Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, lever ofte en isoleret tilværelse med meget begrænset kontakt til det øvrige samfund. De udgør en skjult ressource, men gevinsterne ved at integrere dem på arbejdsmarkedet er store både for den enkelte, for hele familier og samfundet generelt.

Seks kommuner (Aarhus, Hjørring, Holstebro, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Rødovre) gennemfører i samarbejde med Integrationsnet og Cabi en særlig beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgende med ikke-vestlig baggrund, som er udover integrationsperioden.

Formålet er at styrke beskæftigelsesindsatsen for 500 borgere med ikke-vestlig baggrund, som aktuelt er uden for arbejdsstyrken og forsørges af ægtefælle/familie. Projektet forventes at få nedskrevet måltallet, således formålet er, at styrke den beskæftigelsesberettede indsats for 300 borgere og øge arbejdsstyrken med 200 borgere. Evalueringsnedslaget tager udgangspunkt i de forventede nedskrevne måltal på henholdsvis 300 og 200 borgere.

Hent PDF

Forrige artikel Digitale virksomheder skab vækst og job Digitale virksomheder skab vækst og job Næste artikel Fra flygtningestrøm til kompetencematch Fra flygtningestrøm til kompetencematch