Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Hos Mandag Morgen ApS (”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, når du kontakter os, køber produkter og services af os, når vi kontakter dig med henblik på salg samt når du bevæger dig rundt på vores hjemmesider ”www.mm.dk” og www.taenketanken.mm.dk/. Persondatapolitikken fastlægger retningslinjerne for vores måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Persondatapolitikken gælder både alle hjemmesidebesøgende og alle kunder, hvad enten det er privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder, kontaktpersoner hos erhvervsdrivende eller medarbejdere hos erhvervsdrivende.

Vi opfordrer dig og eventuelt dine relevante kollegaer, til at læse persondatapolitikken grundigt, inden du / I afgiver personoplysninger til os.

 

 1.             Dataansvarlige og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for aktiviteter relateret til www.mm.dk (Mandag Morgen) er:

Mandag Morgen ApS           
CVR-nummer: 29624453      
Ny Kongensgade 10             
1472 København K              
Telefon: 00 45 33 93 93 23   
E-mail: [email protected]


2.             Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

2.1          Køb af abonnementer og magasiner

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber abonnement til Ugebrevet Mandag Morgen via vores hjemmeside, via e-mail eller over telefonen: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, arbejdsplads, brugerhistorik, oplysninger om dit køb, betalingsoplysninger og i visse tilfælde brugernavn samt adgangskode.

Ved køb af abonnementer og magasiner behandler vi ovenstående almindelige personoplysninger for at kunne levere de aftalte ydelser samt for at opkræve betaling i overensstemmelse med vores handelsbetingelser (kontrakten) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.       

Vi behandler derudover personoplysningerne for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter bl.a. bogføringsloven jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine personoplysninger kan yderligere blive anvendt som følge af vores legitime interesse i at føre statistik og for at forbedre vores produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, fødselsdagshilsner, tilfredshedsundersøgelser og for at opretholde vores handelsbetingelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  Vi kan også behandle dine personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Oplysninger om din fødselsdato og postnummer kan også blive indsamlet, når du opretter dig som bruger af et abonnement med henblik på vores legitime interesse i at kunne segmentere vores kunder, afklare hvem vores typiske kunder er og markedsføring jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 2 år fra seneste køb eller fra et abonnement på Ugebrevet Mandag Morgen opsiges eller ophører.

2.2          Køb af netværksmøder, kurser og konferencer

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du deltager i netværksmøder, kurser og konferencer: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, arbejdsplads, betalingsoplysninger samt interesser i det pågældende netværksmøde, kursus eller den pågældende konference.

Ved køb af netværksmøder, kurser og konferencer behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne levere de aftalte ydelser samt opkræve betaling i overensstemmelse med vores handelsbetingelser (kontrakten) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi kan dele dit navn og arbejdssted med de andre deltagerere som følge af vores og deltagernes legitime interesse i at kunne forberede sig bedst muligt samt for at skabe networking jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.        

Vi behandler derudover personoplysningerne for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter bl.a. bogføringsloven jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine personoplysninger kan yderligere blive anvendt som følge af vores legitime interesse i at føre statistik og for at forbedre vores produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, fødselsdagshilsner, tilfredshedsundersøgelser og for at opretholde vores handelsbetingelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  Vi kan også behandle dine personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 2 år fra seneste køb eller deltagelse.

2.3          Markedsføring

I visse tilfælde indsamler vi kontaktoplysninger (leads) på medarbejdere hos organisationer samt privatpersoner i form af navn og telefonnummer. Personoplysningerne bliver behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at kunne markedsføre vores produkter og tjenester same med henblik på salg jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Kontaktoplysningerne bliver indsamlet fra offentligt tilgængelige steder, herunder CVR og sociale medier (f.eks. LinkedIn og Facebook), fra vores lead-leverandører samt direkte fra dig eller din arbejdsgiver.

Ikke-kontaktede leads bliver slettet efter 1 måned fra tidspunktet for indsamling. Kontaktede leads opbevares i 1 år efter den pågældende dato for kontakt. Aktive kunder er underlagt vores andre slettefrister, der også er nærmere angivet i denne persondatapolitik.

Derudover kan vi behandle følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til at modtage nyheder og anden markedsføringsmateriale fra os: Navn og e-mail. Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Vores nyhedsbreve indeholder samtidig såkaldte sporingspixler. Sporingspixler er integreret via udsendte nyhedsbrevsmails, der sendes i HTML-format for at muliggøre registrering og analyse via en logfil. Dette sætter Mandag Morgen i stand til at foretage en statistisk analyse af, hvorvidt en onlinemarketingkampagne eller vores nyhedsbreve i almindelighed genererer den nødvendige interaktion og attraktion. Ud fra den integrerede sporingspixel kan vi således se om og hvornår en e-mail er åbnet af dig samt hvilke links i e-mailen du har trykket på. Disse personoplysninger indsamlet via nyhedsbreve anvender vi for at udarbejde almindelige marketingundersøgelser samt for at optimere distributionen, indholdet og brugen af nyhedsbrevene. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål som følge af vores legitime interesse i at forstå din adfærd og interesser samt for sikre en effektiv markedsføring og annoncering af Mandag Morgens produkter og tjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du har altid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål

Dine personoplysninger slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes eller hvis vi ikke udnytter samtykket inden for en periode af 1 år, men selv samtykkeerklæringen opbevares i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket eller ved udløb. Når markedsføringssamtykket er tilbagekaldt, vil vi dermed ikke herefter behandle dine personoplysninger til dette formål.

2.4          Konkurrencer og events

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at deltage i en konkurrence eller et event: Navn, e-mail, adresse og telefonnummer.  

Vi behandler ovenstående personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne registrere din tilmelding i en konkurrence eller et event samt i visse tilfælde for at kunne offentliggøre og meddele dig, at du har vundet en præmie jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Oplysninger bliver også behandlet med henblik på at opfylde den aftale, der er indgået med dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi sletter dine personoplysninger 2 år efter deltagelse i et event eller en konkurrence.

2.5          Kontakter os via e-mail eller telefon
Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via e-mail eller telefon: For- og efternavn, e-mail, telefonnummer og oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os.

Ovenstående personoplysninger behandler vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at besvare dine henvendelser og rådgive dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller med henblik på at indgå en kontrakt med dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger slettes senest 2 år efter seneste kontakt, medmindre din henvendelse fører til køb eller indgåelse af en aftale. I så fald henviser vi til afsnittene ovenfor.

2.6          Behandling af personoplysninger indsamlet via cookies
Når du bevæger dig rundt på vores hjemmesider, indsamles der via cookies i visse tilfælde personoplysninger i form af: Et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk placering, hvilke sider du besøger, tekniske oplysninger samt oplysninger om din adfærd.

For behandlingen af dine personoplysninger er vi som udgangspunkt selvstændige dataansvarlige.

I visse tilfælde giver vi dog adgang for annoncører til at kunne sætte en cookie med på vores hjemmesider med henblik på efterfølgende annoncering. I disse tilfælde vil vi være fælles dataansvarlig med annoncøren. Vores dataansvar begrænser sig til indsamlingen, transmissionen og videregivelsen af dine personoplysninger til annoncøren. Annoncøren er herefter selvstændig dataansvarlig for den videre behandling af dine personoplysninger og du skal derfor kontakte annoncøren direkte, hvis du har spørgsmål i relation til denne behandling.

Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedste mulige oplevelse og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  Videregivelsen til annoncører og andre tredjeparter med henblik på markedsføring sker også på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket indhentes via vores pop-op vindue for cookies.

Vi indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies med henblik på den efterfølgende behandling af os, annoncører og andre tredjeparter.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål, kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med os, leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføring. Derudover videregiver vi som nævnt i visse tilfælde dine oplysninger til tredjeparter og annoncører med henblik på markedsføring. For information om slettefrister, de enkelte cookies og tilbagekaldelse af samtykke m.v. henvises der til vores cookiepolitik og pop-op vinduet for cookies, der kan genfremfindes via vores cookiepolitik.   


3.             Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige 
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med os leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, koncernforbundne selskaber, mailudbydere samt leverandører af konkurrencer, netværksmøder, leads, konferencer, events og markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse, herunder via dit samtykke på baggrund af placerede cookies jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at forfølge retskrav, være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til politiet, advokater, revisorer, domstole, inkassoselskaber, distributører af varer, koncernselskaber selskaber og offentlige myndigheder. Videregivelsen sker for at gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller for at overholde en retlig forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.


4.             Sikkerhed
Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


5.             Links til andre hjemmesider
Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andre organisationers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.


6.             Ajourføring af dine personoplysninger
Vi forsøger løbende at kontrollere, at dine personoplysninger altid er opdateret, korrekte og ikke vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. I den forbindelse er vi dog afhængige af, at du sørger for at oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger, herunder særligt din e-mail, adresse og dit telefonnummer. Du kan benytte [email protected] til at meddele os om eventuelle ændringer. Derudover er dog også velkommen til at kontakte os, hvis du har en særlig interesse i, at vi beskytter dine almindelige personoplysninger (f.eks. hvis du har beskyttet adresse).


7.             Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har i denne forbindelse også ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger. Bemærk dog at retten til indsigt også kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse undtagelser (f.eks. personoplysninger omfattet af bogføringsloven eller personoplysninger, der behandles med henblik på at forsvare eller fastlægge retskrav).

Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.
Du har ret til at udøve ovenstående rettigheder ved at skrive til [email protected].


8.             Indsigelse imod markedsføring
Du har altid en særskilt ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du kan gøre indsigelse ved at skrive til os på [email protected].


9.             Spørgsmål og klage
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:


Mandag Morgen ApS           
CVR-nummer: 29624453      
Ny Kongensgade 10             
1472 København K              
Telefon: 00 45 33 93 93 23   
E-mail: [email protected]

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]


Hvis der er tale om en klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser, indgives klagen i stedet til Pressenævnet. I en lang række tilfælde er vi undtaget de fleste bestemmelser i databeskyttelsesreglerne, når vi behandler personoplysninger udelukkende i journalistisk øjemed.


10.           Ændringer af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider ”www.mm.dk” og www.taenketanken.mm.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

 

 

Cookiepolitik

1.             Ejer og kontaktoplysninger

Ejeren af hjemmesiden www.mm.dk er:      

Mandag Morgen ApS           
CVR-nummer: 29624453      
Ny Kongensgade 10             
1472 København K              
Telefon: 00 45 33 93 93 23   
E-mail: [email protected]


2.             Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også fx analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.


3.             Cookiedeklaration

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Cookiedeklarationen kan ses her. Du kan se de konkrete cookies via pop-op vinduet. Du skal blot trykke ”vis detaljer”. 


4.             Hvordan fjernes/undgås cookies og hvordan tilbagekalder jeg mit samtykke?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

·                Internet Explorer

·                Mozilla Firefox

·                Google Chrome

·                Opera

·                Safari

·                Flash cookies

·                iPhone, iPad og andet fra Apple

·                Telefoner med Android styresystem

·                Telefoner med Windows 7

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her.


5.             Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os som angivet i starten af cookiepolitikken.

 

 

Siden er senest opdateret den 7. marts 2023.

 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024