De 17 verdensmål giver lys at styre efter

Man kan kun lede, hvis man har noget at styre efter. Verdensmålene repræsenterer et ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en ellers kaotisk verden.

Der er lyspunkter i en i øvrigt hårdt ramt verden. Som Leonard Cohen synger i sangen Anthem: ”There is a crack, a crack in everything; that’s how the light gets in”.

Vi skal holde øje med disse sprækker, for det er dér, lyset – og andre gode ting i verden – kommer ind. Ét af disse lyspunkter er verdensmålene, dvs. målene for en bæredygtig udvikling eller FN’s Sustainable Development Goals, de såkaldte SDG’er. Under ledelse af Mogens Lykketoft vedtog FN’s generalforsamling disse mål den 25. september i år. 193 statsledere skrev under. Det er og bliver en verdensbegivenhed. Dermed har hele verden og alle dens virksomheder, kommuner, forbrugere, politikere, mv. fået nogle fælles mål at forholde sig til.

Det er 17 mål, der er formuleret i meget generelle vendinger. Det betyder, at der på en måde er frit valg: Man kan vælge det standpunkt, at målene er så generelt og bredt formulerede, at det er umuligt at forholde sig til dem. Eller man kan vælge at se den substans, der også er i alle målene, nemlig at dette også handler om dig og mig. Det handler om os alle.

Det er frivilligt, om man vil indtage det ene eller det andet standpunkt. Mange indtager det første. Det er det letteste og det mest enkle på den korte bane. Andre vælger det vanskelige, men kloge og langsigtede. De forsøger at udøve kortsigtet ledelse i en langsigtet verden, hvilket er, hvad dette i virkeligheden handler om, nemlig at agere i en verden, hvor vi både skal tænke og handle kortsigtet og langsigtet.

Jeg ser dette som et uhyre vigtigt skridt i klodens udvikling. Der er en voksende erkendelse af det, som alle astronauterne har set og mærket, nemlig at alt på kloden er forbundet. Det er måske i virkeligheden den vigtigste globale læresætning, som rumrejserne giver menneskeheden: Det hele hænger sammen. Kloden er umådelig smuk, lille og sårbar. Alt på kloden hænger sammen; alt er forbundet.

Skadelig opsplitning

[quote align="left" author=""]Vi bilder os selv ind, at hvis vi bare optimerer på livet løs på det enkelte delområde, så kommer vi til det samlet set bedste resultat. Men det er forkert.[/quote]

Det er interessant og vigtigt at huske på, at vi i vores opvækst, i skolen, på ungdomsuddannelsen, professionshøjskolen og universitetet i mange lektioner og sammenhænge har lært det modsatte: Det hele kan skilles ad. Vi kan optimere hver enkelt del for sig. Vi kan pille det hele fra hinanden og interessere os for delene.

I realiteten fører det til suboptimering, men det kalder vi det ofte ikke. Vi kalder det optimering og bilder os selv ind, at hvis vi bare optimerer på livet løs på det enkelte delområde, så kommer vi til det samlet set bedste resultat. Men det er forkert. Det gør vi ikke. Vi kommer ofte til noget, der samlet set er meget ringere, end det totale eller globale optimum.

Den opsplitningstænkning, der har karakteriseret de sidste 200-300 hundrede års filosofi og politik er formentlig ved at rinde ud – ikke at det sker hurtigt, for det gør det ikke. Men det sker, fordi det er alt for tydeligt, at denne tænkning har bragt og fortsat vil bringe kloden på en stedse mere farlig kurs frem mod opbrud og sammenbrud. Denne kurs skal ændres, og det skal verdensmålene hjælpe med til.

Det lyder voldsomt, men det er formentlig mere rigtigt, end vi bryder os om at tro. Kloden er på en farlig kurs, og samtidig er klodens situation karakteriseret ved, at menneskeheden har ufattelige ressourcer og potentialer, som gør det muligt at håndtere de problemer og udfordringer, som vi har – hvis vi vil, hvis viljen er til stede. Det er nemlig på mange måder mere et spørgsmål om vilje, end det er et spørgsmål om vores evner. Og det er mere et spørgsmål om vilje, end om viden. For vores viden er enorm, men vores evne til at nyttiggøre og implementere denne viden er stadigvæk alt for begrænset.

[quote align="right" author=""]Man kan kun lede, hvis man har noget at lede efter. Verdensmålene repræsenterer et sådant ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en i øvrigt meget kaotisk verden[/quote]

Går vi videre, handler dette også om ledelse. Man kan kun lede, hvis man har noget at lede efter. Verdensmålene repræsenterer et sådant ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en i øvrigt meget kaotisk verden. Dette skal vi forstå og forstå at forholde os til, udfolde og udnytte.

Regnskabernes halve sandheder

En adm. direktør sagde for nylig: ”Jeg kan ikke længere overse naturens behov for, at jeg hjælper den, så den kan hjælpe mig.” Det er en præcis formulering af den ovenfor nævnte erkendelse. Når den pågældende person trækker vejret, drikker vand og spiser mad, er den totale forbundethed med og afhængighed af kloden og biosfæren en realitet. Når hans virksomhed foretager indkøb, gennemfører produktionsprocesser og sender varer ud på markedet, gør det samme sig gældende: Virksomheden påvirkes af verden, og verden påvirkes af virksomheden. Uanset hvad han eller virksomheden gør og tænker, er han og virksomheden en del af en helhed; de påvirker helheden, helheden påvirker dem. Som astronauterne gentagne gange har berettet, når de har betragtet kloden fra rummet, så er grænser illusioner. De er illusoriske.

Et område, hvor vores opsplitningstænkning er tydelig, er de regnskaber, som virksomhederne udarbejder og navigerer efter. Disse regnskaber er kun den halve sandhed. De indeholder kun nogle af de ofre og fordele, der er forbundet med den pågældende virksomheds drift. De er partielle beskrivelser af virksomhedens økonomi og omfatter ikke andre konsekvenser for samfundet, kloden, helheden. Derfor handler mange virksomheder suboptimalt set i forhold til helhedens behov og interesser.

Dette er globale fænomener, der er ved at ændre hele verden. En del af baggrunden for dette er det forhold, at de industrialiserede landes enormt store fysiske produktion af varer nu har nået et omfang, der negativt påvirker biosfærens balance, og som gør, at vi har bevæget os ind i en helt ny æra, den såkaldt antropocene æra eller epoke.

[quote align="left" author=""]Det hele hænger sammen, ikke bare i teorien og højt oppe i skyerne, men i den daglige, reale virkelighed på kloden[/quote]

Det er en epoke, der repræsenterer noget for menneskeheden helt nyt, nemlig at vores meget store industrielle og forbrugsmæssige aktivitet har påvirket og påvirker biosfæren på måder, der er skadelige og til dels irreversible. Vi står med helt nye udfordringer, som bl.a. flygtninge- og migrantsituationen i verden er en del af.

Et nyt paradigme

En ny epoke, måske en ny verdensorden? Det er ikke svært at se, at dette er fænomener, der er uden grænser. Det handler om ressourcer, klima, forbrug, flygtninge og meget mere. Det hele hænger sammen, ikke bare i teorien og højt oppe i skyerne, men i den daglige, reale virkelighed på kloden. Der er ingen vej tilbage til det gamle adskillelsesparadigme; vi er på vej ind i et andet globalt paradigme, som det er forbundet med smerte og vanskeligheder at erkende, fordi det kræver meget betydelige holdnings- og forståelsesændringer af os. Lad os kalde det et systemisk eller et bæredygtighedsparadigme.

Hvordan skal man forstå og forholde sig til det, f.eks. som virksomhed? Man kan vælge at give fanden i det og blive ved at tænke og gøre, som man plejer. Eller man kan tænke, som den adm. direktør, jeg nævnte ovenfor. Han har ikke lavet revolutioner i sin virksomhed, men han er påbegyndt en klar og tydelig drejning af virksomheden hen imod noget andet og bredere – eller om man vil: noget højere, nemlig helheden. Han ikke bare tænker anderledes, han handler også.

[quote align="right" author=""]Vi må erkende, at meget af det, der lige nu sker på kloden, er udtryk for, at vi kollektivt skaber resultater, som ingen af os ønsker[/quote]

I de kommende år vil vi se en række virksomheder, kommuner, organisationer, regioner, lande tage de nye verdensmål mere og mere alvorligt. Vi vil se målene blive drøftet, udfoldet og konkretiseret. Det gælder i Danmark, men det gælder selvfølgelig også i resten af verden. Jeg kan i den forbindelse nævne, at Jurist- og økonomforbundets Forlag og jeg er blevet enige om med mig som redaktør at udgive en bog, hvori en række kyndige og engagerede mennesker skriver om disse 17 mål ud fra danske perspektiver og positioner. Bogen udkommer i slutningen af 2016.

Man skal ikke være naiv, men vi må erkende, at meget af det, der lige nu sker på kloden, er udtryk for, at vi kollektivt skaber resultater, som ingen af os ønsker. Vi er sammen om at skabe mange af de resultater, som vi efterfølgende erkender, at vi ikke ønsker, hvorefter vi bekæmper eller modvirker de selvsamme resultater med netop den tænkning og de midler, der har skabt resultaterne – og det kan man ikke. Verdensmålene indeholder formuleringer og antyder veje, der kan hjælpe os med at bryde med dele af den vanetænkning, der fastholder os i forfærdelige og onde cirkler. På den måde giver verdensmålene os lys til at lede os selv mod en bedre verden.

Forrige artikel Mindre snak, mere handling: Byerne går forrest for klimaet Næste artikel Få handelspolitikken tilbage på sporet, Taksøe!
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.