Sundhedsinnovation


Den måde, vi igennem årtier har tænkt og bedrevet sundhedsvæsen på, bliver i disse år udfordret. Borgerne er kun middelmådigt tilfredse med det sundhedsvæsen, som de bliver mere og mere afhængige af: Flere lever længere, og mange har en eller flere kroniske sygdomme som livsledsager.

Heldigvis opstår der radikalt nye muligheder for forebyggelse, behandling og rehabilitering i kraft af den eksplosive udvikling i ny teknologi. Individuelle og højt specialiserede løsninger, der indtil for nylig virkede som et fjernt fremtidsscenarie, er nu reelle muligheder, der kræver at blive udforsket nærmere.

Samtidig er der ikke udsigt til flere ressourcer på sundhedsområdet, så vi er nødt til at gentænke, hvem der bedst løser hvilke opgaver – og hvordan.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden på sundhedsområdet og udforsker potentialer til innovation af opgaver og roller, særligt i relation til den digitale udvikling. Netværket samler en kreds af ledere, der på forskellig vis er drevet af at skabe innovation på sundhedsområdet – både i den private og offentlige sektor, og gerne i samspillet mellem dem.

Netværkets faste mødeleder er Altingets sundhedsredaktør, Ole Toft.

Programmet for 2018-2019 er nu ved at være på plads og kan læses nedenfor. 

 

  ---

Sundhedsvæsenet i år 2050?

Christian Bason

Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

Sammen med offentlige og private nøgleaktører på sundhedsområdet skaber fremtidsforskere, scenariebyggere og Dansk Design Center en række visuelle fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i år 2050. Projektet hedder ’Boxing Future Health’ og undersøger, hvordan vi bedst forbereder os på forskellige fremtider, hvad enten det gælder sygehusbyggeri, uddannelse af læger, medicinsk forskning eller udvikling af medico-udstyr. Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center, tager os med ud i fremtiden og fortæller om Boxing Future Health ved dagens møde.

Børsbygningen, tirsdag 28. august 2018 kl. 09.30-12.30

 

Leder af ministeriets enhed for life science

Kasper Lindgaard,  Erhvervsministeriet

Med regeringens vækstplan for life Science oprettede regeringen som anbefalet en enhed for området i Erhvervsministeriet. At sundheds- og medicoindustrien har fået en mere fast forankring i Erhvervsministeriet, har været et stort ønske fra branchens side. Kasper Lindgaard er sat i spidsen for den nye enhed. Han giver en status på, hvor langt man er med at implementere regeringens vækstplan og hvad enheden skal bidrage med fremadrettet.

Børsbygningen, mandag 5. november, kl. 09:30-12:30

 

Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Henrik Rindel Gudbergsen, udd. læge, CMO, Radiometer, fhv. CMO, IBM Nordic

Kunstig intelligens er udpeget som en af de teknologier, der kommer til at revolutionere sundhedsvæsnet. Relativt få systemer er taget i brug, men langt flere er på vej. IBM’s Watson er blandt de mest omtalte, men andre virksomheder er klar til at tage konkurrencen op. Hvordan er udviklingspotentialet på området? Og hvilke barrierer er der for øget samarbejde mellem private virksomheder og den offentlige sundhedssektor? Vi får besøg af Henrik Rindel Gudbergsen til en snak om mulighederne i brugen af kunstig intelligens.

Børsbygningen, fredag 11. januar 2019, kl. 09:30-12:30

 

Kan private løsninger sikre offenligt sundhedspersonale mere tid til patienterne?

  

Niels Würgler, centerdirektør, Hjertecentret, Rigshospitalet, Søren Boesgaard, klinikchef, Hjertemedicinsk klinik

Hjertecenteret samarbejder med Medtronic, så det sundhedsfaglige personale kan bruge mere tid på kerneopgaven og mindre på ”papirarbejde”. Vi får besøg af centerdirektøren og klinikchefen til en snak om deres foreløbige erfaringer med samarbejdet og får deres vurdering af potentialet for mere tid til patientomsorg gennem samarbejde med private aktører.

Børsbygningen, mandag 11. marts 2019, kl. 09:30-12:30

 
 
Det årlige døgnmøde på Bornholm - 24 timer om Sundhedsinnovation - torsdag 2. maj 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, ‘Øltinget’. Du kan finde programmet og temaerne for døgnmødet nedenfor.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved anden oplægsholder

•   Pause

•   Workshop

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen ‘Spisestuen’ og ‘Øltinget’

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Innovation og digital revolution for Dr. Hansen og patienten

Martin Bach Jensen, prof. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg
Jens Søndergaard, Forskningsleder, Prof., Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

De praktiserende læger og resten af primærsektoren står ofte i skyggen i forhold til den store fokus på sygehusene. Samtidig er hele primærsektoren udset til at redde de kommende supersygehuse fra at sande til i patienter. Vi får besøg af to af de forskere i Danmark, som ved mest om, hvordan den hæsblæsende it- og tech-udvikling på sundhedsområdet kan påvirke det nære sundhedsvæsen, den praktiserende læge og patienterne. Vi har bedt de to fagfolk give et billede af både den nære og lidt mere fjerne fremtid.

Grønbechs Hotel, Bornholm, torsdag 2. maj 2019

 

 
 

Med forbehold for ændringer