital, Finansministeriet, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.  
  
Hvis sygehusene ikke skal drukne i patienter, så der behov for markante forandringer i almen praksis.   
Men hvad vil det sige, hvis man har brillerne på som sygehusdirektør? Og hvor står universitetshospitalerne, når politikerne både vil fremme det almindelige til fremtidens mange kronikere og så samtidig vil efterkomme life science-sektorens ønsker: Ønsker om at universitetshospitalerne skal satse på eliteforskning og generelt være åbne overfor innovation.    
Det er blandt emnerne, når Niels Würgler Hansen om besøger netværket.   
Der er få mennesker i Danmark som både har været sygehusdirektør og så har arbejdet med sundhedspolitik på chefniveau i Sundhedsministeriets departement, Sundhedsstyrelsen og i Finansministeriets sundhedspolitiske kontor. Niels har dermed været med til at reformere næsten alle dele af sundhedsvæsenet fra forskellige positioner i centraladministrationen.   Derfor så kan vi nok heller ikke komme uden om, at få Niels Würglers take på struktur-debatten som formentlig kører på fuld blus, når vi mødes til døgnmøde.   

Jannick Brennum, overlæge, dr.med., centerdirektør på Rigshospitalets Neurocenter

Vi får besøg af Rigshospitalets centerdirektør, Jannick Brennum. Innovation og forskning er to af kerneopgaverne på Rigshospitalet udover behandling af nogle af landet mest syge patienter.

Samtidig banker en ny dagsorden stadigt hårdere og hårdere på døren: Sundhedsvæsenet skal være lige så dygtigt til at afvikle behandlinger som til at introducere nye. Og vi går ind i fremtid, hvor der på sundhedsområdet også skal fravælges behandlinger, som rent faktisk gavner patienterne.  

De udfordringer er Jannick Brennum løbende tvunget til at gøre sig tanker om. Først og fremmest er der budgetter, der skal holdes. fordi han ud over at være i spidsen for et forskningstungt hospital deltager i en stribe prioriteringsorganer.  

Han er medlem af Behandlingsrådet, formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité, Task Force For Rationel Medicinanvendelse. Samtidig sidder han i en national arbejdsgruppe for ATMP-behandlinger, som rummer store faglige men også økonomiske udfordringer.  

   

NetværksmødeOm udvikling og implementering af sundhedsapps
17. maj 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Regeringen er på vej med officielle anbefalinger til sundhedsapps. Til dette netværksmøde får vi besøg af Nina Bergstedt, Teamleder/chefkonsulent for Data, infrastruktur og cybersikkerhed i Sundhedsministeriet og fortæller os om regeringens planer for udvikling og implementering af sundhedsapps i Danmark. Derudover vil hun også dele sine perspektiver på udfordringerne på området, og hvorfor det er svært i Danmark at udrulle samme model som DiGA i Tyskland. I samme forbindelse kigger vi på andre landes erfaringer med at godkende og anbefale sundhedsapps. 

NetværksmødeLedelse på tværs af sektorer
23. august 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Uanset hvordan Sundhedsstrukturkommission og den efterfølgende reform ender så vil der stadig skulle samarbejdes på tværs af sektorer. Både for at skabe bedre sammenhæng for patienterne, men også for at sikre et sundhedsvæsen som økonomisk og ressourcemæssigt er mere bæredygtigt. 
På Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet, forsker man og laver projekter med ledelse og samarbejde på tværs af sektorer.  
Hvad siger erfaringerne fra tidligere projekter og forskningen om sundhedsområdet. Hvorfor er nogle regioner og kommuner bedre til at samarbejde på tværs af sektorer end andre? Det fortæller professor Christian Bøtcher Jacobsen om, når han besøger netværket. Bagefter laver vi en lille øvelse i relation til dagens emne, som man har udviklet på Center for Offentlig Ledelse.  

Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse,  Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet  
NetværksmødeChatbots og sprogmodeller i sundhedsvæsenet - et redskab til den nære eller fjerne fortid? 
7. november 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

2023 gik det op for den brede offentlighed, at AI vil forandre samfundet og sundhedsvæsenet i fremtiden. Chatgbt4 og andre sprogmodeller målrettet sundhedsvæsenet afprøves for fuldtryk til brug i sundhedsvæsenet, på andre velfærdsområder, på uddannelsesområdet og hos private virksomheder. Men hvad er det realistiske potentiale med den viden vi har nu. Det ser vi nærmere på med indsigtsfulde oplægsholdere.  

NetværksmødeNetværksmøde
3. februar 2025
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København

Program og oplægsholder opdateres snarest

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00