Læs mere her
view counter
 • VELFÆRD: På Samsø har øens præst sammen med lokale venligboer og flygtninge startet Verdenscafeen på Sognegården. Engagement fra civilsamfundet på alle niveauer er et centralt element i god integration.

 • MANDAG MORGEN MENER: Ny havplanlov kan blive startskuddet til et nyt dansk væksteventyr, hvis vi formår at tænke kreativt på samme måde, som vi har brugt skrappe miljøkrav til lands, som et middel til at fremelske fremsynet bæredygtig eksport.

 • BÆREDYGTIGHED: Ny rammelov er første skridt på vejen til den første danske planlov for, hvordan havets ressourcer fremover udnyttes bedst. Både erhvervsliv og ngo’er glæder sig over lovens ambitioner om både mere vækst og mere bæredygtighed.

  Køb adgang til artikel

 • EUROPA: Juncker-planen skulle rejse 315 milliarder euro til nye investeringer for at sætte gang i væksten i EU. Men efter godt et år er man kun 16 pct. i mål. Henning Christophersen var med i det forberedende arbejde og giver nu sit bud på, hvorfor planen er i vanskeligheder.

  Køb adgang til artikel

 • EUROPA: Det er op til EU’s medlemslande at finde løsninger på Europas flygtningeproblemer, siger Margrethe Vestager. Det kræver politisk vilje i medlemslandene.

  Køb adgang til artikel

 • PERSPEKTIV: Peter Hall fra Harvard University og John Campbell fra Dartmouth College mener begge, at den amerikanske drøm trives bedst i Danmark. Dermed bakker de op om en central pointe i en ny rapport fra Mandag Morgens Velstandsgruppe. 

 • VELFÆRD: Borgmestrene har fået en ekstra milliard til ældre. Pengene skal primært bruges til flere varme hænder på plejehjem og ældre i eget hjem. Det viser Mandag Morgens kortlægning. Men flere borgmestre frygter, at de ekstra penge bliver spist op af nye besparelser. 

 • POLITIK: Aarhus er i gang med en af de største omlægninger af velfærden siden perioden med Jens Otto Krag. ”Vi skal hjælpe borgerne med at række ud efter deres drømme og ambitioner,” siger borgmester Jacob Bundsgaard. 

  Køb adgang til artikel

 • GLOBALT:

  Verdens vækstmotor, Kina, er ikke i nærheden af at levere det officielle vækstmål på 6,9 pct., som regimet præsenterer verden for, mener eksperter. Samtidig lurer frygten for en finanskriselignende situation.

  Køb adgang til artikel

 • DIGITALISERING: Asocial logik i forretningsmodeller hos digitale platformsvirksomheder kaster arbejdsmarkedet ud i stormvejr, hvor fastansættelser forsvinder til fordel for løsarbejdere, midlertidigt ansatte og freelancere.

  Køb adgang til artikel

 • DIGITALISERING: LO er udmærket klar over, at platformsvirksomheder kan true de rettigheder, som lønmodtagerne har opnået. Men holdningen ligger fast: ”Man kan ikke bare indkassere profitten uden at tage ansvar for de mennesker, der har udført arbejdet,” siger næstformand i LO.

  Køb adgang til artikel

 • NEXT: Innovationsfonden Nesta vover igen pelsen med 10 forudsigelser om de store tendenser, der vil præge verden det kommende år. Vi har udvalgt de 5 mest interessante.

 • OPINION: Juraprofessor Rasmus Feldthusen har forundret fulgt med i regeringens lovforslag til nye fondsbeskatningsregler, der har været præget af lovsjusk i form af forhastet lovarbejde, korte høringsfrister og uigennemskuelige beregninger fra Skatteministeriet.

 • VELFÆRD: Der blev udvekslet erfaringer og delt visitkort, da næsten 1.200 af velfærdens frontløbere torsdag deltog i Velfærdens Innovationsdag i København. Dagen markerede også, at velfærd i Danmark er på vej ind i en fase, hvor kommunerne træder et skridt tilbage og lader folk tage et større ansvar for sig selv og hinanden.

 • Regeringens helt store misforståelse

  Af Erik Rasmussen, Adm. direktør og udgiver, Mandag Morgen

  27.01.2016

  OPINION: Regeringen burde ikke være overrasket over udlandets stærke kritik af den danske asyllov. Danmark måles ud fra højere standarder end andre lande.

 • VELFÆRD: Et tema skiller sig markant ud, når lederne i Danmarks største Velfærdspanel udpeger de vigtigste samfundsopgaver for de kommende år. Bedre integration af flygtninge og indvandrere er den suveræne topscorer. Omvendt mener kun 4 ud af 100 velfærdsledere, at regeringens skattelettelser er vigtige.

 • Genbrug er guld

  25.01.2016

  VELFÆRD: ”Stjæl, del, kopier!” Sådan burde mantraet lyde i offentlige organisationer i langt højere grad end i dag. Der er både bedre løsninger og forbedret produktivitet at hente ved at sprede de gode ideer og lære af hinanden.

 • VELFÆRD: 1.500 djøfere var mandag aften samlet i Operaen til debat om de udfordringer, det danske velfærdssamfund står over for. Djøf og Mandag Morgen havde inviteret til nytårskur, og da det hele var slut, stod to konklusioner tilbage – reformer kommer der kun flere af, men det politiske lederskab mangler.

 • BÆREDYGTIGHED: Det bliver ikke det offentlige, der kommer til at drive de nye løsninger på globale udfordringer frem. Politikerne har hverken kapacitet eller gennemslagskraft til at forfølge de nye muligheder, lyder vurderingen fra 5.567 ledere fra hele verden i årets Global Opportunity rapport, der offentliggøres i dag.

 • VÆKST: FN’s 17 udviklingsmål er nøglen til nye lukrative markeder, viser en ny rapport, der offentliggøres i morgen. Den såkaldte Global Opportunity Report kortlægger forretningsmulighederne i løsning af de globale risici, som verdensøkonomiens ledere diskuterede i Davos i sidste uge.

  Køb adgang til artikel

  Relateret: 5.500 globale ledere: Job til unge er den bedste forretning| Drop frygten, elsk mulighederne

 • MANDAG MORGEN MENER: Kommunerne bliver presset til det yderste økonomisk og socialt, når der i løbet af 2016 skal integreres over 37.000 flygtninge. Staten skylder at tage sin del af regningen. Hvis ikke, bliver det først for alvor dyrt.

 • GLOBALT: Unge uden job udgør den største risiko for verden. Men tilsvarende rummer den globale ungdomsarbejdsløshed størst potentiale for ny forretning i virksomhederne. Markedet er under udvikling med erhvervslivet som den største drivkraft. 

  Køb adgang til artikel

 • VÆKST: Med lanceringen på tirsdag af ”Global Opportunity Report” udfordres det pessimistiske verdenssyn, som det verdensøkonomiske topmøde i Davos har signaleret. Vi har hårdt brug for et opgør med det frygtsyndrom, som er ved at brede sig internationalt. Men først skal to betingelser opfyldes.

 • POLITIK: Vestens befolkninger har siden Anden Verdenskrig accepteret elitens magt over det repræsentative demokrati. Sådan er det ikke længere. Den politiske og økonomiske elite frygter nu, at den politiske midtes nedsmeltning og populisternes fremgang er ved at nedbryde den herskende samfundsorden.

  Køb adgang til artikel

 • NEXT: Sammenlignet med tidligere generationer stiller unge over hele verden i dag større krav til deres arbejdsplads, hvad angår især personlig udvikling, viser den årlige Millennial Survey fra Deloitte.

 • VELFÆRD: FTF, Djøf og AC ser stort potentiale i at udvikle den danske velfærdsstat til en velstandsstat – en ny konkurrencemodel, der udbygger Danmarks eksisterende styrkepositioner og fremmer samspillet mellem velfærd og vækst.

 • MANDAG MORGEN MENER: Skattedebatten vil erobre Løkkes 2025-plan. Men uden en bredere analyse af dansk økonomi og en samlet vision for landets fremtidige velstand, risikerer Danmarks potentiale at gå til spilde.

 • EUROPA: Ifølge Anders Borg, tidligere finansminister i Sverige, er værdipolitisk åbenhed en forudsætning for en stærk økonomi og sunde offentlige finanser. ”Den største fare ved politisk populisme er, at den stopper de nødvendige reformer. Det kan føre til en ond spiral,” advarer Borg.

  Køb adgang til artikel

 • GLOBALT: Flygtningeproblemerne har bragt Europa i sin værste krise længe. Det bliver værre endnu, men den største risiko er manglen på politisk lederskab. USA og Europa har opgivet at lede verden, og det får dybtgående konsekvenser, advarer risikoanalytiker Ian Bremmer.

  Køb adgang til artikel

 • VELFÆRD: I den globale konkurrence fremstilles den danske samfundsmodel ofte som tung og utidssvarende. Men på langt sigt er vi godt rustet, fordi vi allerede har gennemført en række reformer, som andre lande mangler. Vi er foran på pitstop.

 • OPINION: Med forslaget om at lade velfærdsstaten afløse af en ”velstandsstat” lægger Mandag Morgens Velstandsgruppe med 25 fremtrædende eksperter op til en bred debat om, hvordan Danmark skal indrettes i fremtiden.

 • Vejen til velstand

  18.01.2016

  VÆKST: Den politiske diskussion af velfærd stivner ofte i et forsvar. Hvis danskerne skal have et godt liv i en verden præget af hård konkurrence, ser Velstandsgruppen udviklingen af danske løsninger på nogle af verdens globale udfordringer som et nyt, offensivt afsæt for vækst og velstand.

  Køb adgang til artikel

 • VELFÆRD: Sverige og Danmark er Europas to mønsterelever, når det drejer sig om at ruste de offentlige pengekasser til fremtidens udfordringer med det stigende antal ældre. Vi er foran på pitstop.

 • VELFÆRD: Danmark er et af de lande i verden, hvor den offentlige sektor udgør den største del af BNP. Det er rammebetingelser for et konkurrencedygtigt samfund. ”Velfærden er ikke bare en blåøjet levering af serviceydelser,” konstaterer professor Ove Kaj Pedersen, CBS.

  Køb adgang til artikel

 • VELFÆRD: Er skatten på arbejde for høj i Danmark? Er arbejdstiden lav? Og er Danmark den store klimaduks, som vi ofte praler med? Mandag Morgen punkterer seks udbredte myter i den danske samfundsdebat.

 • VELFÆRD: Velstanden i Danmark bygger på værdier, der adskiller os fra en lang række andre lande. Fem kerneværdier kan blive til styrkepositioner i ny velstandsmodel.

  Køb adgang til artikel

 • VELFÆRD: Danmark skal udarbejde en vision for samfundets indretning i 2025. Den skal adskille sig fra andre landes visioner, fungere som fyrtårn for de politiske debatter og så skal diskussionen involvere aktører fra hele samfundet: ”På ti år kan vi ændre samfundet radikalt,” siger professor emeritus Steen Hildebrandt. 

  Køb adgang til artikel

 • VÆKST: Eksporterhvervene er mest afhængige af kvalificerede medarbejdere og forskning, viser ny DI-analyse. De står derfor til at tabe stort på regeringens omfattende besparelser på uddannelse og forskning, lyder kritikken fra eksperter og erhvervsliv.

  Køb adgang til artikel

 • VÆKST: Universiteternes forskning gør for lidt gavn ude i landets smv’er, og samtidig fødes der for få nye virksomheder ud af universiteternes forskning. Flere udlændinge er én blandt flere ingredienser i opskriften på mere forretning på baggrund af forskning. 

  Køb adgang til artikel

 • NEXT: Donald Trump og britiske EU-modstandere er klar til at vise verden, hvordan man ved hjælp af politiske teknologer og en virtuos brug af sociale medier kan sætte det politiske establishment til vægs.

 • VÆRDIER: Det er godt for virksomheder, flygtninge og de offentlige kasser, at flygtninge kommer hurtigt i job. Men sådan er asylsystemet slet ikke indrettet. Det forsøger Asylprojekt Sønderborg at ændre på.

 • MANDAG MORGEN MENER: Vi har brug for fortællinger om danskernes private asylpolitik. Om hvordan medmenneskelighed kan gøre den store forskel for flygtninge – og for Danmark.

 • VÆKST: Virksomheder skal forstå, at deres produkter er en måde at indsamle data på, fordi data er nøglen til fremtidens vækst, siger Sangeet Paul Choudary, en af verdens førende eksperter i platformsøkonomi.

  Køb adgang til artikel

 • VÆKST: En virksomhed med globalt salg, titusinder af varenumre, men intet lager. En butik, hvor kunderne selv designer varerne og sælger dem til hinanden. Mandag Morgen har besøgt Shapeways i New York, platformsøkonomiens 3D-fabrik.

  Køb adgang til artikel

 • NEXT: Computerspilterapi bliver stort i 2016, forudser den britiske innovationsfond Nesta.

Gå til top

Mandag Morgen,
Valkendorfsgade 13, Postbox 1127, 1009 København K, Tlf: +45 3393 9323, Fax: +45 3314 1394,
Følg Mandag Morgen:

Credits

Executive Summary er låst. Log ind eller klik hér og få gratis adgang til resuméer.

Artiklen er låst. Log ind eller tegn abonnement hér.